HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG

Kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam 20/01

Đăng ngày:17/01/2023 | thuanvn

Để ghi nhận những đóng góp của ngành Đo lường Việt Nam, ngày 11/10/2001, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 155/2001/QĐ-TTg lấy ngày 20/01 hàng năm là Ngày Đo lường Việt Nam.
Nhằm mục đích tôn vinh, động viên khuyến khích các cán bộ làm đo lường và thúc đẩy hơn nữa hoạt động đo lường trong toàn xã hội để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội cũng như hội nhập quốc tế về đo lường, ngày 6/1/2022, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC) đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam.

Tại lễ Kỷ niệm, Chủ tịch Hội Đo lường Việt Nam Vũ Khánh Xuân nhấn mạnh, đo lường có vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học… Để đo lường có để đạt được nhiều thành tựu trong thời gian tới, đòi hỏi những người làm công tác đo lường phải cùng nhau đồng hành, cố gắng nỗ lực hơn nữa để nâng cao hiệu lực, hiệu quả sản phẩm hàng hóa dịch vụ, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng.

Cũng tại hội thảo, Vụ trưởng Vụ Đo lường Trần Quý Giầu cho biết, điểm nổi bật của hoạt động quản lý đo lường trong năm 2022 là:

Thứ nhất, phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm hoàn thiện, trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp tới hoạt động đo lường. Cụ thể như sau: Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường…

Thứ hai, xây dựng, ban hành tài liệu, hướng dẫn và tổ chức triển khai các công việc thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp. Tổ chức triển khai rà soát năng lực và xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý hiệu quả hoạt động đăng ký, chỉ định hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường đảm bảo chặt chẽ theo yêu cầu, điều kiện quy định nhưng tinh gọn, đơn giản hóa để hỗ trợ doanh nghiệp.

Thứ ba, ban hành thêm 13 văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam, nâng tổng số lên 352 văn bản đo lường Việt Nam, đáp ứng yêu cẩu quản lý phương tiện đo của tổ chức, cá nhân. Đồng thời, triển khai hoạt động hợp tác quốc tế về đo lường, cụ thể: thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong các tổ chức đo lường quốc tế và khu vực, tham gia đầy đủ các hội thảo, cuộc họp như: Hội thảo xây dựng hướng dẫn của ASEAN về nâng cao nhận thức cộng đồng về đo lường pháp định (7-10/03/2022); Cuộc họp thường niên các nhóm công tác về đo lường pháp định WG3 (17/05/2022); Hội thảo chuyển đổi số về đo lường trong kỷ nguyên số do Indonesia tổ chức (19/05/2022). Hướng dẫn nghiệp vụ về đo lường cho Cục Tiêu chuẩn chất lượng Lào (16/06/2022 ); Tham dự hội nghị IMEKO TC6 về đo lường và chuyển đổi số trực tuyến (19-21/09/2022); Họp ClML thường niên lần thứ 57 của OIML trực tuyến (18- 20/10/2022); Họp Diễn đàn đo lường pháp định châu Á - Thái Bình Dương (APLMF) trực tuyến (01/11- 02/11/2022).

Kết thúc buổi lễ, Chủ tịch Hội Đo lường Việt Nam Vũ Khánh Xuân đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đo lường” cho các cá nhân đã có đóng góp trong sự nghiệp đo lường.
(vjst.vn)

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Danh mục các văn bản qui phạm pháp luật về Đo lường đã hết hiệu lực (05/02/2013)
Danh mục các văn bản Quy phạm pháp luật (17/09/2013)
Danh mục phương tiện đo phải kiểm định (10/07/2013)
Quyết định ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam (10/07/2013)
Văn bản kỹ thuật đo lường Việt nam - ĐLVN (09/10/2013)
Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường (24/10/2013)
Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 (24/10/2013)
Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (06/11/2013)
Hội nghị tập huấn triển khai Quy định Quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng, trang sức mỹ nghệ (13/03/2014)
Quyết định về việc ban hành Văn bản kỹ thuật Đo lường Việt Nam  (21/03/2014)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
Đăng ngày:01/04/2023 | 
Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
    Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site