Thực hiện nghĩa vụ minh bạch hoá theo Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), ngày 18/04/2018, Indonesia đã gửi thông báo về dự thảo Nghị định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Indonesia về bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia Indonesia cho giấy và giấy bìa dùng để bao gói thực phẩm (mã G/TBT/N/IDN/120) để các nước Thành viên WTO đóng góp ý kiến.

   Dự thảo Nghị định này quy định tất cả sản phẩm giấy và giấy bìa sử dụng để đóng gói thực phẩm sản xuất tại Indonesia hoặc thực phẩm nhập khẩu, phân phối và tiếp thị tại Indonesia phải đáp ứng các quy định trong tiêu chuẩn quốc gia Indonesia SNI 8218:2015 về Giấy và giấy bìa dùng để bao gói thực phẩm - các yêu cầu về an toàn. Trong tiêu chuẩn SNI 8218:2015 có các quy định về thuật ngữ và định nghĩa, yêu cầu về chất lượng, lấy mẫu, phương pháp thử, công nhận kết quả thử nghiệm, yêu cầu ghi dấu và đóng gói.

   Theo đó, nhà sản xuất thực phẩm phải chứng minh đã tuân thủ quy định bằng giấy chứng nhận sản phẩm có dấu SNI. Giấy chứng nhận sản phẩm có dấu SNI phải do một cơ quan chứng nhận sản phẩm được thừa nhận bởi Ủy ban Công nhận Quốc gia Indonesia (KAN) cấp và được chỉ định bởi Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Indonesia thông qua thử nghiệm. Tổng cục Lâm nghiệp và Sản phẩm Cây trồng, Bộ Công nghiệp Indonesia là đơn vị chịu trách nhiệm thực thi Nghị định này và sẽ đưa ra hướng dẫn đối với Nghị định, trong đó có quy trình chứng nhận sản phẩm và dấu SNI.

   Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng gửi thông tin và kính đề nghị:

1) Đối với Bộ Công Thương, Bộ Y Tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Xem xét phòng chống ảnh hưởng của Quy định này tới doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm thực phẩm bao gói bằng giấy và giấy bìa của Việt Nam sang Indonesia;

- Xem xét, đánh giá sự cần thiết xây dựng một/một số biện pháp kỹ thuật của Việt Nam theo hướng như quy định của Indonesia để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong nước.

2)  Đối với VCCI, các hiệp hội và các doanh nghiệp liên quan:

-  Phản hồi thông tin cho Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) và góp ý đối với dự thảo của Indonesia trong trường hợp doanh nghiệp có khó khăn khi áp dụng các quy định này trong quá trình xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Indonesia. Ý kiến góp ý của doanh nghiệp sẽ được Tổng cục TCĐLCL tổng hợp và gửi cho cơ quan liên quan của Indonesia để xem xét, tiếp thu.

   Mọi thông tin và ý kiến góp ý đề nghị gửi cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội thông qua Văn phòng TBT Việt Nam, điện thoại: 0243.7912.145, email: tbtvn@tcvn.gov.vn./.   

   Thời hạn cho các nước Thành viên WTO đóng góp ý kiến là hết ngày 17/6/2018 (60 ngày kể từ ngày thông báo).

Nguồn Văn phòng TBT Việt Nam