TIN CẢNH BÁO

Cảnh báo: Lô hàng hàng triết xuất protein từ đậu tương bị FDA Hoa Kỳ thu hồi có thể đã được nhập khẩu vào Việt Nam

Đăng ngày:10/07/2013 | admin
Sản phẩm 1: Contex - Textured Soy Protein Concentrates. Mã số: 3411112 / Contex 120 Textured Soy Protein, 3411124 / Contex 25 Textured Soy Protein, 3411129 / Contex 31 CL Textured Soy Protein, 3411142 / Contex 120CL IP Textured Soy Protein, 3411144 / Contex 240 Textured Soy Protein, 3411161 / Contex 25 CLH, 51026 / Contex 25 Textured NGMO Soy Protein, 52031 / Contex 31 GMO Textured Soy Protein, 52032 / Contex 31 CL GMO Textured Soy Protein, 52034 / Contex 31PV GMO Textured Soy Protein, 52035 / Contex 31NP GMO Textured Soy Protein, 52121 / Contex 120CL IP Textured Soy Protein, và 52248 / Contex 240CL GMO Textured Soy Protein.
Sản phẩm 2: Solbar Q Soy Protein Isolates. Mã số: 22843 / Solbar Q 843 GMO, 22910 / Solbar Q 910 GMO, 22942 / Solbar Q 842 GMO, 22943 / Solbar Q 842 NGMO, 3323912 / Solbar Q 910, 3323920 / Solbar Q 920, 3323932 / Solbar Q 842, và 3323973 / Solbar Q 842 IP.
Sản phẩm 3: Solcon Soy Protein Concentrates. Mã số: 12110 / Solcon F GMO, 3112030 / Solcon F Soy Protein Concentrate, 12100 / Solcon GMO, and 3112002 / Solcon GMO Soy Protein Concentrate.
Sản phẩm 4: Solcon S Functional Soy Protein Concentrates. Mã số: 3232212 / Solcon S 110 GMO, and 32211 / Solcon S110 GMO.
Số lượng sản phẩm xuất ra nước ngoài: 5,021,310 kilograms
Số lô sản phẩm xuất khẩu:
Sản phẩm 1: Mã số. 3411112, Mã lô: C120031012, C120080413, C120080911, C120110213, C120110213/1, C120161111/1, C120171111, C120180412, C120190112, C120221012, C120240811, C120270612, C120280612, C120300512, C120310512. Mã số. 3411124 , Mã lô: C25190911 Mã số. 3411129 , Mã lô: C31CL051212, C31CL150113/1 Mã số. 3411142, Mã lô NC120CL230611 Mã số. 3411144, Mã lô: C240060512, C240220512, C240261112 Mã số. 3411161 Mã lô PDC25CLH240512 Mã số. 51026, Mã lô: NC25070911, NC2522061, NC25251212. Mã số. 52031, Mã lô: 7100712, C31081111, C31090212, C31120112, C31170111, C31200512, C31200911, C31210611, C31240712, C31250911, C31251112, C31270911. Mã số. 52032, Mã lô: C31CL271112 Mã số. 52034, Mã lô: C31PV050511, C31PV140611, C31PV150611, C31PV160611. Mã số. 52035, Mã lô: C31NP030511, C31NP110511, C31NP160611, C31NP180711, C31NP220511, C31NP220511/C31NP110511. Mã số. 52121, Mã lô: NC120CL160212, NC120CL170511, NC120CL200612, NC120CL230611. Mã số. 52248, Mã lô: C240CL070212, C240CL070512, C240CL240512, C240CL260712, C240CL261112, C240CL281012.
Sản phẩm 2: Mã số.22843, Mã lô: PDSP843040712 Mã số. 22910, Mã lô: SP910031212, SP910071212, SP910090812, SP910201112, SP910260612, SP910270412, SP910270612, SP910300712. Mã số. 22942, Mã lô: sp842010113, SP842010512, SP842010712, SP842030812, SP842040212, SP842040812, SP842041111, SP842050812, SP842071111, SP842090212, SP842090712, SP842100212, SP842100712, SP842140212, SP842141112, SP842160112, SP842160212, SP842170112, SP842180112, SP842190712, SP842200212, SP842200712, SP842201111, SP842220712, SP842220912, SP842230612, SP842230912, SP842260112, SP842270112, SP842270412, SP842280112, SP842290112, SP842290412, SP842300412. Mã số. 22943, Mã lô: NSP842080412, NSP842280312, NSP842280312/1, NSP842280312/2. Mã số. 3323912, Mã lô: SP910241012/2, SP910251112, SP910271212, SP910281212.SP910311212. Mã số. 3323920, Mã lô: SP920090812, SP920200313, SP920211012/1, SP920220512, SP920221012, SP920290512. Mã số. 3323932, Mã lô: SP842010113, SP842010113/1, SP842010313, SP842030213/1, SP842030812, SP842031112, SP842040212/R, SP842040213, SP842040213/1, SP842041112, SP842061112/1, SP842070213, SP842071111/2, SP842071112, SP842071112/1, SP842080213, SP842080413/2, SP842081112/1, SP842090213, SP842090413/2, SP842090413/3, SP842091112, SP842091112/1, SP842101112, SP842110213, SP842110213/1, SP842120213, SP842120213/1, SP842121112, SP842130213, SP842131112, SP842131112/1, SP842140213, SP842141112, SP842141112/3, SP842150213, SP842160213, SP842161112, SP842170213, SP842171112, SP842171112/1, SP842200912, SP842240113, SP842250612, SP842260213, SP842270213, SP842270213/1, SP842280113/1, SP842280213, SP842280213/1, SP842280213/2, SP842290113, SP842290113/2, SP842290113/3, SP842290113/4, SP842290113/5, SP842311212/1, SP842311212/2. Mã số. 3323973, Mã lô: NSP842120113, NSP842120113/1, NSP842120113/2, NSP842130113, NSP842140113, NSP842140113/1, NSP842170113/1, NSP842190113.
Sản phẩm 3: Mã số. 12110, Mã lô: SF011111, SF040811, SF121111, SF130112, SF131111, SF131212, SF140112, SF180712, SF190612, SF210512, SF240112, SF251011, SF251112, , SF310511. Mã số. 3112030, Mã lô: SF190911, SF200313, SF251112, SF270113, SF270711/1. Mã số. 12100, Mã lô: S010812, S020612, S020712, S020812, S021211, S030412, S030612, S040412, S050112, S050712, S060212, S060612, S061211, S080512, S080812, S090812, S100312, S110312, S120812, S120912, S130912, S140811, S150112, S150512, S150912, S151211, S160112, S160512, S160812, S161012, S170512, S180612, S181012, S200512, S200612, S210512, S210612, S220312, S220712, S230712, S240412, S240612, S240712, S250512, S250612, S250712, S260412, S260612, S270312, S270412, S270612, S280512, S280612, S281012, S300312, S300712, S310512. Mã số. 3112002, Mã lô: S011112, S041112, S050213, S051112, S051112/1, S060213, S061112, S061212, S061212/1, S070213, S071112/1, S071212, S101112, S111012, S111212, S111212/1, S121012, S121112, S130912/1, S131112, S151112, S151112/1, S161112, S191212, S200512, S201012, S201212, S201212/1, S221012, S230113, S230113/1, S231012, S231012/1, S241012, S241112, S251012, S251112, S261012, S261112, S281012/1, S291112, S300113, S301112.
Sản phẩm 4: Mã số. 3232212, Mã lô: SS110010113, SS110030113, SS110111212/1, SS110271212. Mã số. 32211, Mã lô: SS110150812, SS110160712, SS110170712, SS110180712, SS110210612, SS110220612, SS110280812.
Nguồn TBT Việt Nam

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Châu Âu quy định I ốt là hoạt chất sử dụng trong các sản phẩm diệt khuẩn (03/10/2013)
Hàn Quốc soát xét quy định ghi nhãn thực phẩm bổ sung dành cho trẻ em (03/10/2013)
Danh mục một số tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 9 (từ ngày 15/9 đến 30/9/2013) (04/10/2013)
Danh mục tin cảnh báo của một số nước thành viên tháng 5/2013 (15/08/2013)
Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO tháng 8/2013 (Từ ngày 15/8 đến 31/8/2013) (09/09/2013)
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với dầu động cơ diesel (05/09/2013)
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với Dầu động cơ (05/09/2013)
Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO tháng 7/2013 (15/08/2013)
Brazil quy định hàm lượng Phtalate trong đồ chơi của trẻ em  (15/08/2013)
Cảnh báo: Lô hàng hàng triết xuất protein từ đậu tương bị FDA Hoa Kỳ thu hồi có thể đã được nhập khẩu vào Việt Nam (10/07/2013)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
Đăng ngày:01/04/2023 | 
Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
    Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site