TIN CẢNH BÁO

Danh mục tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 11/2018 (Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 15/11/2018

Đăng ngày:20/11/2018 | admin
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB
Từ ngày 01/11 đến 15/11/2018
1 G/TBT/N/ARE/451
G/TBT/N/BHR/555
G/TBT/N/KWT/442
G/TBT/N/OMN/388
G/TBT/N/QAT/553
G/TBT/N/SAU/1095
G/TBT/N/YEM/156
13/11/2018 Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất Thực phẩm (ICS 67.040)
Bahrain
Kuwait
Oman
Qatar
Vương quốc Ả Rập Saudi
Yemen
2 G/TBT/N/ARG/351 07/11/2018 Argentina Đồ uống có cồn (ICS 67.160.10 )
3 G/TBT/N/ARG/352 07/11/2018 Argentina Đồ uống có cồn (ICS 67.160.10 )
4 G/TBT/N/CHN/1288 07/11/2018 Trung Quốc Đèn xe ô tô (ICS 43.040.20)
5 G/TBT/N/CHN/1289 07/11/2018 Trung Quốc Đèn xe ô tô (ICS 43.040.20)
6 G/TBT/N/CHN/1290 07/11/2018 Trung Quốc Xe cơ giới (ICS 43.020)
7 G/TBT/N/CHN/1291 07/11/2018 Trung Quốc Chất thải lỏng, bùn (ICS 13.030.20)
8 G/TBT/N/CHN/1292 07/11/2018 Trung Quốc Năng lượng và truyền nhiệt (ICS 27.010)
9 G/TBT/N/CHN/1293 07/11/2018 Trung Quốc Năng lượng và truyền nhiệt (ICS 27.010)
10 G/TBT/N/CHN/1294 07/11/2018 Trung Quốc Năng lượng và truyền nhiệt (ICS 27.010)
11 G/TBT/N/CHN/1295 07/11/2018 Trung Quốc Năng lượng và truyền nhiệt (ICS 27.010)
12 G/TBT/N/CHN/1296 07/11/2018 Trung Quốc Máy sục khí quay (ICS 13.030.20)
13 G/TBT/N/CHN/1297 07/11/2018 Trung Quốc Máy điều hòa không khí (ICS 27.010)
14 G/TBT/N/CHN/1298 07/11/2018 Trung Quốc Năng lượng và truyền nhiệt (ICS 27.010)
15 G/TBT/N/CHN/1299 07/11/2018 Trung Quốc Máy rửa chén điện tử (ICS 27.010; 97.040.40)
16 G/TBT/N/EU/617 01/11/2018 EU Ethoprophos (hoạt chất thuốc trừ sâu) (ICS 65.100)
17 G/TBT/N/EU/618 07/11/2018 EU Sản phẩm xây dựng (ICS 91.100)
18 G/TBT/N/EU/619 15/11/2018 EU Sản phẩm xây dựng (ICS 91.100)
19 G/TBT/N/KOR/797 06/11/2018 Hàn Quốc Sản phẩm hóa chất tiêu dùng chịu sự kiểm tra an toàn
20 G/TBT/N/KOR/798 06/11/2018 Hàn Quốc Sản phẩm diệt khuẩn (ICS 65.100)
21 G/TBT/N/KOR/799 06/11/2018 Hàn Quốc Sản phẩm diệt khuẩn (ICS 65.100)
22 G/TBT/N/KOR/800 06/11/2018 Hàn Quốc Sản phẩm diệt khuẩn (ICS 65.100)
23 G/TBT/N/KOR/801 06/11/2018 Hàn Quốc Sản phẩm diệt khuẩn (ICS 65.100)
23 G/TBT/N/NGA/6 09/11/2018 Nigeria Thức ăn gian cầm (ICS 67.120.20)
24 G/TBT/N/NGA/7 09/11/2018 Nigeria Thức ăn gian cầm Premix (ICS 67.120.20)
25 G/TBT/N/NGA/8 09/11/2018 Nigeria Thức ăn cho gà (ICS 67.120.20)
26 G/TBT/N/SAU/1094 08/11/2018 Vương quốc Ả Rập Saudi Sản phẩm của công nghệ hóa chất (ICS 70.100)
27 G/TBT/N/TZA/223 07/11/2018 Tanzania Tác nhân hoạt động bề mặt (ICS 71.100.40), Mỹ phẩm. Đồ dùng trong phòng tắm (ICS 71.100.70)
28 G/TBT/N/TZA/224 07/11/2018 Tanzania Tác nhân hoạt động bề mặt (ICS 71.100.40)
29 G/TBT/N/TZA/225 07/11/2018 Tanzania Thực phẩm bao gói sẵn và chế biến sẵn (ICS 67.230)
30 G/TBT/N/TPKM/340 06/11/2018 Đài Loan Mỹ phẩm (ICS 71.100.70 )
31 G/TBT/N/TPKM/341 08/11/2018 Đài Loan Thực phẩm (ICS 67.040)
32 G/TBT/N/THA/524 15/11/2018 Thái Lan Đồ uống có cồn (ICS 67.160.10 )
33 G/TBT/N/TUR/133 15/11/2018 Thổ Nhĩ Kỳ Vải dệt (ICS 59.080.30 )
34 G/TBT/N/URY/25 15/11/2018 Uruguay Thực phẩm (ICS 67.040)
35 G/TBT/N/URY/26 15/11/2018 Uruguay Thực phẩm (ICS 67.040)
36 G/TBT/N/UGA/984 01/11/2018 Uganda Dây thép, cáp thép và xích có mắt (ICS 77.140.65)
37 G/TBT/N/UGA/985 01/11/2018 Uganda Dây thép, cáp thép và xích có mắt (ICS 77.140.65)
38 G/TBT/N/UGA/986 07/11/2018 Uganda Lon sữa bằng thép không gỉ (ICS 55.120)
39 G/TBT/N/UGA/987 07/11/2018 Uganda Bao bì dược phẩm (ICS 77.120.10; 77.150.10)
40 G/TBT/N/UGA/988 07/11/2018 Uganda Ngũ cốc, đậu đỗ và các sản phẩm từ ngũ cốc, đậu đỗ (ICS 67.060)
41 G/TBT/N/UGA/989 07/11/2018 Uganda Ngũ cốc, đậu đỗ và các sản phẩm từ ngũ cốc, đậu đỗ (ICS 67.060)
42 G/TBT/N/UGA/990 07/11/2018 Uganda Ngũ cốc, đậu đỗ và các sản phẩm từ ngũ cốc, đậu đỗ (ICS 67.060)
43 G/TBT/N/UGA/991 07/11/2018 Uganda Bột tổng hợp. Ngũ cốc, đậu đỗ và các sản phẩm từ ngũ cốc, đậu đỗ (ICS 67.060)
44 G/TBT/N/UGA/992 07/11/2018 Uganda Ngũ cốc, đậu đỗ và các sản phẩm từ ngũ cốc, đậu đỗ (ICS 67.060)
45 G/TBT/N/UGA/993 07/11/2018 Uganda Bê tông và sản phẩm bê tông (ICS 91.100.30)
46 G/TBT/N/UGA/994 07/11/2018 Uganda Bê tông và sản phẩm bê tông (ICS 91.100.30)
47 G/TBT/N/UGA/995 07/11/2018 Uganda Bê tông và sản phẩm bê tông (ICS 91.100.30)
48 G/TBT/N/UGA/996 07/11/2018 Uganda Sơn và vecnic (ICS 87.040)
49 G/TBT/N/UGA/997 07/11/2018 Uganda Sơn đánh dấu đường nhựa nhiệt dẻo (ICS 87.040)
50 G/TBT/N/UGA/998 07/11/2018 Uganda Sơn đánh dấu đường nhựa nhiệt dẻo (ICS 87.040)
51 G/TBT/N/UGA/999 07/11/2018 Uganda Sơn và vecnic (ICS 87.040)
52 G/TBT/N/UKR/144 09/11/2018 Ukraine Chất thải đặc biệt. Thiết bị xử lý chất thải
53 G/TBT/N/USA/1409 01/11/2018 Hoa Kỳ Thiết bị bảo vệ (ICS 13.340)
54 G/TBT/N/USA/1410 05/11/2018 Hoa Kỳ Máy bay và phương tiện không gian(ICS 49.020)
55 G/TBT/N/USA/1411 05/11/2018 Hoa Kỳ Phát thải
56 G/TBT/N/USA/1412 05/11/2018 Hoa Kỳ Thiết bị siêu âm cyclodestructive
57 G/TBT/N/USA/1413 08/11/2018 Hoa Kỳ Thiết bị y tế (ICS 11.040)
58 G/TBT/N/USA/1414 08/11/2018 Hoa Kỳ Thiết bị y tế (ICS 11.040)
59 G/TBT/N/USA/1415 08/11/2018 Hoa Kỳ Thiết bị y tế (ICS 11.040)
60 G/TBT/N/USA/1416 08/11/2018 Hoa Kỳ Thiết bị y tế (ICS 11.040)
61 G/TBT/N/USA/1417 08/11/2018 Hoa Kỳ Thiết bị y tế (ICS 11.040)
62 G/TBT/N/USA/1418 12/11/2018 Hoa Kỳ Gỗ ván (ICS 79.060)
63 G/TBT/N/USA/1419 15/11/2018 Hoa Kỳ Thiết bị y tế (ICS 11.040)
64 G/TBT/N/USA/1420 15/11/2018 Hoa Kỳ Thiết bị y tế (ICS 11.040)
65 G/TBT/N/USA/1421 15/11/2018 Hoa Kỳ Thiết bị y tế (ICS 11.040)
66 G/TBT/N/USA/1422 15/11/2018 Hoa Kỳ Thiết bị y tế (ICS 11.040)
67 G/TBT/N/USA/1423 15/11/2018 Hoa Kỳ Thiết bị y tế (ICS 11.040)
68 G/TBT/N/USA/1424 15/11/2018 Hoa Kỳ Thiết bị y tế (ICS 11.040)
69 G/TBT/N/USA/1425 15/11/2018 Hoa Kỳ Thiết bị y tế (ICS 11.040)
70 G/TBT/N/USA/1426 15/11/2018 Hoa Kỳ Thiết bị y tế (ICS 11.040)

 
Chi cục TĐC-BRVT

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Châu Âu quy định I ốt là hoạt chất sử dụng trong các sản phẩm diệt khuẩn (03/10/2013)
Hàn Quốc soát xét quy định ghi nhãn thực phẩm bổ sung dành cho trẻ em (03/10/2013)
Danh mục một số tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 9 (từ ngày 15/9 đến 30/9/2013) (04/10/2013)
Danh mục tin cảnh báo của một số nước thành viên tháng 5/2013 (15/08/2013)
Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO tháng 8/2013 (Từ ngày 15/8 đến 31/8/2013) (09/09/2013)
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với dầu động cơ diesel (05/09/2013)
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với Dầu động cơ (05/09/2013)
Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO tháng 7/2013 (15/08/2013)
Brazil quy định hàm lượng Phtalate trong đồ chơi của trẻ em  (15/08/2013)
Cảnh báo: Lô hàng hàng triết xuất protein từ đậu tương bị FDA Hoa Kỳ thu hồi có thể đã được nhập khẩu vào Việt Nam (10/07/2013)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
   Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...
Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo...
Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
Xem file đính kèm./.
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 66/QĐ-TĐC ngày 12/12/2017 của Chi...
Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
   Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
Thông báo về bố trí thời gian tổ chức hội họp
   Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
   Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
Thông báo lịch kiểm tra ISO HCC quý III/2015
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 11/6/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ  v/v lịch kiểm tra hoạt động, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo...
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014 Xem thông tin chi tiết tại đây
Liên kết site