TIN CẢNH BÁO

Danh mục tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 12/2020 (từ ngày 01/12/2020 đến ngày 15/12/2020)

Đăng ngày:18/12/2020 | admin
STT Số TB Ngày TB Nước TB        Sản phẩm/ Vấn đề TB
Từ ngày 01/12 đến 15/12/2020
1 G/TBT/N/ARE/489
G/TBT/N/BHR/586
G/TBT/N/KWT/558
G/TBT/N/OMN/423
G/TBT/N/QAT/579
G/TBT/N/SAU/1164
G/TBT/N/YEM/185
01/12/2020 Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Mỹ phẩm (ICS 71.100.70)
Bahrain
Kuwait
Oman
Qatar
Vương quốc Ả Rập Saudi
Yemen
2 G/TBT/N/ARE/490
G/TBT/N/BHR/587
G/TBT/N/KWT/559
G/TBT/N/OMN/424
G/TBT/N/QAT/580
G/TBT/N/SAU/1165
G/TBT/N/YEM/186
01/12/2020 Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Tác nhân hoạt động bề mặt (ICS 71.100.40)
Bahrain
Kuwait
Oman
Qatar
Vương quốc Ả Rập Saudi
Yemen
3 G/TBT/N/ARE/491
G/TBT/N/BHR/588
G/TBT/N/KWT/560
G/TBT/N/OMN/425
G/TBT/N/QAT/581
G/TBT/N/SAU/1168
G/TBT/N/YEM/187
15/12/2020 Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Sản phẩm thực phẩm (ICS 67.040)
Bahrain
Kuwait
Oman
Qatar
Vương quốc Ả Rập Saudi
Yemen
4 G/TBT/N/BRA/1102 02/12/2020 Brazil Kỹ thuật quân sự. Vũ khí (ICS 95.020)
5 G/TBT/N/BRA/1103 14/12/2020 Brazil Viễn thông (ICS 33.020)
6 G/TBT/N/BRA/1104 15/12/2020 Brazil Thông tin vô tuyến (ICS 33.060)
7 G/TBT/N/BRA/1105 15/12/2020 Brazil Thủy sản và sản phẩm thủy sản (ICS 67.120.30)
8 G/TBT/N/CHE/252 07/12/2020 Thụy Sĩ Thực vật biến đổi gen (GM)
9 G/TBT/N/CHL/545 07/12/2020 Chi Lê Bê tông và sản phảm bê tông (ICS 91.100.30)
10 G/TBT/N/CHL/546 11/12/2020 Chi Lê Chăn nuôi gia súc (ICS 65.020.30)
11 G/TBT/N/COL/243 08/12/2020 Colombia Chất lượng không khí (ICS 13.040)
12 G/TBT/N/COL/244 09/12/2020 Colombia Nhiên liệu (ICS 75.160)
13 G/TBT/N/COL/245 11/12/2020 Colombia Thiết bị đun nước nóng (ICS 91.140.65; 97.040.20)
14 G/TBT/N/CRI/190 14/12/2020 Costa Rica Mỹ phẩm. Đồ dùng trong phòng tắm (ICS 71.100.70)
15 G/TBT/N/EGY/279 14/12/2020 Ai Cập Cấy ghép trong phẩu thuật, bộ phận giả và dụng cụ chỉnh hình (ICS 11.040.40)
16 G/TBT/N/EU/761 08/12/2020 EU Phân bón (ICS 65.080)
17 G/TBT/N/EU/762 08/12/2020 EU Phân bón (ICS 65.080)
18 G/TBT/N/EU/763 08/12/2020 EU Phân bón (ICS 65.080)
19 G/TBT/N/EU/764 11/12/2020 EU Phương tiện giao thông đường bộ (ICS 43.020)
20 G/TBT/N/EU/765 14/12/2020 EU Sản phẩm thuốc và thiết bị y tế (ICS 11.040; 11.120)
21 G/TBT/N/IND/182 07/12/2020 Ấn Độ Ống bằng gang và thép (ICS 23.040.10)
22 G/TBT/N/JPN/680 03/12/2020 Nhật Bản Thông tin vô tuyến (ICS 33.060)
23 G/TBT/N/KEN/1030 01/12/2020 Kenya Thịt và sản phẩm thịt (ICS 67.120.10)
24 G/TBT/N/KEN/1031 01/12/2020 Kenya Thảm dệt trải sàn (ICS 59.080.60)
25 G/TBT/N/KEN/1032 02/12/2020 Kenya Tác nhân hoạt động bề mặt (ICS 71.100.40)
26 G/TBT/N/KEN/1033 02/12/2020 Kenya Tác nhân hoạt động bề mặt (ICS 71.100.40)
27 G/TBT/N/KEN/1034 02/12/2020 Kenya Tác nhân hoạt động bề mặt (ICS 71.100.40)
28 G/TBT/N/KEN/1035 02/12/2020 Kenya Tác nhân hoạt động bề mặt (ICS 71.100.40)
29 G/TBT/N/KEN/1036 02/12/2020 Kenya Tác nhân hoạt động bề mặt (ICS 71.100.40)
30 G/TBT/N/KEN/1037 02/12/2020 Kenya Hóa chất vô cơ (ICS 71.060)
31 G/TBT/N/KEN/1038 02/12/2020 Kenya Hóa chất vô cơ (ICS 71.060)
32 G/TBT/N/KEN/1039 02/12/2020 Kenya Hóa chất vô cơ (ICS 71.060)
33 G/TBT/N/KEN/1040 14/12/2020 Kenya Ca cao (ICS 67.140.30)
34 G/TBT/N/KEN/1041 14/12/2020 Kenya Ca cao (ICS 67.140.30)
35 G/TBT/N/KEN/1042 14/12/2020 Kenya Bơ (ICS 67.100.20)
36 G/TBT/N/KEN/1043 14/12/2020 Kenya Sôcôla (ICS 67.190)
37 G/TBT/N/RWA/419 09/12/2020 Rwanda Mỹ phẩm. Đồ dùng trong phòng tắm (ICS 71.100.70)
38 G/TBT/N/RWA/420 09/12/2020 Rwanda ICS 71.100.40; 71.100.70
39 G/TBT/N/RWA/421 09/12/2020 Rwanda Mỹ phẩm. Đồ dùng trong phòng tắm (ICS 71.100.70)
40 G/TBT/N/RWA/422 09/12/2020 Rwanda Mỹ phẩm. Đồ dùng trong phòng tắm (ICS 71.100.70)
41 G/TBT/N/RWA/423 09/12/2020 Rwanda ICS 71.100.40; 71.100.70
42 G/TBT/N/RWA/424 10/12/2020 Rwanda Hóa chất vô cơ (ICS 71.060)
43 G/TBT/N/RWA/425 10/12/2020 Rwanda ICS 71.100.40; 71.100.70
44 G/TBT/N/RWA/426 10/12/2020 Rwanda ICS 71.100.40; 71.100.70
45 G/TBT/N/RWA/427 10/12/2020 Rwanda Ca cao (ICS 67.140.30)
46 G/TBT/N/RWA/428 10/12/2020 Rwanda Ca cao (ICS 67.140.30)
47 G/TBT/N/RWA/429 10/12/2020 Rwanda Bơ (ICS 67.100.20)
48 G/TBT/N/RWA/430 10/12/2020 Rwanda Sôcôla (ICS 67.190)
49 G/TBT/N/SAU/1166 01/12/2020 Vương quốc Ả Rập Saudi HS 8443, 8471, 8472, 8504, 8517, 8518, 8519, 8521, 8523, 8523, 8526, 8527, 8528, 8529, 8531 ...
50 G/TBT/N/SAU/1167 11/12/2020 Vương quốc Ả Rập Saudi Bơm nhiệt (ICS 27.080; 23.120)
51 G/TBT/N/THA/585 07/12/2020 Thái Lan Trang trại và lâm nghiệp (ICS 65.020)
52 G/TBT/N/TPKM/446 09/12/2020 Đài Bắc, Trung Quốc Mỹ phẩm. Đồ dùng trong phòng tắm (ICS 71.100.70)
53 G/TBT/N/TTO/127 01/12/2020 Trinidad and Tobago May mặc, dệt may (ICS 59;61)
54 G/TBT/N/TZA/504 14/12/2020 Tanzania Công nghệ hóa chất (ICS 71)
55 G/TBT/N/TZA/505 14/12/2020 Tanzania Công nghệ hóa chất (ICS 71)
56 G/TBT/N/TZA/506 14/12/2020 Tanzania Công nghệ hóa chất (ICS 71)
57 G/TBT/N/TZA/507 14/12/2020 Tanzania Ca cao (ICS 67.140.30)
58 G/TBT/N/TZA/508 14/12/2020 Tanzania Ca cao (ICS 67.140.30)
59 G/TBT/N/TZA/509 14/12/2020 Tanzania Ca cao (ICS 67.140.30)
60 G/TBT/N/TZA/510 14/12/2020 Tanzania Sôcôla (ICS 67.190)
61 G/TBT/N/TZA/511 14/12/2020 Tanzania Tác nhân hoạt động bề mặt (ICS 71.100.40)
62 G/TBT/N/TZA/512 14/12/2020 Tanzania Tác nhân hoạt động bề mặt (ICS 71.100.40)
63 G/TBT/N/TZA/513 14/12/2020 Tanzania Tác nhân hoạt động bề mặt (ICS 71.100.40)
64 G/TBT/N/TZA/514 14/12/2020 Tanzania Tác nhân hoạt động bề mặt (ICS 71.100.40)
65 G/TBT/N/TZA/515 15/12/2020 Tanzania Tác nhân hoạt động bề mặt (ICS 71.100.40)
66 G/TBT/N/TZA/516 14/12/2020 Tanzania Các sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất (ICS 71.100.99)
67 G/TBT/N/TZA/517 15/12/2020 Tanzania Tác nhân hoạt động bề mặt (ICS 71.100.40)
68 G/TBT/N/TZA/518 14/12/2020 Tanzania Tác nhân hoạt động bề mặt (ICS 71.100.40)
69 G/TBT/N/UGA/1258 07/12/2020 Uganda Tác nhân hoạt động bề mặt (ICS 71.100.40)
70 G/TBT/N/UGA/1259 07/12/2020 Uganda Tác nhân hoạt động bề mặt (ICS 71.100.40)
71 G/TBT/N/UGA/1260 07/12/2020 Uganda Tác nhân hoạt động bề mặt (ICS 71.100.40)
72 G/TBT/N/UGA/1261 07/12/2020 Uganda Tác nhân hoạt động bề mặt (ICS 71.100.40)
73 G/TBT/N/UGA/1262 07/12/2020 Uganda Tác nhân hoạt động bề mặt (ICS 71.100.40)
74 G/TBT/N/UGA/1263 07/12/2020 Uganda Tác nhân hoạt động bề mặt (ICS 71.100.40)
75 G/TBT/N/UGA/1264 08/12/2020 Uganda Tác nhân hoạt động bề mặt (ICS 71.100.40)
76 G/TBT/N/UGA/1265 07/12/2020 Uganda Tác nhân hoạt động bề mặt (ICS 71.100.40)
77 G/TBT/N/UGA/1266 08/12/2020 Uganda Nhang
78 G/TBT/N/UGA/1267 08/12/2020 Uganda Hạt ca cao (ICS 67.140.30)
79 G/TBT/N/UGA/1268 07/12/2020 Uganda Bột ca cao (ICS 67.140.30)
80 G/TBT/N/UGA/1269 08/12/2020 Uganda Bơ ca cao (ICS 67.140.30)
81 G/TBT/N/UGA/1270 08/12/2020 Uganda Sôcôla (ICS 67.190)
82 G/TBT/N/UGA/1271 11/12/2020 Uganda Đồ dùng phòng tắm (ICS 71.100.70)
83 G/TBT/N/USA/1673 02/12/2020 Hoa Kỳ Mặt nạ phòng độc lọc không khí (ICS 03.120; 11.040; 19.020)
84 G/TBT/N/USA/1674 03/12/2020 Hoa Kỳ ICS 13.020; 97.100
85 G/TBT/N/USA/1675 04/12/2020 Hoa Kỳ Hệ thống lái xe tự động (ICS 43.040)
86 G/TBT/N/USA/1676 14/12/2020 Hoa Kỳ Tiêu chuẩn xe cơ giới (ICS 19.020; 43.020; 43.040)
87 G/TBT/N/USA/1677 15/12/2020 Hoa Kỳ An toàn lao động đường sắt (ICS 13.100; 35.020)
88 G/TBT/N/USA/1678 15/12/2020 Hoa Kỳ ICS 13.200; 31.120

Chi cục TĐC-BRVT

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Châu Âu quy định I ốt là hoạt chất sử dụng trong các sản phẩm diệt khuẩn (03/10/2013)
Hàn Quốc soát xét quy định ghi nhãn thực phẩm bổ sung dành cho trẻ em (03/10/2013)
Danh mục một số tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 9 (từ ngày 15/9 đến 30/9/2013) (04/10/2013)
Danh mục tin cảnh báo của một số nước thành viên tháng 5/2013 (15/08/2013)
Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO tháng 8/2013 (Từ ngày 15/8 đến 31/8/2013) (09/09/2013)
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với dầu động cơ diesel (05/09/2013)
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với Dầu động cơ (05/09/2013)
Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO tháng 7/2013 (15/08/2013)
Brazil quy định hàm lượng Phtalate trong đồ chơi của trẻ em  (15/08/2013)
Cảnh báo: Lô hàng hàng triết xuất protein từ đậu tương bị FDA Hoa Kỳ thu hồi có thể đã được nhập khẩu vào Việt Nam (10/07/2013)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
Đăng ngày:01/04/2023 | 
Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
    Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site