TIN CẢNH BÁO

Danh mục tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 05/2021 (từ ngày 16/5/2021 đến ngày 31/5/2021)

Đăng ngày:14/06/2021 | admin
STT Số TB Ngày TB Nước TB        Sản phẩm/ Vấn đề TB
Từ ngày 16/05 đến 30/05/2021
1 G/TBT/N/AUS/130 17/05/2021 Australia Thùng chứa (ICS 23.020.10; 23.080)
2 G/TBT/N/BDI/107 17/05/2021 Burundi Chất lượng không khí (ICS 13.020; 13.040)
3 G/TBT/N/BDI/108 17/05/2021 Burundi Sơn và vecni (ICS 87.040)
4 G/TBT/N/BDI/109 17/05/2021 Burundi Sơn và vecni (ICS 87.040)
5 G/TBT/N/BDI/110 17/05/2021 Burundi Sơn và vecni (ICS 87.040)
6 G/TBT/N/BDI/111 17/05/2021 Burundi Sơn và vecni (ICS 87.040)
7 G/TBT/N/BDI/112 17/05/2021 Burundi Sơn và vecni (ICS 87.040)
8 G/TBT/N/BDI/113 17/05/2021 Burundi ICS 13.020; 13.030; 13.040; 13.040.50
9 G/TBT/N/BDI/114 18/05/2021 Burundi Sản phẩm giấy văn phòng (ICS 85.080.10)
10 G/TBT/N/BDI/115 18/05/2021 Burundi Sản phẩm giấy (ICS 85.080.99)
11 G/TBT/N/BDI/116 18/05/2021 Burundi Sản phẩm giấy (ICS 85.080.01)
12 G/TBT/N/BDI/117 18/05/2021 Burundi Sản phẩm giấy (ICS 85.080.01)
13 G/TBT/N/BDI/118 18/05/2021 Burundi Sản phẩm giấy văn phòng (ICS 85.080.10)
14 G/TBT/N/BRA/1175 17/05/2021 Brazil Đo thể tích, khối lượng, tỷ trọng, độ nhớt (ICS 17.060)
15 G/TBT/N/BRA/1176 17/05/2021 Brazil Sản phẩm sắt và thép (ICS 77.140)
16 G/TBT/N/BRA/1177 17/05/2021 Brazil Đường và sản phẩm đường (ICS 67.180.10)
17 G/TBT/N/BRA/1178 17/05/2021 Brazil Quy chế giám sát thị trường
18 G/TBT/N/BRA/1179 17/05/2021 Brazil ICS 03.220.20; 13.300; 43.020
19 G/TBT/N/BRA/1180 17/05/2021 Brazil Viễn thông (ICS 33)
20 G/TBT/N/BRA/1181 19/05/2021 Brazil Thang (ICS 97.145)
21 G/TBT/N/BRA/1182 19/05/2021 Brazil Thức ăn gia súc (ICS 65.120 )
22 G/TBT/N/BRA/1183 19/05/2021 Brazil Viễn thông (ICS 33)
23 G/TBT/N/BRA/1184 26/05/2021 Brazil Viễn thông (ICS 33)
24 G/TBT/N/BRA/1185 28/05/2021 Brazil Ô tô tải và mooc (ICS 43.020; 43.080.10)
25 G/TBT/N/BRA/1186 28/05/2021 Brazil Ứng dụng công nghệ thông tin (ICS 35.240)
26 G/TBT/N/BRA/1187 28/05/2021 Brazil Phần mềm (ICS 35.080)
27 G/TBT/N/BRA/1188 28/05/2021 Brazil Công nghệ thông tin (ICS 35)
28 G/TBT/N/BRA/1189 31/05/2021 Brazil Quy định về y tế
29 G/TBT/N/CAN/642 20/05/2021 Canada Phương tiện giao thông đường bộ (ICS 43.020; 43.080)
30 G/TBT/N/CHE/256 19/05/2021 Thụy Sĩ Thiết bị đầu cuối viễn thông (ICS 33.050)
31 G/TBT/N/CHL/552 18/05/2021 Chi Lê Thép (ICS 77.140.15; 77.140.60)
32 G/TBT/N/DOM/232 31/05/2021 Cộng hòa Dominica Thuốc lá (ICS 65.160; 67)
33 G/TBT/N/EU/801 17/05/2021 EU Sản phẩm rượu (ICS 67.160.10)
34 G/TBT/N/EU/802 20/05/2021 EU Sản phẩm hữu cơ (ICS 65)
35 G/TBT/N/FRA/208 27/05/2021 Pháp Sản phẩm xây dựng (ICS 13.020; 91)
36 G/TBT/N/FRA/209 27/05/2021 Pháp Sản phẩm xây dựng (ICS 13.020; 91)
37 G/TBT/N/FRA/210 27/05/2021 Pháp Sản phẩm xây dựng (ICS 13.020; 91)
38 G/TBT/N/GMB/6 18/05/2021 The Gambia Các quá trình chế biến trong công nghệ thực phẩm (ICS 67.020)
39 G/TBT/N/GMB/7 18/05/2021 The Gambia ICS: 91.080.30, 93.020
40 G/TBT/N/ISR/1201 26/05/2021 Israel Nghề kim hoàn (ICS 39.060)
41 G/TBT/N/ISR/1202 26/05/2021 Israel Thiết bị dùng cho trẻ em (ICS 97.190)
42 G/TBT/N/ISR/1203 26/05/2021 Israel Đường và sản phẩm đường (ICS 67.180.10)
43 G/TBT/N/ISR/1204 26/05/2021 Israel Thiết bị đóng cắt (ICS 29.120.40)
44 G/TBT/N/ISR/1205 26/05/2021 Israel Đồ chơi (ICS 97.200.50)
45 G/TBT/N/KAZ/27 20/05/2021 Kazakhstan Thuốc bảo vệ thực vật (ICS 65.100)
46 G/TBT/N/KAZ/28 20/05/2021 Kazakhstan Thức ăn gia súc (ICS 65.120)
47 G/TBT/N/KEN/1088 20/05/2021 Kenya Sản phẩm giấy văn phòng (ICS 85.080.10)
48 G/TBT/N/KEN/1089 20/05/2021 Kenya Sản phẩm giấy (ICS 85.080.99)
49 G/TBT/N/KEN/1090 20/05/2021 Kenya Sản phẩm giấy văn phòng (ICS 85.080.10)
50 G/TBT/N/KEN/1091 20/05/2021 Kenya Sản phẩm giấy (ICS 85.080.01)
51 G/TBT/N/KEN/1092 20/05/2021 Kenya Sản phẩm giấy (ICS 85.080.01)
52 G/TBT/N/MNG/12 17/05/2021 Mongolia ICS 13; 27
53 G/TBT/N/MNG/13 27/05/2021 Mongolia Sản phẩm thịt (ICS 67)
54 G/TBT/N/PAN/115 26/05/2021 Panama Sản phẩm công nghệ hóa chất (ICS 71.100; 71.100.70)
55 G/TBT/N/SAU/1192 25/05/2021 Vương quốc Ả Rập Saudi Bếp điện (ICS 97.100.10)
56 G/TBT/N/SWE/138 31/05/2021 Thụy Điển Năng lượng hạt nhân (ICS 27.120)
57 G/TBT/N/TPKM/457 28/05/2021 Đài Loan Hóa chất (ICS 71)
58 G/TBT/N/TPKM/458 31/05/2021 Đài Loan Thực phẩm (ICS 67.040; 67.230)
59 G/TBT/N/TZA/600 31/05/2021 Tanzania Sản phẩm giấy (ICS 85.080.01)
60 G/TBT/N/TZA/601 31/05/2021 Tanzania Sản phẩm giấy (ICS 85.080.99)
61 G/TBT/N/TZA/602 31/05/2021 Tanzania Sản phẩm giấy văn phòng (ICS 85.080.10)
62 G/TBT/N/TZA/603 31/05/2021 Tanzania Sản phẩm giấy (ICS 85.080.01)
63 G/TBT/N/TZA/604 31/05/2021 Tanzania Sản phẩm giấy (ICS 85.080.01)
64 G/TBT/N/TZA/605 31/05/2021 Tanzania Sản phẩm rau, quả (ICS 67.080.01)
65 G/TBT/N/UGA/1324 31/05/2021 Uganda Sơn và vecni (ICS 87.040)
66 G/TBT/N/UGA/1325 31/05/2021 Uganda Sơn và vecni (ICS 87.040)
67 G/TBT/N/UGA/1326 31/05/2021 Uganda Sơn và vecni (ICS 87.040)
68 G/TBT/N/UGA/1327 31/05/2021 Uganda Sơn và vecni (ICS 87.040)
69 G/TBT/N/UGA/1328 31/05/2021 Uganda Sơn và vecni (ICS 87.040)
70 G/TBT/N/UGA/1329 28/05/2021 Uganda Sản phẩm giấy (ICS 85.080.99)
71 G/TBT/N/UGA/1330 28/05/2021 Uganda Phụ kiện và vật liệu bao gói (ICS 55.040)
72 G/TBT/N/UGA/1331 28/05/2021 Uganda Sản phẩm giấy (ICS 85.080.99)
73 G/TBT/N/UGA/1332 28/05/2021 Uganda Sản phẩm giấy (ICS 85.080)
74 G/TBT/N/UGA/1333 28/05/2021 Uganda Sản phẩm giấy (ICS 85.080.99)
75 G/TBT/N/UKR/192 20/05/2021 Ukraine Thuốc bảo vệ thực vật (ICS 65.100)
76 G/TBT/N/USA/1731 21/05/2021 Hoa Kỳ ICS 13.100; 13.200
77 G/TBT/N/USA/1732 26/05/2021 Hoa Kỳ Tai nạn máy bay không người lái (ICS 13.200; 49.020)
78 G/TBT/N/USA/1733 26/05/2021 Hoa Kỳ Súng cầm tay (ICS 01.040.95; 13.120; 95)
79 G/TBT/N/USA/1734 27/05/2021 Hoa Kỳ Đèn (ICS 13.020; 29.140)
80 G/TBT/N/USA/1735 27/05/2021 Hoa Kỳ Hydrofluorocarbons (ICS 13.020; 71.020; 71.100)
81 G/TBT/N/USA/1736 31/05/2021 Hoa Kỳ Viễn thông (ICS 03.120; 33.060; 33.070)

Chi cục TĐC-BRVT

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Châu Âu quy định I ốt là hoạt chất sử dụng trong các sản phẩm diệt khuẩn (03/10/2013)
Hàn Quốc soát xét quy định ghi nhãn thực phẩm bổ sung dành cho trẻ em (03/10/2013)
Danh mục một số tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 9 (từ ngày 15/9 đến 30/9/2013) (04/10/2013)
Danh mục tin cảnh báo của một số nước thành viên tháng 5/2013 (15/08/2013)
Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO tháng 8/2013 (Từ ngày 15/8 đến 31/8/2013) (09/09/2013)
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với dầu động cơ diesel (05/09/2013)
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với Dầu động cơ (05/09/2013)
Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO tháng 7/2013 (15/08/2013)
Brazil quy định hàm lượng Phtalate trong đồ chơi của trẻ em  (15/08/2013)
Cảnh báo: Lô hàng hàng triết xuất protein từ đậu tương bị FDA Hoa Kỳ thu hồi có thể đã được nhập khẩu vào Việt Nam (10/07/2013)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
Đăng ngày:01/04/2023 | 
Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
    Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site