TIN CẢNH BÁO

Danh mục tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 7/2021 (từ ngày 16/07/2021 đến ngày 31/7/2021)

Đăng ngày:09/08/2021 | admin
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB
Từ ngày 16/07 đến 31/07/2021
1 G/TBT/N/ARG/423 19/07/2021 Argentina Thiết bị vệ sinh (ICS 91.140.70)
2 G/TBT/N/AUS/131 19/07/2021 Australia Van (ICS 23.060; 91.140.65)
3 G/TBT/N/AUS/132 19/07/2021 Australia Hệ thống cung cấp nước (ICS 23.040; 91.140.60)
4 G/TBT/N/AUS/133 19/07/2021 Australia Hệ thống cung cấp nước (ICS 23.040; 91.140.60)
5 G/TBT/N/AUS/134 23/07/2021 Australia Thủy ngân
6 G/TBT/N/BEL/44 23/07/2021 Belgium ICS 31; 33; 35
7 G/TBT/N/BEL/45 23/07/2021 Belgium ICS 31; 33; 35
8 G/TBT/N/BRA/1215 19/07/2021 Brazil Thiết bị dùng cho trẻ em (ICS 97.190)
9 G/TBT/N/BRA/1216 19/07/2021 Brazil Hệ thống âm thanh, hình ảnh và nghe-nhìn(ICS 33.160.01)
10 G/TBT/N/BRA/1217 26/07/2021 Brazil Cà phê và các chất thay thế cà phê (ICS 67.140.20)
11 G/TBT/N/BRA/1218 29/07/2021 Brazil Bơm (ICS23.080)
12 G/TBT/N/BRA/1219 30/07/2021 Brazil Máy ghi âm, ti vi,… (ICS 33)
13 G/TBT/N/BRA/1220 30/07/2021 Brazil Máy ghi âm, ti vi,… (ICS 33)
14 G/TBT/N/BRA/1221 30/07/2021 Brazil Phương tiện giao thông đường bộ (ICS 43)
15 G/TBT/N/BRA/1222 30/07/2021 Brazil Sản phẩm động vật (ICS 67.120.01)
16 G/TBT/N/CAN/651 16/07/2021 Canada Phương tiện giao thông đường bộ (ICS 43.020)
17 G/TBT/N/CHE/261 22/07/2021 Thụy sĩ Đồ chơi, game, dụng cụ thể thao
18 G/TBT/N/CHL/562 26/07/2021 Chi Lê Hệ thống đường ống
19 G/TBT/N/CHL/563 27/07/2021 Chi Lê Lò vi sóng
20 G/TBT/N/CHL/564 30/07/2021 Chi Lê Thiết bị đun nóng nước
21 G/TBT/N/CHL/565 30/07/2021 Chi Lê Ổ cắm cái kết hợp nguồn điện USB
22 G/TBT/N/CHN/1615 23/07/2021 Trung Quốc Mỹ phẩm (ICS 71.100.70 )
23 G/TBT/N/EU/823 23/07/2021 EU Điện thoại (ICS 33)
24 G/TBT/N/EU/824 27/07/2021 EU ICS 65; 67
25 G/TBT/N/EU/825 29/07/2021 EU Cypermethrin (hoạt chất thuốc trừ sâu) (ICS 65.100)
26 G/TBT/N/GBR/40 30/07/2021 Vương quốc Anh Máy biến áp
27 G/TBT/N/ISR/1214 16/07/2021 Israel Chất thải nguy hại (ICS 13.020; 13.030; 13.060; 13.080)
28 G/TBT/N/JPN/705 29/07/2021 Nhật Bản Sản phẩm dược phẩm
29 G/TBT/N/JPN/706 29/07/2021 Nhật Bản Hệ thống di động băng tần 2.3GHz
30 G/TBT/N/KEN/1107 30/07/2021 Kenya Thịt và sản phẩm thịt (ICS 67.120.10)
31 G/TBT/N/KEN/1108 30/07/2021 Kenya Thịt và sản phẩm thịt (ICS 67.120.10)
32 G/TBT/N/KEN/1109 30/07/2021 Kenya Thịt và sản phẩm thịt (ICS 67.120.10)
33 G/TBT/N/MYS/106 19/07/2021 Malaysia Nước khoáng (ICS 67.160.20)
34 G/TBT/N/PER/134 22/07/2021 Peru Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ
35 G/TBT/N/PHL/257 22/07/2021 Philippines Thiết bị y tế (ICS 11.040)
36 G/TBT/N/PHL/258 23/07/2021 Philippines Thiết bị y tế (ICS 11.040)
37 G/TBT/N/RUS/120 30/07/2021 Liên bang Nga Sản phẩm thuốc
38 G/TBT/N/RWA/459 29/07/2021 Rwanda Phomat (ICS 67.100.30)
39 G/TBT/N/RWA/460 29/07/2021 Rwanda Phomat (ICS 67.100.30)
40 G/TBT/N/RWA/461 29/07/2021 Rwanda Mỹ phẩm (ICS 71.100.70)
41 G/TBT/N/RWA/462 29/07/2021 Rwanda Mỹ phẩm (ICS 71.100.70)
42 G/TBT/N/RWA/463 29/07/2021 Rwanda Gia cầm và trứng (ICS 67.120.20)
43 G/TBT/N/RWA/464 29/07/2021 Rwanda Sơn và vecni (ICS 87.040)
44 G/TBT/N/RWA/465 29/07/2021 Rwanda Thuốc bảo vệ thực vật (ICS 65.100)
45 G/TBT/N/RWA/466 29/07/2021 Rwanda Ngũ cốc, đậu đỗ (ICS 67.060)
46 G/TBT/N/RWA/467 29/07/2021 Rwanda Sơn và vecni (ICS 87.040)
47 G/TBT/N/RWA/468 29/07/2021 Rwanda Ngũ cốc, đậu đỗ (ICS 67.060)
48 G/TBT/N/RWA/469 29/07/2021 Rwanda Ngũ cốc, đậu đỗ (ICS 67.060)
49 G/TBT/N/RWA/470 29/07/2021 Rwanda Rau quả (ICS 67.080)
50 G/TBT/N/RWA/471 29/07/2021 Rwanda Thức ăn gia súc (ICS 65.120)
51 G/TBT/N/RWA/472 29/07/2021 Rwanda Phụ gia thực phẩm (ICS 67.220.20)
52 G/TBT/N/RWA/473 29/07/2021 Rwanda Quả và các sản phẩm từ quả (ICS 67.080.10)
53 G/TBT/N/RWA/474 29/07/2021 Rwanda Sữa và sản phẩm sữa (ICS 67.100)
54 G/TBT/N/RWA/475 29/07/2021 Rwanda Trà (ICS 67.140.10)
55 G/TBT/N/RWA/476 29/07/2021 Rwanda Sơn và vecni (ICS 87.040)
56 G/TBT/N/RWA/477 29/07/2021 Rwanda Dược phẩm (ICS 11.120.01)
57 G/TBT/N/RWA/478 29/07/2021 Rwanda Sơn và vecni (ICS 87.040)
58 G/TBT/N/RWA/479 29/07/2021 Rwanda Chất kết dính (ICS 83.180)
59 G/TBT/N/RWA/480 29/07/2021 Rwanda Chất kết dính (ICS 83.180)
60 G/TBT/N/RWA/481 29/07/2021 Rwanda Tác nhân hoạt động bề mặt (ICS 71.100.40)
61 G/TBT/N/RWA/482 29/07/2021 Rwanda Thuốc trừ sâu (ICS 65.100.10)
62 G/TBT/N/RWA/483 29/07/2021 Rwanda Thuốc trừ sâu (ICS 65.100.10)
63 G/TBT/N/RWA/484 29/07/2021 Rwanda Thuốc trừ sâu (ICS 65.100.10)
64 G/TBT/N/RWA/485 29/07/2021 Rwanda Sơn và vecni (ICS 87.040)
65 G/TBT/N/RWA/486 29/07/2021 Rwanda Mỹ phẩm (ICS 71.100.70)
66 G/TBT/N/RWA/487 29/07/2021 Rwanda Thực phẩm (ICS 67.040)
67 G/TBT/N/RWA/488 29/07/2021 Rwanda Trà (ICS 67.140.10)
68 G/TBT/N/RWA/489 29/07/2021 Rwanda Xây dựng đường (ICS 93.080.10)
69 G/TBT/N/RWA/490 29/07/2021 Rwanda Kết cấu bê tông (ICS 91.080.40)
70 G/TBT/N/RWA/491 29/07/2021 Rwanda Bê tông và sản phẩm bê tông (ICS 91.100.30)
71 G/TBT/N/RWA/492 29/07/2021 Rwanda Sản phẩm giấy (ICS 85.080.10)
72 G/TBT/N/RWA/493 29/07/2021 Rwanda Sản phẩm giấy (ICS 85.080.20)
73 G/TBT/N/RWA/494 29/07/2021 Rwanda Sản phẩm giấy khác (ICS 85.080.99)
74 G/TBT/N/RWA/495 29/07/2021 Rwanda Sản phẩm giấy (ICS 85.080.20)
75 G/TBT/N/RWA/496 29/07/2021 Rwanda Sản phẩm giấy khác (ICS 85.080.99)
76 G/TBT/N/RWA/497 29/07/2021 Rwanda Xây dựng đường (ICS 93.080.10)
77 G/TBT/N/RWA/498 29/07/2021 Rwanda Sản phẩm giấy (ICS 85.080.20)
78 G/TBT/N/RWA/499 29/07/2021 Rwanda Sản phẩm giấy (ICS 85.080.20)
79 G/TBT/N/RWA/500 29/07/2021 Rwanda Sản phẩm giấy (ICS 85.080.20)
80 G/TBT/N/RWA/501 29/07/2021 Rwanda Bê tông và sản phẩm bê tông (ICS 91.100.30)
81 G/TBT/N/RWA/502 29/07/2021 Rwanda Sản phẩm giấy (ICS 85.080.01)
82 G/TBT/N/RWA/503 29/07/2021 Rwanda Sản phẩm giấy (ICS 85.080.10)
83 G/TBT/N/RWA/504 29/07/2021 Rwanda Sản phẩm giấy (ICS 85.080.01)
84 G/TBT/N/RWA/505 29/07/2021 Rwanda Bê tông và sản phẩm bê tông (ICS 91.100.30)
85 G/TBT/N/RWA/506 29/07/2021 Rwanda Xây dựng đường (ICS 93.080.10)
86 G/TBT/N/RWA/507 29/07/2021 Rwanda Xây dựng đường (ICS 93.080.10)
87 G/TBT/N/RWA/508 29/07/2021 Rwanda Máy móc và thiết bị nông nghiệp (ICS 65.060.01)
88 G/TBT/N/RWA/509 29/07/2021 Rwanda Thiết bị gieo trồng (ICS 65.060.30)
89 G/TBT/N/RWA/510 29/07/2021 Rwanda Thiết bị điều khiển (ICS 43.040.30)
90 G/TBT/N/RWA/511 29/07/2021 Rwanda Chai; Lọ; Vại (ICS 55.100)
91 G/TBT/N/RWA/512 29/07/2021 Rwanda Hàng dệt gia dụng. Lanh (ICS 97.160)
92 G/TBT/N/TPKM/462 20/07/2021 Đài Loan Bơm và động cơ (ICS 23.100.10)
93 G/TBT/N/UGA/1361 26/07/2021 Uganda Ca cao (ICS 67.140.30)
94 G/TBT/N/UGA/1362 26/07/2021 Uganda Mỹ phẩm (ICS 71.100.70)
95 G/TBT/N/UGA/1363 26/07/2021 Uganda Thủy sản và sản phẩm thủy sản (ICS 67.120.30)
96 G/TBT/N/UKR/197 21/07/2021 Ukraine Sản phẩm hữu cơ (ICS 67.040)
97 G/TBT/N/USA/1749 16/07/2021 Hoa Kỳ Thiết bị và dụng cụ trên tàu (ICS 49.090 )
98 G/TBT/N/USA/1750 16/07/2021 Hoa Kỳ Đồ uống có cồn (ICS 67.160.10)
99 G/TBT/N/USA/1751 16/07/2021 Hoa Kỳ Ghi nhãn sản phẩm (ICS 13.020; 13.030)
100 G/TBT/N/USA/1752 16/07/2021 Hoa Kỳ Đồ uống có cồn (ICS 67.160.10)
101 G/TBT/N/USA/1753 29/07/2021 Hoa Kỳ ICS 03.120; 33.030; 33.070
102 G/TBT/N/VNM/197 22/07/2021 Việt Nam Sản phẩm thuốc nổ (HS 3602.00.00)
103 G/TBT/N/VNM/198 22/07/2021 Việt Nam Sản phẩm thuốc nổ (HS 3602.00.00)
104 G/TBT/N/VNM/199 22/07/2021 Việt Nam Sản phẩm thuốc nổ (HS 3602.00.00)
105 G/TBT/N/VNM/200 22/07/2021 Việt Nam Sản phẩm thuốc nổ (HS 3602.00.00)
106 G/TBT/N/VNM/201 23/07/2021 Việt Nam Công nghệ thông tin
107 G/TBT/N/VNM/202 23/07/2021 Việt Nam Công nghệ thông tin
108 G/TBT/N/VNM/203 28/07/2021 Việt Nam Thuốc

Chi cục TĐC-BRVT

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Châu Âu quy định I ốt là hoạt chất sử dụng trong các sản phẩm diệt khuẩn (03/10/2013)
Hàn Quốc soát xét quy định ghi nhãn thực phẩm bổ sung dành cho trẻ em (03/10/2013)
Danh mục một số tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 9 (từ ngày 15/9 đến 30/9/2013) (04/10/2013)
Danh mục tin cảnh báo của một số nước thành viên tháng 5/2013 (15/08/2013)
Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO tháng 8/2013 (Từ ngày 15/8 đến 31/8/2013) (09/09/2013)
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với dầu động cơ diesel (05/09/2013)
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với Dầu động cơ (05/09/2013)
Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO tháng 7/2013 (15/08/2013)
Brazil quy định hàm lượng Phtalate trong đồ chơi của trẻ em  (15/08/2013)
Cảnh báo: Lô hàng hàng triết xuất protein từ đậu tương bị FDA Hoa Kỳ thu hồi có thể đã được nhập khẩu vào Việt Nam (10/07/2013)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
Đăng ngày:01/04/2023 | 
Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
    Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site