TIN CẢNH BÁO

Danh mục tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 03/2022 (Từ ngày 01/03/2022 đến ngày 10/03/2022)

Đăng ngày:14/03/2022 | admin
STT Số TB Nước TB Ngày TB Sản phẩm/ Vấn đề TB  
Từ ngày 01/03 đến 15/03/2022
 1.  
G/TBT/N/BDI/223# G/TBT/N/KEN/1232# G/TBT/N/RWA/649# G/TBT/N/TZA/724# G/TBT/N/UGA/1556 Tanzania 10/03/2022 - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100)  
 1.  
G/TBT/N/BRA/1309/Corr.1 Braxin 10/03/2022 - Đóng gói và phân phối hàng hóa nói chung (ICS 55.020)  
 1.  
G/TBT/N/CAN/666 Canada 10/03/2022 - Liên lạc vô tuyến (ICS 33.060)  
 1.  
G/TBT/N/CAN/667 Canada 10/03/2022 - Thuốc thú y; (ICS 11.220)  
 1.  
G/TBT/N/CHL/589 Chile 10/03/2022 - Gia vị và đồ gia vị. Phụ gia thực phẩm (ICS 67.220)  
 1.  
G/TBT/N/EU/878 Liên minh Châu Âu 10/03/2022 - Phương tiện giao thông đường bộ nói chung (ICS 43.020)  
 1.  
G/TBT/N/IDN/96/Add.1 Indonesia 10/03/2022 - Mỹ phẩm - yêu cầu về chất lượng  
 1.  
G/TBT/N/JPN/731 Nhật Bản 10/03/2022 - Mức trung bình theo yêu cầu tiêu chuẩn (ICS 67.160)  
 1.  
G/TBT/N/KOR/1062 Hàn Quốc 10/03/2022 - Dược phẩm (ICS 11.120)  
 1.  
G/TBT/N/RWA/626 Rwanda 10/03/2022 - Lắp đặt trong các tòa nhà (ICS 91.140)  
 1.  
G/TBT/N/RWA/627 Rwanda 10/03/2022 - Vật liệu xây dựng (ICS 91.100)  
 1.  
G/TBT/N/RWA/628 Rwanda 10/03/2022 - Quần áo (ICS 61.020)  
 1.  
G/TBT/N/RWA/629 Rwanda 10/03/2022 - Chất thải (ICS 13.030)  
 1.  
G/TBT/N/RWA/630 Rwanda 10/03/2022 - Quần áo (ICS 61.020)  
 1.  
G/TBT/N/RWA/631 Rwanda 10/03/2022 - Quần áo (ICS 61.020)  
 1.  
G/TBT/N/RWA/632 Rwanda 10/03/2022 - Quần áo (ICS 61.020)  
 1.  
G/TBT/N/RWA/633 Rwanda 10/03/2022 - Hàng dệt gia dụng. Bộ khăn trải giường (ICS 97.160)  
 1.  
G/TBT/N/RWA/634 Rwanda 10/03/2022 - Hàng dệt gia dụng. Bộ khăn trải giường (ICS 97.160)  
 1.  
G/TBT/N/RWA/635 Rwanda 10/03/2022 - Vật liệu xây dựng (ICS 91.100)  
 1.  
G/TBT/N/RWA/636 Rwanda 10/03/2022 - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100)  
 1.  
G/TBT/N/RWA/637 Rwanda 10/03/2022 - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100)  
 1.  
G/TBT/N/RWA/638 Rwanda 10/03/2022 - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100)  
 1.  
G/TBT/N/RWA/639 Rwanda 10/03/2022 - Các sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất (ICS 71.100)  
 1.  
G/TBT/N/SAU/1230 Vương quốc Ả Rập Xê Út 10/03/2022 - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040)  
 1.  
G/TBT/N/USA/1429/Add.3/Corr.1 Hoa Kỳ 10/03/2022 - Mức trung bình theo yêu cầu tiêu chuẩn (ICS 67.160)  
 1.  
G/TBT/N/USA/1477/Add.2 Hoa Kỳ 10/03/2022 - Các điều kiện và quy trình thử nghiệm chất lượng không khí (ICS 13.040)  
 1.  
G/TBT/N/USA/1563/Add.1 Hoa Kỳ 10/03/2022 - Phương tiện giao thông đường bộ nói chung (ICS 43.020)  
 1.  
G/TBT/N/THA/657 Thái Lan 09/03/2022 - Sản phẩm sắt và thép (ICS 77.140)  
 1.  
G/TBT/N/USA/1792/Add.1 Hoa Kỳ 09/03/2022 - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)  
 1.  
G/TBT/N/CHN/1661 Trung Quốc 08/03/2022 - Phương tiện giao thông đường bộ nói chung (ICS 43.020)  
 1.  
G/TBT/N/JPN/730 Nhật Bản 08/03/2022 - Dược phẩm (ICS 11.120)  
 1.  
G/TBT/N/PHL/279/Add.1 Philippines 08/03/2022 - Hệ thống xét nghiệm chẩn đoán in vitro (ICS 11.100)  
 1.  
G/TBT/N/PHL/280/Add.1 Philippines 08/03/2022 - Hệ thống xét nghiệm chẩn đoán in vitro (ICS 11.100)  
 1.  
G/TBT/N/THA/632/Add.1 Thái Lan 08/03/2022 - Liên lạc vô tuyến (ICS 33.060)  
 1.  
G/TBT/N/THA/636/Add.1 Thái Lan 08/03/2022 - Liên lạc vô tuyến (ICS 33.060)  
 1.  
G/TBT/N/USA/1369/Add.2 Hoa Kỳ 08/03/2022 - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)  
 1.  
G/TBT/N/USA/1745/Add.1 Hoa Kỳ 08/03/2022 - Phương tiện giao thông đường bộ nói chung (ICS 43.020)  
 1.  
G/TBT/N/USA/1843 Hoa Kỳ 08/03/2022 - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)  
 1.  
G/TBT/N/USA/861/Add.8 Hoa Kỳ 08/03/2022 - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)  
 1.  
G/TBT/N/AUS/134/Add.1 Úc 07/03/2022 # N/A  
 1.  
G/TBT/N/BRA/826/Add.4 Braxin 07/03/2022 - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040)  
 1.  
G/TBT/N/CAN/665 Canada 07/03/2022 - Trang thiết bị y tế; (ICS 11.040)  
 1.  
G/TBT/N/EU/877 Liên minh Châu Âu 07/03/2022 - Các sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất (ICS 71.100)  
 1.  
G/TBT/N/ISR/1050/Add.1 Israel 07/03/2022 - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100)  
 1.  
G/TBT/N/ISR/1116/Add.1 Israel 07/03/2022 - Hệ thống phương tiện giao thông đường bộ (ICS 43.040)  
 1.  
G/TBT/N/ISR/1117/Add.1 Israel 07/03/2022 - Thiết bị bảo hộ (ICS 13.340)  
 1.  
G/TBT/N/ISR/1118/Add.1 Israel 07/03/2022 - Tế bào Galvanic và pin (ICS 29.220)  
 1.  
G/TBT/N/ISR/1143/Add.1 Israel 07/03/2022 - Quạt thông gió, Quạt điều hòa không khí (ICS 23.120)  
 1.  
G/TBT/N/ISR/1184/Add.1 Israel 07/03/2022 - Hàng hóa thương mại  
 1.  
G/TBT/N/ISR/204/Add.1 Israel 07/03/2022 - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100)  
 1.  
G/TBT/N/ISR/372/Add.3 Israel 07/03/2022 - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100)  
 1.  
G/TBT/N/ISR/373/Add.3 Israel 07/03/2022 - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100)  
 1.  
G/TBT/N/ISR/374/Add.3 Israel 07/03/2022 - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100)  
 1.  
G/TBT/N/ISR/375/Add.3 Israel 07/03/2022 - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100)  
 1.  
G/TBT/N/ISR/376/Add.3 Israel 07/03/2022 - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100)  
 1.  
G/TBT/N/ISR/377/Add.3 Israel 07/03/2022 - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100)  
 1.  
G/TBT/N/ISR/378/Add.3 Israel 07/03/2022 - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100)  
 1.  
G/TBT/N/ISR/380/Add.3 Israel 07/03/2022 - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100)  
 1.  
G/TBT/N/ISR/381/Add.3 Israel 07/03/2022 - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100)  
 1.  
G/TBT/N/ISR/382/Add.3 Israel 07/03/2022 - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100)  
 1.  
G/TBT/N/ISR/384/Add.3 Israel 07/03/2022 - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100)  
 1.  
G/TBT/N/ISR/385/Add.3 Israel 07/03/2022 - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100)  
 1.  
G/TBT/N/ISR/386/Add.2 Israel 07/03/2022 - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100)  
 1.  
G/TBT/N/ISR/611/Add.2 Israel 07/03/2022 - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100)  
 1.  
G/TBT/N/ISR/613/Add.1 Israel 07/03/2022 - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100)  
 1.  
G/TBT/N/ISR/614/Add.1 Israel 07/03/2022 - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100)  
 1.  
G/TBT/N/ISR/615/Add.1 Israel 07/03/2022 - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100)  
 1.  
G/TBT/N/ISR/616/Add.1 Israel 07/03/2022 - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100)  
 1.  
G/TBT/N/ISR/617/Add.1 Israel 07/03/2022 - Bơ và các chất béo và dầu khác có nguồn gốc từ sữa; bơ sữa  
 1.  
G/TBT/N/ISR/618/Add.1 Israel 07/03/2022 - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100)  
 1.  
G/TBT/N/JPN/729 Nhật Bản 07/03/2022 - Dược phẩm (ICS 11.120)  
 1.  
G/TBT/N/MEX/458/Add.1 Mexico 07/03/2022 - Lốp xe (ICS 83.160)  
 1.  
G/TBT/N/MEX/482/Add.2 Mexico 07/03/2022 - Xe thương mại (ICS 43.080)  
 1.  
G/TBT/N/MEX/490/Add.1 Mexico 07/03/2022 - Dịch vụ  
 1.  
G/TBT/N/USA/1696/Add.1 Hoa Kỳ 07/03/2022 - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)  
 1.  
G/TBT/N/USA/1842 Hoa Kỳ 07/03/2022 - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)  
 1.  
G/TBT/N/USA/691/Add.9 Hoa Kỳ 07/03/2022 - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)  
 1.  
G/TBT/N/VNM/218 Việt Nam 07/03/2022 - Công nghệ thông tin (CNTT) nói chung (ICS 35.020)  
 1.  
G/TBT/N/BRA/1157/Add.1 Braxin 04/03/2022 - Bảo vệ sức khỏe và an toàn - yêu cầu chất lượng  
 1.  
G/TBT/N/DNK/127 Đan mạch 03/03/2022 - Kỹ thuật quân sự. Việc quân sự. Vũ khí (ICS 95.020)  
 1.  
G/TBT/N/FRA/223 Pháp 03/03/2022 - Đóng gói và phân phối hàng hóa nói chung (ICS 55.020)  
 1.  
G/TBT/N/THA/656 Thái Lan 03/03/2022 - Phân bón (ICS 65.080)  
 1.  
G/TBT/N/TPKM/432/Add.1 Đài Loan 03/03/2022 - Trang thiết bị y tế; (ICS 11.040)  
 1.  
G/TBT/N/TPKM/444/Add.1 Đài Loan 03/03/2022 - Trang thiết bị y tế; (ICS 11.040)  
 1.  
G/TBT/N/TPKM/463/Add.1 Đài Loan 03/03/2022 - Máy, thiết bị ly tâm  
 1.  
G/TBT/N/USA/677/Rev.1 Hoa Kỳ 03/03/2022 - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)  
 1.  
G/TBT/N/USA/873/Add.3 Hoa Kỳ 03/03/2022 - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)  
 1.  
G/TBT/N/AUS/138 Úc 02/03/2022 - Dược phẩm (ICS 11.120)  
 1.  
G/TBT/N/ISR/1246 Israel 02/03/2022 - Các thành phần đường ống và đường ống (ICS 23.040)  
 1.  
G/TBT/N/ISR/1247 Israel 02/03/2022 - Các thành phần đường ống và đường ống (ICS 23.040)  
 1.  
G/TBT/N/ISR/1248 Israel 02/03/2022 - Các thành phần đường ống và đường ống (ICS 23.040)  
 1.  
G/TBT/N/ISR/1249 Israel 02/03/2022 - Các sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất (ICS 71.100)  
 1.  
G/TBT/N/JPN/728 Nhật Bản 02/03/2022 - Dược phẩm (ICS 11.120)  
 1.  
G/TBT/N/THA/588/Add.1 Thái Lan 02/03/2022 - Lốp xe (ICS 83.160)  
 1.  
G/TBT/N/USA/1323/Add.3 Hoa Kỳ 02/03/2022 - Đồ nội thất (ICS 97.140)  
 1.  
G/TBT/N/USA/1519/Add.8 Hoa Kỳ 02/03/2022 - Thuốc lá, các sản phẩm thuốc lá và thiết bị liên quan (ICS 65.160)  
 1.  
G/TBT/N/USA/1827/Add.1 Hoa Kỳ 02/03/2022 - Các điều kiện và quy trình thử nghiệm chất lượng không khí (ICS 13.040)  
 1.  
G/TBT/N/USA/1841 Hoa Kỳ 02/03/2022 - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)  
 1.  
G/TBT/N/USA/508/Add.6 Hoa Kỳ 02/03/2022 - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)  
 1.  
G/TBT/N/ISR/1245 Israel 01/03/2022 - Thiết bị và hệ thống trong lĩnh vực kỹ thuật âm thanh hoặc video (ICS 33.160)  
 1.  
G/TBT/N/MEX/168/Add.5 Mexico 01/03/2022 - Dự thảo yêu cầu đối với các sản phẩm đã qua chế biến, đóng gói  
 1.  
G/TBT/N/MEX/483/Add.1 Mexico 01/03/2022 - Vận tải đường bộ; (ICS 03.220)  
 1.  
G/TBT/N/MEX/483/Add.2 Mexico 01/03/2022 - Vận tải đường bộ; (ICS 03.220)  
 1.  
G/TBT/N/TPKM/485 Đài Loan 01/03/2022 - Vật liệu xây dựng (ICS 91.100)  
 1.  
G/TBT/N/USA/1768/Add.1 Hoa Kỳ 01/03/2022 - Trồng trọt và lâm nghiệp (ICS 65.020)  

Chi cục TĐC-BRVT

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Châu Âu quy định I ốt là hoạt chất sử dụng trong các sản phẩm diệt khuẩn (03/10/2013)
Hàn Quốc soát xét quy định ghi nhãn thực phẩm bổ sung dành cho trẻ em (03/10/2013)
Danh mục một số tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 9 (từ ngày 15/9 đến 30/9/2013) (04/10/2013)
Danh mục tin cảnh báo của một số nước thành viên tháng 5/2013 (15/08/2013)
Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO tháng 8/2013 (Từ ngày 15/8 đến 31/8/2013) (09/09/2013)
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với dầu động cơ diesel (05/09/2013)
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với Dầu động cơ (05/09/2013)
Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO tháng 7/2013 (15/08/2013)
Brazil quy định hàm lượng Phtalate trong đồ chơi của trẻ em  (15/08/2013)
Cảnh báo: Lô hàng hàng triết xuất protein từ đậu tương bị FDA Hoa Kỳ thu hồi có thể đã được nhập khẩu vào Việt Nam (10/07/2013)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
Đăng ngày:01/04/2023 | 
Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
    Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site