TIN CẢNH BÁO

Danh mục tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 03/2022 (Từ ngày 15/03/2022 đến ngày 17/03/2022)

Đăng ngày:31/03/2022 | admin
STT Số TB Nước TB Ngày TB Sản phẩm/ Vấn đề TB  
Từ ngày 15/03 đến 17/03/2022
 1.  
 G/SPS/N/CAN/1408/Add.1 Canada 17/03/2022 - Giới hạn dư lượng tối đa đã thiết lập: Pyroxasulfone  
 1.  
 G/SPS/N/CAN/1406/Add.1 Canada 17/03/2022 - Giới hạn dư lượng tối đa đã thiết lập: Boscalid  
 1.  
 G/TBT/N/MWI/59 Malawi 17/03/2022 - Nhựa và các sản phẩm từ nhựa  
 1.  
 G/TBT/N/EU/883 Liên minh Châu Âu 17/03/2022  - Xe thương mại (ICS 43.080)  
 1.  
 G/TBT/N/ARE/524, G/TBT/N/BHR/620, G/TBT/N/KWT/587, G/TBT/N/OMN/456, G/TBT/N/QAT/608, G/TBT/N/SAU/1233, G/TBT/N/YEM/215 Vương quốc Bahrain 17/03/2022  - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040)  
 1.  
 G/TBT/N/ARE/524, G/TBT/N/BHR/620, G/TBT/N/KWT/587, G/TBT/N/OMN/456, G/TBT/N/QAT/608, G/TBT/N/SAU/1233, G/TBT/N/YEM/215 Yemen 17/03/2022  - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040)  
 1.  
 G/TBT/N/ARE/458/Add.1, G/TBT/N/BHR/562/Add.1, G/TBT/N/KWT/483/Add.1, G/TBT/N/OMN/395/Add.1, G/TBT/N/QAT/560/Add.1, G/TBT/N/SAU/1104/Add.1, G/TBT/N/YEM/163/Add.1 Qatar 17/03/2022  - Mức trung bình theo yêu cầu tiêu chuẩn (ICS 67.160)  
 1.  
 G/TBT/N/ECU/512 Ecuador 17/03/2022 - Thuốc và dược phẩm  
 1.  
 G/TBT/N/KOR/1064 Hàn Quốc 17/03/2022 - Quy tắc thực thi của Đạo luật về khuyến khích chuyển đổi thành cơ cấu công nghiệp thân thiện với môi trường  
 1.  
 G/TBT/N/MWI/68 Malawi 17/03/2022 - Công nghệ thực phẩm  
 1.  
 G/TBT/N/MWI/73 Malawi 17/03/2022  - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040)  
 1.  
 G/SPS/N/RUS/248 Liên bang Nga 17/03/2022 - Dự thảo  
 1.  
 G/TBT/N/ECU/202/Add.2 Ecuador 17/03/2022  - Mức trung bình theo yêu cầu tiêu chuẩn (ICS 67.160)  
 1.  
 G/SPS/N/TUR/120/Add.1 Thổ Nhĩ Kì 17/03/2022 - Chứng nhận sức khỏe thú y được sử dụng cho thức ăn chăn nuôi đóng hộp, thức ăn chăn nuôi đã qua chế biến  
 1.  
 G/TBT/N/PHL/253/Add.2 Philippines 17/03/2022  - Dược phẩm (ICS 11.120)  
 1.  
 G/TBT/N/MWI/57 Malawi 17/03/2022 - Công nghệ thực phẩm  
 1.  
 G/TBT/N/ARE/458/Add.1, G/TBT/N/BHR/562/Add.1, G/TBT/N/KWT/483/Add.1, G/TBT/N/OMN/395/Add.1, G/TBT/N/QAT/560/Add.1, G/TBT/N/SAU/1104/Add.1, G/TBT/N/YEM/163/Add.1 các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất 17/03/2022  - Mức trung bình theo yêu cầu tiêu chuẩn (ICS 67.160)  
 1.  
 G/TBT/N/ARE/458/Add.1, G/TBT/N/BHR/562/Add.1, G/TBT/N/KWT/483/Add.1, G/TBT/N/OMN/395/Add.1, G/TBT/N/QAT/560/Add.1, G/TBT/N/SAU/1104/Add.1, G/TBT/N/YEM/163/Add.1 Yemen 17/03/2022  - Mức trung bình theo yêu cầu tiêu chuẩn (ICS 67.160)  
 1.  
 G/TBT/N/MWI/58 Malawi 17/03/2022 - Công nghệ thực phẩm  
 1.  
 G/TBT/N/ARE/524, G/TBT/N/BHR/620, G/TBT/N/KWT/587, G/TBT/N/OMN/456, G/TBT/N/QAT/608, G/TBT/N/SAU/1233, G/TBT/N/YEM/215 Qatar 17/03/2022  - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040)  
 1.  
 G/TBT/N/ECU/201/Add.2 Ecuador 17/03/2022 - Bãi bỏ Quy định Kỹ thuật RTE INEN 183 "Hỗn hợp gelatin và bột để pha chế nước giải khát hoặc đồ uống ăn liền"  
 1.  
 G/TBT/N/PHL/282 Philippines 17/03/2022  - Dược phẩm (ICS 11.120)  
 1.  
 G/TBT/N/MWI/65 Malawi 17/03/2022 - Công nghệ thực phẩm  
 1.  
 G/TBT/N/MWI/66 Malawi 17/03/2022 - Công nghệ thực phẩm  
 1.  
 G/SPS/N/TON/1 Tonga 17/03/2022 - Bộ luật Tiêu chuẩn Thực phẩm 2021  
 1.  
 G/TBT/N/ECU/15/Add.3 Ecuador 17/03/2022  - Các thiết bị gia dụng và thương mại khác (ICS 97.180)  
 1.  
 G/TBT/N/SAU/994/Rev.1 Vương quốc Ả Rập Xê Út 17/03/2022 - Quy chuẩn kỹ thuật đối với hàng rào phía trước, phía sau và bên hông cho xe tải và rơ moóc  
 1.  
 G/TBT/N/ARE/524, G/TBT/N/BHR/620, G/TBT/N/KWT/587, G/TBT/N/OMN/456, G/TBT/N/QAT/608, G/TBT/N/SAU/1233, G/TBT/N/YEM/215 Vương quốc Ả Rập Xê Út 17/03/2022  - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040)  
 1.  
 G/TBT/N/ECU/359/Add.1 Ecuador 17/03/2022  - Các thiết bị gia dụng và thương mại khác (ICS 97.180)  
 1.  
 G/SPS/N/CAN/1410/Add.1 Canada 17/03/2022 - Giới hạn dư lượng tối đa đã thiết lập: Flonicamid  
 1.  
 G/TBT/N/MWI/56 Malawi 17/03/2022 - Gạch men - Định nghĩa, phân loại, đặc điểm và đánh dấu  
 1.  
 G/TBT/N/ARE/458/Add.1, G/TBT/N/BHR/562/Add.1, G/TBT/N/KWT/483/Add.1, G/TBT/N/OMN/395/Add.1, G/TBT/N/QAT/560/Add.1, G/TBT/N/SAU/1104/Add.1, G/TBT/N/YEM/163/Add.1 #N/A 17/03/2022  - Mức trung bình theo yêu cầu tiêu chuẩn (ICS 67.160)  
 1.  
 G/TBT/N/ARE/458/Add.1, G/TBT/N/BHR/562/Add.1, G/TBT/N/KWT/483/Add.1, G/TBT/N/OMN/395/Add.1, G/TBT/N/QAT/560/Add.1, G/TBT/N/SAU/1104/Add.1, G/TBT/N/YEM/163/Add.1 Vương quốc Ả Rập Xê Út 17/03/2022  - Mức trung bình theo yêu cầu tiêu chuẩn (ICS 67.160)  
 1.  
 G/TBT/N/MWI/61 Malawi 17/03/2022 - Nhựa và các sản phẩm từ Nhựa  
 1.  
 G/TBT/N/MWI/67 Malawi 17/03/2022 - Công nghệ thực phẩm  
 1.  
 G/TBT/N/MWI/74 Malawi 17/03/2022  - Trái cây. Rau quả (ICS 67.080)  
 1.  
 G/TBT/N/ECU/490/Add.2 Ecuador 17/03/2022 - Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật vệ sinh thay thế đối với thực phẩm đã qua chế biến, nhà máy chế biến, cơ sở phân phối, tiếp thị, vận chuyển  
 1.  
 G/TBT/N/ARE/524, G/TBT/N/BHR/620, G/TBT/N/KWT/587, G/TBT/N/OMN/456, G/TBT/N/QAT/608, G/TBT/N/SAU/1233, G/TBT/N/YEM/215 #N/A 17/03/2022  - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040)  
 1.  
 G/TBT/N/EGY/318 Ai Cập 17/03/2022  - Trang thiết bị y tế; (ICS 11.040)  
 1.  
 G/SPS/N/TUR/119/Add.2 Thổ Nhĩ Kì 17/03/2022 - Cập nhật các biện pháp kiểm dịch thực vật khẩn cấp đối với việc nhập khẩu hạt cà chua và hạt tiêu  
 1.  
 G/TBT/N/MWI/60 Malawi 17/03/2022 - Nhựa và các sản phẩm từ nhựa  
 1.  
 G/TBT/N/MWI/64 Malawi 17/03/2022 - Công nghệ thực phẩm  
 1.  
 G/TBT/N/IND/229 Ấn Độ 17/03/2022 - Thiết bị điện tử  
 1.  
 G/TBT/N/URY/60 Uruguay 17/03/2022 - Quy định chất lượng không khí  
 1.  
 G/TBT/N/URY/61 Uruguay 17/03/2022 - Thiết lập như một yêu cầu nhập khẩu sự chấp thuận bắt buộc đối với các đặc tính kỹ thuật của động cơ vận tải xe có tổng trọng lượng trên 3.500 kg  
 1.  
 G/TBT/N/ARE/524, G/TBT/N/BHR/620, G/TBT/N/KWT/587, G/TBT/N/OMN/456, G/TBT/N/QAT/608, G/TBT/N/SAU/1233, G/TBT/N/YEM/215 Oman 17/03/2022  - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040)  
 1.  
 G/TBT/N/ARE/524, G/TBT/N/BHR/620, G/TBT/N/KWT/587, G/TBT/N/OMN/456, G/TBT/N/QAT/608, G/TBT/N/SAU/1233, G/TBT/N/YEM/215 các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất 17/03/2022  - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040)  
 1.  
 G/TBT/N/ARE/458/Add.1, G/TBT/N/BHR/562/Add.1, G/TBT/N/KWT/483/Add.1, G/TBT/N/OMN/395/Add.1, G/TBT/N/QAT/560/Add.1, G/TBT/N/SAU/1104/Add.1, G/TBT/N/YEM/163/Add.1 Vương quốc Bahrain 17/03/2022  - Mức trung bình theo yêu cầu tiêu chuẩn (ICS 67.160)  
 1.  
 G/TBT/N/ARE/458/Add.1, G/TBT/N/BHR/562/Add.1, G/TBT/N/KWT/483/Add.1, G/TBT/N/OMN/395/Add.1, G/TBT/N/QAT/560/Add.1, G/TBT/N/SAU/1104/Add.1, G/TBT/N/YEM/163/Add.1 Oman 17/03/2022  - Mức trung bình theo yêu cầu tiêu chuẩn (ICS 67.160)  
 1.  
 G/TBT/N/ECU/510/Add.1 Ecuador 17/03/2022  - Dược phẩm (ICS 11.120)  
 1.  
 G/TBT/N/CHL/590 Chile 17/03/2022 - Thiết lập mục tiêu thu thập và thu hồi và các nghĩa vụ khác liên quan đến pin và thiết bị điện và điện tử  
 1.  
 G/SPS/N/CAN/1409/Add.1 Canada 17/03/2022 - Giới hạn dư lượng tối đa đã thiết lập: Bromoxynil  
 1.  
 G/TBT/N/SAU/1087/Add.1 Vương quốc Ả Rập Xê Út 17/03/2022  - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040)  
 1.  
 G/TBT/N/MWI/62 Malawi 17/03/2022 - Nhựa và các sản phẩm từ nhựa  
 1.  
 G/TBT/N/MWI/63 Malawi 17/03/2022  - Ngũ cốc, bột và các sản phẩm có nguồn gốc (ICS 67.060)  
 1.  
 G/SPS/N/ARE/174/Add.1, G/SPS/N/BHR/198/Add.1, G/SPS/N/KWT/49/Add.1, G/SPS/N/OMN/95/Add.1, G/SPS/N/QAT/99/Add.1, G/SPS/N/SAU/389/Add.1, G/SPS/N/YEM/40/Add.1 Vương quốc Ả Rập Xê Út 16/03/2022 - Quy chuẩn kỹ thuật cho đồ uống  
 1.  
 G/SPS/N/MEX/384/Add.1 Mexico 16/03/2022 - Hạt giống rau  
 1.  
 G/SPS/N/SAU/459 Vương quốc Ả Rập Xê Út 16/03/2022 - Thịt và nội tạng, trứng chim, gia cầm  
 1.  
 G/SPS/N/ARE/174/Add.1, G/SPS/N/BHR/198/Add.1, G/SPS/N/KWT/49/Add.1, G/SPS/N/OMN/95/Add.1, G/SPS/N/QAT/99/Add.1, G/SPS/N/SAU/389/Add.1, G/SPS/N/YEM/40/Add.1 Qatar 16/03/2022 - Quy chuẩn kỹ thuật cho đồ uống  
 1.  
 G/SPS/N/ARE/174/Add.1, G/SPS/N/BHR/198/Add.1, G/SPS/N/KWT/49/Add.1, G/SPS/N/OMN/95/Add.1, G/SPS/N/QAT/99/Add.1, G/SPS/N/SAU/389/Add.1, G/SPS/N/YEM/40/Add.1 Vương quốc Bahrain 16/03/2022 - Quy chuẩn kỹ thuật cho đồ uống  
 1.  
 G/TBT/N/USA/973/Rev.1 Hoa Kỳ 16/03/2022 - Quy trình thử nghiệm cho nồi hơi tiêu dùng  
 1.  
 G/SPS/N/CHL/725 Chile 16/03/2022 - Thiết lập các yêu cầu đầu vào về kiểm dịch thực vật đối với hạt giống cây công nghiệp  
 1.  
 G/SPS/N/USA/3317 Hoa Kỳ 16/03/2022 - Dung sai thuốc trừ sâu  
 1.  
 G/SPS/N/USA/3318 Hoa Kỳ 16/03/2022 - Xác gia cầm  
 1.  
 G/SPS/N/USA/3316 Hoa Kỳ 16/03/2022 - Dung sai thuốc trừ sâu  
 1.  
 G/SPS/N/ARE/174/Add.1, G/SPS/N/BHR/198/Add.1, G/SPS/N/KWT/49/Add.1, G/SPS/N/OMN/95/Add.1, G/SPS/N/QAT/99/Add.1, G/SPS/N/SAU/389/Add.1, G/SPS/N/YEM/40/Add.1 Kuwait 16/03/2022 - Quy chuẩn kỹ thuật cho đồ uống  
 1.  
 G/SPS/N/ARE/174/Add.1, G/SPS/N/BHR/198/Add.1, G/SPS/N/KWT/49/Add.1, G/SPS/N/OMN/95/Add.1, G/SPS/N/QAT/99/Add.1, G/SPS/N/SAU/389/Add.1, G/SPS/N/YEM/40/Add.1 các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất 16/03/2022 - Quy chuẩn kỹ thuật cho đồ uống  
 1.  
 G/TBT/N/GBR/46 #N/A 16/03/2022  - Các thành phần điện tử nói chung (ICS 31.020)  
 1.  
 G/SPS/N/ARE/174/Add.1, G/SPS/N/BHR/198/Add.1, G/SPS/N/KWT/49/Add.1, G/SPS/N/OMN/95/Add.1, G/SPS/N/QAT/99/Add.1, G/SPS/N/SAU/389/Add.1, G/SPS/N/YEM/40/Add.1 Yemen 16/03/2022 - Quy chuẩn kỹ thuật cho đồ uống  
 1.  
 G/TBT/N/TPKM/462/Add.1 Đài Loan 16/03/2022  - Hệ thống điện chất lỏng (ICS 23.100)  
 1.  
 G/TBT/N/KOR/1050/Add.1 Hàn Quốc 16/03/2022  - Vật liệu và phụ kiện đóng gói (ICS 55.040)  
 1.  
 G/TBT/N/USA/1082/Add.2 Hoa Kỳ 16/03/2022  - Hệ thống phương tiện giao thông đường bộ (ICS 43.040)  
 1.  
 G/SPS/N/SAU/460 Vương quốc Ả Rập Xê Út 16/03/2022 - Thịt và nội tạng, trứng chim, gia cầm  
 1.  
 G/SPS/N/ARE/174/Add.1, G/SPS/N/BHR/198/Add.1, G/SPS/N/KWT/49/Add.1, G/SPS/N/OMN/95/Add.1, G/SPS/N/QAT/99/Add.1, G/SPS/N/SAU/389/Add.1, G/SPS/N/YEM/40/Add.1 Oman 16/03/2022 - Quy chuẩn kỹ thuật cho đồ uống  
 1.  
 G/SPS/N/CHL/724 Chile 16/03/2022 - Cây ăn quả hoặc cây có hạt, cây bụi và cây bụi, đã hoặc chưa ghép cành  
 1.  
 G/SPS/N/SAU/461 Vương quốc Ả Rập Xê Út 16/03/2022 - Thịt và nội tạng, trứng chim, gia cầm  
 1.  
 G/SPS/N/GEO/26 Georgia 16/03/2022 - Chế phẩm dùng trong chăn nuôi  
 1.  
 G/SPS/N/MEX/383/Add.1 Mexico 16/03/2022 - Hạt giống rau  
 
Chi cục TĐC-BRVT

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Châu Âu quy định I ốt là hoạt chất sử dụng trong các sản phẩm diệt khuẩn (03/10/2013)
Hàn Quốc soát xét quy định ghi nhãn thực phẩm bổ sung dành cho trẻ em (03/10/2013)
Danh mục một số tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 9 (từ ngày 15/9 đến 30/9/2013) (04/10/2013)
Danh mục tin cảnh báo của một số nước thành viên tháng 5/2013 (15/08/2013)
Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO tháng 8/2013 (Từ ngày 15/8 đến 31/8/2013) (09/09/2013)
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với dầu động cơ diesel (05/09/2013)
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với Dầu động cơ (05/09/2013)
Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO tháng 7/2013 (15/08/2013)
Brazil quy định hàm lượng Phtalate trong đồ chơi của trẻ em  (15/08/2013)
Cảnh báo: Lô hàng hàng triết xuất protein từ đậu tương bị FDA Hoa Kỳ thu hồi có thể đã được nhập khẩu vào Việt Nam (10/07/2013)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
Đăng ngày:01/04/2023 | 
Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
    Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site