TIN CẢNH BÁO

Danh mục tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 04/2022 (Từ ngày 01/04/2022 đến ngày 06/04/2022)

Đăng ngày:22/04/2022 | admin
STT Số TB Nước TB Ngày TB Sản phẩm/ Vấn đề TB
Từ ngày 01/04 đến 06/04/2022
 1.  
 G/TBT/N/MEX/461/Add.1 Mexico 06/04/2022 - Nước uống (ICS 13.060)
 1.  
 G/SPS/N/ARE/250, G/SPS/N/BHR/222, G/SPS/N/KWT/115, G/SPS/N/OMN/118, G/SPS/N/QAT/122, G/SPS/N/SAU/464, G/SPS/N/YEM/63 United Arab Emirates 06/04/2022 - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140)
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1063/Add.1 Brazil 06/04/2022 - Khí dầu mỏ và các hydrocacbon ở thể khí khác.
 1.  
 G/TBT/N/BRA/88/Add.3 Brazil 06/04/2022 - Phụ kiện điện (ICS 29.120)
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1383/Add.1 Uganda 06/04/2022 - Thuốc trừ sâu và hóa chất nông nghiệp khác (ICS 65.100)
 1.  
 G/SPS/N/ARE/250, G/SPS/N/BHR/222, G/SPS/N/KWT/115, G/SPS/N/OMN/118, G/SPS/N/QAT/122, G/SPS/N/SAU/464, G/SPS/N/YEM/63 Oman 06/04/2022 - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140)
 1.  
 G/TBT/N/BRA/70/Add.1 Brazil 06/04/2022 - Hệ thống phương tiện giao thông đường bộ (ICS 43.040)
 1.  
 G/TBT/N/BRA/669/Add.2 Brazil 06/04/2022 - Lắp đặt trong các tòa nhà (ICS 91.140)
 1.  
 G/SPS/N/ARE/250, G/SPS/N/BHR/222, G/SPS/N/KWT/115, G/SPS/N/OMN/118, G/SPS/N/QAT/122, G/SPS/N/SAU/464, G/SPS/N/YEM/63 Qatar 06/04/2022 - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140)
 1.  
 G/TBT/N/BRA/959/Add.3 Brazil 06/04/2022 - Động cơ đốt trong cho phương tiện giao thông đường bộ (ICS 43.060)
 1.  
 G/TBT/N/BRA/412/Add.4 Brazil 06/04/2022 - Lắp đặt trong các tòa nhà (ICS 91.140)
 1.  
 G/TBT/N/USA/1275/Add.3 United States of America 06/04/2022 - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)
 1.  
 G/SPS/N/ARE/250, G/SPS/N/BHR/222, G/SPS/N/KWT/115, G/SPS/N/OMN/118, G/SPS/N/QAT/122, G/SPS/N/SAU/464, G/SPS/N/YEM/63 Bahrain, Kingdom of 06/04/2022 - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140)
 1.  
 G/SPS/N/ARE/250, G/SPS/N/BHR/222, G/SPS/N/KWT/115, G/SPS/N/OMN/118, G/SPS/N/QAT/122, G/SPS/N/SAU/464, G/SPS/N/YEM/63 Yemen 06/04/2022 - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140)
 1.  
 G/TBT/N/CAN/668 Canada 06/04/2022 - Liên lạc vô tuyến (ICS 33.060)
 1.  
 G/TBT/N/BRA/494/Rev.1/Add.1 Brazil 06/04/2022 - Dây và cáp điện (ICS 29.060)
 1.  
 G/TBT/N/BRA/343/Rev.3/Add.1 Brazil 06/04/2022 - Các tòa nhà, cấu trúc và công trình trang trại (ICS 65.040)
 1.  
 G/TBT/N/BRA/336/Add.4 Brazil 06/04/2022 - Bảo vệ chống cháy (ICS 13.220)
 1.  
 G/TBT/N/CHN/1666 China 06/04/2022 - Thiết bị chăm sóc cơ thể (ICS 97.170)
 1.  
 G/TBT/N/BRA/951/Add.3 Brazil 06/04/2022 - Đo thể tích, khối lượng, tỷ trọng, độ nhớt (ICS 17.060)
 1.  
 G/TBT/N/BRA/408/Rev.1/Add.4 Brazil 06/04/2022 - Hệ thống phương tiện giao thông đường bộ (ICS 43.040)
 1.  
 G/TBT/N/USA/990/Add.3 United States of America 06/04/2022 - Trồng trọt và lâm nghiệp (ICS 65.020)
 1.  
 G/SPS/N/ARE/250, G/SPS/N/BHR/222, G/SPS/N/KWT/115, G/SPS/N/OMN/118, G/SPS/N/QAT/122, G/SPS/N/SAU/464, G/SPS/N/YEM/63 Saudi Arabia, Kingdom of 06/04/2022 - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140)
 1.  
 G/SPS/N/ARE/250, G/SPS/N/BHR/222, G/SPS/N/KWT/115, G/SPS/N/OMN/118, G/SPS/N/QAT/122, G/SPS/N/SAU/464, G/SPS/N/YEM/63 Kuwait, the State of 06/04/2022 - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140)
 1.  
 G/TBT/N/BRA/502/Add.2 Brazil 06/04/2022 - Phụ kiện điện (ICS 29.120)
 1.  
 G/SPS/N/JPN/964 Japan 05/04/2022 - Sửa đổi các tiêu chuẩn về dư lượng hóa chất nông nghiệp
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1398/Add.1 Uganda 05/04/2022 - Trang thiết bị y tế; (ICS 11.040)
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1318 Brazil 05/04/2022 - Hoá mỹ phẩm
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1327 Brazil 05/04/2022 - Sắc lệnh
 1.  
 G/SPS/N/NZL/681 New Zealand 05/04/2022 - Động vật - bò
 1.  
 G/SPS/N/JPN/961 Japan 05/04/2022 - Sửa đổi các tiêu chuẩn về dư lượng hóa chất nông nghiệp
 1.  
 G/SPS/N/CAN/1421/Add.1 Canada 05/04/2022 - Trồng trọt và lâm nghiệp (ICS 65.020)
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1328 Brazil 05/04/2022 - Thiết bị điện
 1.  
 G/TBT/N/USA/1842/Add.1 United States of America 05/04/2022 - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)
 1.  
 G/SPS/N/MEX/405 Mexico 05/04/2022 - Các yêu cầu kiểm dịch thực vật quản lý việc nhập khẩu trái cây tươi từ hạt đu đủ
 1.  
 G/TBT/N/KEN/1240 Kenya 05/04/2022 - Hệ thống vi xử lý (ICS 35.160)
 1.  
 G/SPS/N/NZL/658/Add.1 New Zealand 05/04/2022 - Động vật - thịt bò
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1321 Brazil 05/04/2022 '- Thuốc chữa bệnh
 1.  
 G/SPS/N/MEX/386/Add.1 Mexico 05/04/2022 - Hạt giống rau
 1.  
 G/TBT/N/MEX/458/Add.2 Mexico 05/04/2022 - Lốp xe (ICS 83.160)
 1.  
 G/SPS/N/EU/552 European Union 05/04/2022 Chế phẩm dùng trong chăn nuôi
 1.  
 G/SPS/N/JPN/959 Japan 05/04/2022 - Sửa đổi các tiêu chuẩn về dư lượng hóa chất nông nghiệp
 1.  
 G/SPS/N/JPN/960 Japan 05/04/2022 - Sửa đổi các tiêu chuẩn về dư lượng hóa chất nông nghiệp
 1.  
 G/SPS/N/COL/337 Colombia 05/04/2022 - Cho phép nhập khẩu vào Colombia động vật giáp xác và các sản phẩm của chúng
 1.  
 G/TBT/N/CHN/1665 China 05/04/2022 - Trang thiết bị y tế; (ICS 11.040)
 1.  
 G/TBT/N/CHN/1664 China 05/04/2022 - Trang thiết bị y tế; (ICS 11.040)
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1319 Brazil 05/04/2022 '- Thuốc chữa bệnh
 1.  
 G/SPS/N/CHL/726 Chile 05/04/2022 - Thiết lập các biện pháp quản lý rủi ro để ngăn chặn sự xâm nhập của Opogona sacchari trong vật chủ các loài cây để trồng
 1.  
 G/TBT/N/KEN/1241 Kenya 05/04/2022 - Thiết bị điện gia dụng - An toàn trong nước (ICS 13.120)
 1.  
 G/SPS/N/CRI/245 Costa Rica 05/04/2022 - Thiết lập các biện pháp kiểm dịch thực vật đối với bệnh héo rũ do sâu bọ hại chuối
 1.  
 G/SPS/N/JPN/962 Japan 05/04/2022 Sửa đổi các tiêu chuẩn về dư lượng hóa chất nông nghiệp
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1324 Brazil 05/04/2022 '- Thuốc chữa bệnh
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1325 Brazil 05/04/2022 - Chế biến - Thuỷ sản
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1326 Brazil 05/04/2022 - Các chế phẩm và sản phẩm dược
 1.  
 G/SPS/N/JPN/963 Japan 05/04/2022 - Sửa đổi các tiêu chuẩn về dư lượng hóa chất nông nghiệp
 1.  
 G/SPS/N/JPN/957 Japan 05/04/2022 - Sửa đổi các tiêu chuẩn về dư lượng hóa chất nông nghiệp
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1322 Brazil 05/04/2022 '- Thuốc chữa bệnh
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1323 Brazil 05/04/2022 - Chế biến - Thuỷ sản
 1.  
 G/SPS/N/NZL/682 New Zealand 05/04/2022 - Mức dư lượng tối đa cho các hợp chất nông nghiệp
 1.  
 G/SPS/N/JPN/958 Japan 05/04/2022 - Quy định kỹ thuật và Tiêu chuẩn cho Thực phẩm Phụ gia Thực phẩm, v.v.
 1.  
 G/TBT/N/EU/884 European Union 05/04/2022 - Phương tiện giao thông đường bộ nói chung (ICS 43.020)
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1317 Brazil 05/04/2022 - Hoá mỹ phẩm
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1320 Brazil 05/04/2022 '- Thuốc chữa bệnh
 1.  
 G/SPS/N/CAN/1430 Canada 04/04/2022 - Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Thifensulfuron-methyl
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1573 Uganda 04/04/2022 - Ngũ cốc, bột và các sản phẩm có nguồn gốc (ICS 67.060)
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1575 Uganda 04/04/2022 - Ngũ cốc, bột và các sản phẩm có nguồn gốc (ICS 67.060)
 1.  
 G/TBT/N/BRA/529/Add.1 Brazil 04/04/2022 - Van (ICS 23.060)
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1314 Brazil 04/04/2022 '- Thuốc chữa bệnh
 1.  
 G/SPS/N/AUS/533 Australia 04/04/2022 - Giới hạn dư lượng tối đa (2021)
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1574 Uganda 04/04/2022 - Ngũ cốc, bột và các sản phẩm có nguồn gốc (ICS 67.060)
 1.  
 G/TBT/N/BRA/826/Add.5 Brazil 04/04/2022 - Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040)
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1316 Brazil 04/04/2022 - Hoá mỹ phẩm
 1.  
 G/TBT/N/THA/658/Corr.1 Thailand 04/04/2022 - Chất men; enzym
 1.  
 G/TBT/N/EGY/313/Add.2 Egypt 04/04/2022 - Sữa và các sản phẩm từ sữa (ICS 67.100)
 1.  
 G/SPS/N/CAN/1431 Canada 04/04/2022 - Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Glufosinate-amoni
 1.  
 G/SPS/N/BLZ/10 Belize 04/04/2022 '- Gia cầm, thịt, nội tạng, trứng gia cầm
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1576 Uganda 04/04/2022 - Ngũ cốc, bột và các sản phẩm có nguồn gốc (ICS 67.060)
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1315 Brazil 04/04/2022 - Hỗn hợp các chất hữu cơ và hỗn hợp có mùi
 1.  
 G/TBT/N/CHN/1663 China 04/04/2022 - Trang thiết bị y tế; (ICS 11.040)
 1.  
 G/SPS/N/CAN/1429 Canada 04/04/2022 - Trồng trọt và lâm nghiệp (ICS 65.020)
 1.  
 G/TBT/N/PHL/284 Philippines 01/04/2022 - Nhiên liệu (ICS 75.160)
 1.  
 G/SPS/N/THA/515 Thailand 01/04/2022 - Gia cầm, Thịt nội tạng, trứng gia cầm
 1.  
 G/SPS/N/THA/517 Thailand 01/04/2022 '- Gia cầm, thịt, nội tạng, trứng gia cầm
 1.  
 G/SPS/N/THA/509 Thailand 01/04/2022 - Tôm, tép
 1.  
 G/SPS/N/THA/513 Thailand 01/04/2022 '- Gia cầm, thịt, nội tạng, trứng gia cầm
 1.  
 G/SPS/N/THA/514 Thailand 01/04/2022 - Gia cầm - Chim
 1.  
 G/TBT/N/LKA/50 Sri Lanka 01/04/2022 - Mì ống
 1.  
 G/SPS/N/THA/510 Thailand 01/04/2022 - Động vật giáp xác
 1.  
 G/SPS/N/THA/511 Thailand 01/04/2022 '- Gia cầm, thịt, nội tạng, trứng gia cầm
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1572 Uganda 01/04/2022 - Ngũ cốc, bột và các sản phẩm có nguồn gốc (ICS 67.060)
 1.  
 G/SPS/N/THA/512 Thailand 01/04/2022 '- Gia cầm - Chim
 1.  
 G/SPS/N/SAU/460/Add.1 Saudi Arabia, Kingdom of 01/04/2022 '- Gia cầm - Chim
 1.  
 G/TBT/N/CAN/632/Add.2 Canada 01/04/2022 - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)
 1.  
 G/TBT/N/MEX/508 Mexico 01/04/2022 - Ghi nhãn hàng qua sử dụng
 1.  
 G/SPS/N/THA/518 Thailand 01/04/2022 - Động vật - Heo
 1.  
 G/TBT/N/ARG/435 Argentina 01/04/2022 - Khuyến khích ăn uống lành mạnh
 1.  
 G/TBT/N/USA/917/Rev.1 United States of America 01/04/2022 - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)
 1.  
 G/SPS/N/THA/516 Thailand 01/04/2022 - Tạm ngừng nhập khẩu gia cầm sống và xác gia cầm từ Đan Mạch để ngăn chặn sự lây lan của Cúm gia cầm gây bệnh cao
 1.  
 G/SPS/N/SAU/462 Saudi Arabia, Kingdom of 01/04/2022 - Tạm thời cấm nhập khẩu gia súc sống có nguồn gốc từ Pakistan
 1.  
 G/SPS/N/SAU/463 Saudi Arabia, Kingdom of 01/04/2022 - Bỏ lệnh cấm tạm thời nhập khẩu thịt, trứng gia cầm và các sản phẩm của chúng có xuất xứ từ Trung Đan Mạch của Đan Mạch

Chi cục TĐC-BRVT

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Châu Âu quy định I ốt là hoạt chất sử dụng trong các sản phẩm diệt khuẩn (03/10/2013)
Hàn Quốc soát xét quy định ghi nhãn thực phẩm bổ sung dành cho trẻ em (03/10/2013)
Danh mục một số tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 9 (từ ngày 15/9 đến 30/9/2013) (04/10/2013)
Danh mục tin cảnh báo của một số nước thành viên tháng 5/2013 (15/08/2013)
Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO tháng 8/2013 (Từ ngày 15/8 đến 31/8/2013) (09/09/2013)
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với dầu động cơ diesel (05/09/2013)
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với Dầu động cơ (05/09/2013)
Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO tháng 7/2013 (15/08/2013)
Brazil quy định hàm lượng Phtalate trong đồ chơi của trẻ em  (15/08/2013)
Cảnh báo: Lô hàng hàng triết xuất protein từ đậu tương bị FDA Hoa Kỳ thu hồi có thể đã được nhập khẩu vào Việt Nam (10/07/2013)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
Đăng ngày:01/04/2023 | 
Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
    Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site