TIN CẢNH BÁO

Danh mục tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 06/2022 (Từ ngày 27/06/2022 đến ngày 30/06/2022)

Đăng ngày:02/07/2022 | admin
STT Số TB Nước TB Ngày TB Sản phẩm/ Vấn đề TB
Từ ngày 27/06 đến 30/06/2022
 1.  
 G/SPS/N/USA/3336 Hoa Kỳ 30/06/2022 Sức khỏe con người; An toàn thực phẩm; Thuốc trừ sâu; Giới hạn dư lượng tối đa
 1.  
 G/TBT/N/SAU/1250 Vương quốc Ả Rập Xê Út 30/06/2022 Thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn
 1.  
 G/SPS/N/EU/574 Liên minh Châu Âu 30/06/2022 Sức khỏe con người; An toàn thực phẩm
 1.  
 G/SPS/N/NZL/691 New Zealand 30/06/2022 Yêu cầu kiểm dịch thực vật liên quan đến cây trồng nhập khẩu vào New Zealand
 1.  
 G/SPS/N/IND/284 Ấn Độ 30/06/2022 Sức khỏe con người; An toàn thực phẩm
 1.  
 G/TBT/N/PRY/134 Paraguay 30/06/2022 Bao bì và phân phối hàng hoá
 1.  
 G/SPS/N/ARE/247/Add.2 các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất 30/06/2022 Thú y; Sức khỏe con người; Dịch cúm gia cầm
 1.  
 G/TBT/N/KOR/1081 Hàn Quốc 30/06/2022 Sức khỏe con người
 1.  
 G/TBT/N/USA/1755/Add.3 Hoa Kỳ 30/06/2022 - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)
 1.  
 G/SPS/N/NZL/684/Add.1 New Zealand 30/06/2022 Bệnh hại cây trồng
 1.  
 G/SPS/N/ARE/249/Add.1 các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất 30/06/2022 Thú y; Sức khỏe con người; Dịch cúm gia cầm
 1.  
 G/SPS/N/TPKM/584/Add.1 Đài Loan 30/06/2022 Phụ gia thực phẩm
 1.  
 G/TBT/N/USA/549/Add.4 Hoa Kỳ 30/06/2022 Thuật ngữ, tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm
 1.  
 G/TBT/N/TPKM/496 Đài Loan 30/06/2022 Sức khoẻ con người; Covid-19
 1.  
 G/SPS/N/USA/3335 Hoa Kỳ 30/06/2022 Sức khỏe con người; An toàn thực phẩm
 1.  
 G/SPS/N/BRA/2049 Braxin 30/06/2022 Giới hạn dư lượng tối đa (MRLs); Thuốc trừ sâu; An toàn thực phẩm; Sức khỏe con người
 1.  
 G/TBT/N/NZL/113 New Zealand 30/06/2022 Khai thác lâm nghiệp và chế biến gỗ
 1.  
 G/SPS/N/IND/285 Ấn Độ 30/06/2022 Sức khỏe con người; An toàn thực phẩm
 1.  
 G/SPS/N/IND/283 Ấn Độ 30/06/2022 Sức khỏe con người; An toàn thực phẩm
 1.  
 G/TBT/N/VNM/233 Việt Nam 30/06/2022 Thùng/bình chứa khí nén hoặc khí hóa lỏng
 1.  
 G/TBT/N/USA/1889 Hoa Kỳ 29/06/2022 - Dược phẩm (ICS 11.120)
 1.  
 G/SPS/N/EU/543/Add.1 Liên minh Châu Âu 29/06/2022 Chất gây ô nhiễm; Sức khỏe con người; An toàn thực phẩm
 1.  
 G/SPS/N/UGA/183 Uganda 29/06/2022 - Thịt, các sản phẩm từ thịt và các sản phẩm từ động vật khác (ICS 67.120)
 1.  
 G/SPS/N/UGA/184 Uganda 29/06/2022 - Thịt, các sản phẩm từ thịt và các sản phẩm từ động vật khác (ICS 67.120)
 1.  
 G/SPS/N/UGA/187 Uganda 29/06/2022 - Thịt, các sản phẩm từ thịt và các sản phẩm từ động vật khác (ICS 67.120)
 1.  
 G/TBT/N/ARE/542, G/TBT/N/BHR/634, G/TBT/N/KWT/601, G/TBT/N/OMN/470, G/TBT/N/QAT/621, G/TBT/N/SAU/1249, G/TBT/N/YEM/228 Qatar 29/06/2022 - Gia vị và đồ gia vị. Phụ gia thực phẩm (ICS 67.220)
 1.  
 G/SPS/N/EU/544/Add.1 Liên minh Châu Âu 29/06/2022 Sức khỏe con người; An toàn thực phẩm
 1.  
 G/SPS/N/UGA/188 Uganda 29/06/2022 - Thịt, các sản phẩm từ thịt và các sản phẩm từ động vật khác (ICS 67.120)
 1.  
 G/SPS/N/CAN/1416/Add.1 Canada 29/06/2022 Sức khỏe con người; An toàn thực phẩm
 1.  
 G/SPS/N/UGA/5/Rev.1 Uganda 29/06/2022 - Đóng gói và phân phối hàng hóa nói chung (ICS 55.020)
 1.  
 G/SPS/N/UGA/198 Uganda 29/06/2022 - Thịt, các sản phẩm từ thịt và các sản phẩm từ động vật khác (ICS 67.120)
 1.  
 G/TBT/N/ARE/542, G/TBT/N/BHR/634, G/TBT/N/KWT/601, G/TBT/N/OMN/470, G/TBT/N/QAT/621, G/TBT/N/SAU/1249, G/TBT/N/YEM/228 Vương quốc Ả Rập Xê Út 29/06/2022 - Gia vị và đồ gia vị. Phụ gia thực phẩm (ICS 67.220)
 1.  
 G/TBT/N/ARE/542, G/TBT/N/BHR/634, G/TBT/N/KWT/601, G/TBT/N/OMN/470, G/TBT/N/QAT/621, G/TBT/N/SAU/1249, G/TBT/N/YEM/228 Yemen 29/06/2022 - Gia vị và đồ gia vị. Phụ gia thực phẩm (ICS 67.220)
 1.  
 G/SPS/N/UGA/190 Uganda 29/06/2022 - Thịt, các sản phẩm từ thịt và các sản phẩm từ động vật khác (ICS 67.120)
 1.  
 G/SPS/N/UGA/196 Uganda 29/06/2022 - Thịt, các sản phẩm từ thịt và các sản phẩm từ động vật khác (ICS 67.120)
 1.  
 G/TBT/N/ARE/542, G/TBT/N/BHR/634, G/TBT/N/KWT/601, G/TBT/N/OMN/470, G/TBT/N/QAT/621, G/TBT/N/SAU/1249, G/TBT/N/YEM/228 Vương quốc Bahrain 29/06/2022 - Gia vị và đồ gia vị. Phụ gia thực phẩm (ICS 67.220)
 1.  
 G/SPS/N/UGA/200 Uganda 29/06/2022 - Ngũ cốc, bột và các sản phẩm có nguồn gốc (ICS 67.060)
 1.  
 G/SPS/N/UGA/192 Uganda 29/06/2022 - Thịt, các sản phẩm từ thịt và các sản phẩm từ động vật khác (ICS 67.120)
 1.  
 G/TBT/N/MEX/498/Add.2 Mexico 29/06/2022 - Phương tiện giao thông đường bộ nói chung (ICS 43.020)
 1.  
 G/TBT/N/ARE/542, G/TBT/N/BHR/634, G/TBT/N/KWT/601, G/TBT/N/OMN/470, G/TBT/N/QAT/621, G/TBT/N/SAU/1249, G/TBT/N/YEM/228 Oman 29/06/2022 - Gia vị và đồ gia vị. Phụ gia thực phẩm (ICS 67.220)
 1.  
 G/SPS/N/UGA/191 Uganda 29/06/2022 - Ngũ cốc, bột và các sản phẩm có nguồn gốc (ICS 67.060)
 1.  
 G/SPS/N/UGA/193 Uganda 29/06/2022 - Thịt, các sản phẩm từ thịt và các sản phẩm từ động vật khác (ICS 67.120)
 1.  
 G/SPS/N/UGA/182 Uganda 29/06/2022 - Thịt, các sản phẩm từ thịt và các sản phẩm từ động vật khác (ICS 67.120)
 1.  
 G/TBT/N/MEX/481/Add.2 Mexico 29/06/2022 - Vận tải đường bộ; (ICS 03.220)
 1.  
 G/TBT/N/CAN/678 Canada 29/06/2022 - Máy bay và các phương tiện vũ trụ nói chung (ICS 49.020)
 1.  
 G/TBT/N/GEO/116 Georgia 29/06/2022 Tiêu chuẩn thực phẩm
 1.  
 G/TBT/N/URY/65/Corr.1 Uruguay 29/06/2022 Dự thảo Nghị định về Hiệu quả Năng lượng
 1.  
 G/TBT/N/USA/858/Add.4 Hoa Kỳ 29/06/2022 - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)
 1.  
 G/SPS/N/UGA/194 Uganda 29/06/2022 - Ngũ cốc, bột và các sản phẩm có nguồn gốc (ICS 67.060)
 1.  
 G/SPS/N/UGA/185 Uganda 29/06/2022 - Thịt, các sản phẩm từ thịt và các sản phẩm từ động vật khác (ICS 67.120)
 1.  
 G/SPS/N/UGA/189 Uganda 29/06/2022 - Thịt, các sản phẩm từ thịt và các sản phẩm từ động vật khác (ICS 67.120)
 1.  
 G/SPS/N/UGA/197 Uganda 29/06/2022 - Thịt, các sản phẩm từ thịt và các sản phẩm từ động vật khác (ICS 67.120)
 1.  
 G/SPS/N/UGA/199 Uganda 29/06/2022 - Ngũ cốc, bột và các sản phẩm có nguồn gốc (ICS 67.060)
 1.  
 G/TBT/N/ARE/542, G/TBT/N/BHR/634, G/TBT/N/KWT/601, G/TBT/N/OMN/470, G/TBT/N/QAT/621, G/TBT/N/SAU/1249, G/TBT/N/YEM/228 Kuwait 29/06/2022 - Gia vị và đồ gia vị. Phụ gia thực phẩm (ICS 67.220)
 1.  
 G/TBT/N/ARE/542, G/TBT/N/BHR/634, G/TBT/N/KWT/601, G/TBT/N/OMN/470, G/TBT/N/QAT/621, G/TBT/N/SAU/1249, G/TBT/N/YEM/228 các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất 29/06/2022 - Gia vị và đồ gia vị. Phụ gia thực phẩm (ICS 67.220)
 1.  
 G/SPS/N/PHL/491/Add.1 Philippines 29/06/2022 Gia cầm sống
 1.  
 G/SPS/N/UGA/195 Uganda 29/06/2022 - Ngũ cốc, bột và các sản phẩm có nguồn gốc (ICS 67.060)
 1.  
 G/SPS/N/UGA/186 Uganda 29/06/2022 - Ngũ cốc, bột và các sản phẩm có nguồn gốc (ICS 67.060)
 1.  
 G/TBT/N/CAN/677 Canada 29/06/2022 - Liên lạc vô tuyến (ICS 33.060)
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1629 Uganda 28/06/2022 - Thịt, các sản phẩm từ thịt và các sản phẩm từ động vật khác (ICS 67.120)
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1633 Uganda 28/06/2022 - Thịt, các sản phẩm từ thịt và các sản phẩm từ động vật khác (ICS 67.120)
 1.  
 G/TBT/N/SWZ/12 #N/A 28/06/2022 Năng lượng điện
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1634 Uganda 28/06/2022 - Thịt, các sản phẩm từ thịt và các sản phẩm từ động vật khác (ICS 67.120)
 1.  
 G/TBT/N/USA/1886 Hoa Kỳ 28/06/2022 Sức khoẻ con người
 1.  
 G/TBT/N/USA/1885 Hoa Kỳ 28/06/2022 - Thiết bị giải trí (ICS 97.200)
 1.  
 G/SPS/N/PHL/495/Add.1 Philippines 28/06/2022 Gia cầm sống
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1632 Uganda 28/06/2022 - Thịt, các sản phẩm từ thịt và các sản phẩm từ động vật khác (ICS 67.120)
 1.  
 G/SPS/N/EGY/136 Ai Cập 28/06/2022 Sức khỏe con người; An toàn thực phẩm
 1.  
 G/TBT/N/CHE/272 Thụy sĩ 28/06/2022 - Bảo vệ chống lại hàng hóa nguy hiểm (ICS 13.300)
 1.  
 G/TBT/N/SWZ/10 #N/A 28/06/2022 Vật liệu xây dựng
 1.  
 G/SPS/N/NIC/55/Add.1 Nicaragua 28/06/2022 - Thức ăn chăn nuôi (ICS 65.120)
 1.  
 G/TBT/N/JPN/741 Nhật Bản 28/06/2022 - Dược phẩm (ICS 11.120)
 1.  
 G/TBT/N/CHE/271 Thụy sĩ 28/06/2022 Tiêu chuẩn thực phẩm
 1.  
 G/TBT/N/USA/1884 Hoa Kỳ 28/06/2022 - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1408 Braxin 28/06/2022 Bảo vệ môi trường; Sức khỏe con người
 1.  
 G/TBT/N/EGY/325 Ai Cập 28/06/2022 - Phương tiện giao thông đường bộ nói chung (ICS 43.020)
 1.  
 G/SPS/N/KGZ/26 Cộng hoà Kyrgyz 28/06/2022 Plant health; Territory protection
 1.  
 G/TBT/N/VNM/232 Việt Nam 28/06/2022 Bánh và vành xe mô tô, xe gắn máy
 1.  
 G/TBT/N/SLV/220 El Salvador 28/06/2022 - Trang thiết bị y tế; (ICS 11.040)
 1.  
 G/TBT/N/NIC/110/Add.1 Nicaragua 28/06/2022 - Thức ăn chăn nuôi (ICS 65.120)
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1631 Uganda 28/06/2022 - Thịt, các sản phẩm từ thịt và các sản phẩm từ động vật khác (ICS 67.120)
 1.  
 G/TBT/N/USA/1888 Hoa Kỳ 28/06/2022 - Thiết bị điện gia dụng - An toàn trong nước (ICS 13.120)
 1.  
 G/TBT/N/BOL/6/Add.4 Bolivia 28/06/2022 - Xe thương mại (ICS 43.080)
 1.  
 G/TBT/N/CAN/676 Canada 28/06/2022 Sản phẩm kiểm soát dịch hại
 1.  
 G/SPS/N/NIC/67/Add.2 Nicaragua 28/06/2022 - Trồng trọt và lâm nghiệp (ICS 65.020)
 1.  
 G/TBT/N/USA/1545/Add.2 Hoa Kỳ 28/06/2022 - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1630 Uganda 28/06/2022 - Thịt, các sản phẩm từ thịt và các sản phẩm từ động vật khác (ICS 67.120)
 1.  
 G/TBT/N/USA/1887 Hoa Kỳ 28/06/2022 - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)
 1.  
 G/TBT/N/SWZ/11 #N/A 28/06/2022 Dệt da
 1.  
 G/TBT/N/JAM/111 Jamaica 28/06/2022 Ghi nhãn
 1.  
 G/TBT/N/UGA/1628 Uganda 28/06/2022 - Thịt, các sản phẩm từ thịt và các sản phẩm từ động vật khác (ICS 67.120)
 1.  
 G/SPS/N/EGY/135 Ai Cập 28/06/2022 Sức khỏe con người; An toàn thực phẩm
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1008/Add.1 Braxin 28/06/2022 - Đo lưu lượng chất lỏng (ICS 17.120)
 1.  
 G/TBT/N/USA/1026/Rev.1/Add.1 Hoa Kỳ 27/06/2022 - Thiết bị cho trẻ em (ICS 97.190)
 1.  

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Châu Âu quy định I ốt là hoạt chất sử dụng trong các sản phẩm diệt khuẩn (03/10/2013)
Hàn Quốc soát xét quy định ghi nhãn thực phẩm bổ sung dành cho trẻ em (03/10/2013)
Danh mục một số tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 9 (từ ngày 15/9 đến 30/9/2013) (04/10/2013)
Danh mục tin cảnh báo của một số nước thành viên tháng 5/2013 (15/08/2013)
Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO tháng 8/2013 (Từ ngày 15/8 đến 31/8/2013) (09/09/2013)
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với dầu động cơ diesel (05/09/2013)
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với Dầu động cơ (05/09/2013)
Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO tháng 7/2013 (15/08/2013)
Brazil quy định hàm lượng Phtalate trong đồ chơi của trẻ em  (15/08/2013)
Cảnh báo: Lô hàng hàng triết xuất protein từ đậu tương bị FDA Hoa Kỳ thu hồi có thể đã được nhập khẩu vào Việt Nam (10/07/2013)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
Đăng ngày:01/04/2023 | 
Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
    Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site