TIN CẢNH BÁO

Danh mục tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 08/2022 (16-31)

Đăng ngày:30/08/2022 | admin
DANH MỤC MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN
THÁNG 08/2022
STT Số TB Nước TB Ngày TB Sản phẩm/ Vấn đề TB
Từ ngày 16/08 đến 31/08/2022
 1.  
 G/TBT/N/UKR/131/Add.1 Ukraine 31/08/2022 - Đường. Sản phẩm đường. Tinh bột. (ICS 67.180)
 1.  
 G/TBT/N/USA/1848/Add.1 Hoa Kỳ 31/08/2022 - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)
 1.  
 G/TBT/N/EU/917 Liên minh Châu Âu 31/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/TBT/N/USA/1913 Hoa Kỳ 31/08/2022 - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)
 1.  
 G/TBT/N/USA/974/Rev.1/Add.1 Hoa Kỳ 31/08/2022 - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)
 1.  
 G/TBT/N/USA/903/Rev.1/Add.2/Corr.1 Hoa Kỳ 30/08/2022 - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)
 1.  
 G/TBT/N/USA/1912 Hoa Kỳ 30/08/2022 - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)
 1.  
 G/SPS/N/UKR/182 Ukraine 30/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/TBT/N/USA/1700/Add.1 Hoa Kỳ 30/08/2022 - Máy bay và các phương tiện vũ trụ nói chung (ICS 49.020)
 1.  
 G/TBT/N/UKR/223 Ukraine 30/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/SPS/N/THA/570 Thái Lan 30/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/TBT/N/UKR/224 Ukraine 30/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/SPS/N/UKR/183 Ukraine 30/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/SPS/N/UKR/184 Ukraine 30/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/TBT/N/TPKM/467/Add.1 Đài Loan 30/08/2022 - Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn (ICS 67.230)
 1.  
 G/TBT/N/JPN/746 Nhật Bản 30/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/TBT/N/UKR/222 Ukraine 30/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/TBT/N/BDI/256, G/TBT/N/KEN/1282, G/TBT/N/RWA/691, G/TBT/N/TZA/810, G/TBT/N/UGA/1660 Rwanda 29/08/2022 - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140)
 1.  
 G/TBT/N/USA/931/Rev.1/Add.3/Corr.1 Hoa Kỳ 29/08/2022 - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)
 1.  
 G/TBT/N/CHL/613 Chile 29/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/SPS/N/KAZ/74/Add.1 Kazakhstan 29/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/TBT/N/BRA/613/Rev.1/Add.3 Braxin 29/08/2022 - Mức trung bình theo yêu cầu tiêu chuẩn (ICS 67.160)
 1.  
 G/TBT/N/BDI/256, G/TBT/N/KEN/1282, G/TBT/N/RWA/691, G/TBT/N/TZA/810, G/TBT/N/UGA/1660 Kenya 29/08/2022 - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140)
 1.  
 G/TBT/N/RWA/689 Rwanda 29/08/2022 - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140)
 1.  
 G/SPS/N/KAZ/96/Add.1 Kazakhstan 29/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/SPS/N/KAZ/112 Kazakhstan 29/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/TBT/N/BDI/256, G/TBT/N/KEN/1282, G/TBT/N/RWA/691, G/TBT/N/TZA/810, G/TBT/N/UGA/1660 Uganda 29/08/2022 - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140)
 1.  
 G/TBT/N/KEN/1281 Kenya 29/08/2022 - Các thành phần đường ống và đường ống (ICS 23.040)
 1.  
 G/TBT/N/VNM/236 Việt Nam 29/08/2022 - Các sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất (ICS 71.100)
 1.  
 G/TBT/N/RWA/690 Rwanda 29/08/2022 - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140)
 1.  
 G/SPS/N/SGP/77 Singapore 29/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/TBT/N/BDI/256, G/TBT/N/KEN/1282, G/TBT/N/RWA/691, G/TBT/N/TZA/810, G/TBT/N/UGA/1660 Burundi 29/08/2022 - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140)
 1.  
 G/SPS/N/KAZ/100/Add.1 Kazakhstan 29/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/TBT/N/BDI/256, G/TBT/N/KEN/1282, G/TBT/N/RWA/691, G/TBT/N/TZA/810, G/TBT/N/UGA/1660 Tanzania 29/08/2022 - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140)
 1.  
 G/TBT/N/KEN/1280 Kenya 29/08/2022 - Phân bón (ICS 65.080)
 1.  
 G/TBT/N/KOR/1095 Hàn Quốc 29/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/SPS/N/KAZ/97/Add.1 Kazakhstan 29/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/TBT/N/USA/1117/Add.8 Hoa Kỳ 26/08/2022 - Các thành phần đường ống và đường ống (ICS 23.040)
 1.  
 G/TBT/N/KOR/1094 Hàn Quốc 26/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/TBT/N/USA/1230/Add.3 Hoa Kỳ 26/08/2022 - Mức trung bình theo yêu cầu tiêu chuẩn (ICS 67.160)
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1442 Braxin 26/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1441/Corr.1 Braxin 26/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/SPS/N/AUS/543 Úc 26/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/TBT/N/USA/1763/Add.1 Hoa Kỳ 26/08/2022 - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)
 1.  
 G/SPS/N/CHL/736 Chile 26/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1317/Corr.1 Braxin 26/08/2022 - Các sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất (ICS 71.100)
 1.  
 G/TBT/N/PHL/292/Add.1 Philippines 25/08/2022 - Các sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất (ICS 71.100)
 1.  
 G/TBT/N/KOR/1092 Hàn Quốc 25/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/TBT/N/BRA/162/Add.2 Braxin 25/08/2022 - Ngũ cốc, bột và các sản phẩm có nguồn gốc (ICS 67.060)
 1.  
 G/TBT/N/NAM/6 Namibia 25/08/2022 - Trái cây. Rau quả (ICS 67.080)
 1.  
 G/TBT/N/UKR/218/Add.1 Ukraine 25/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1441 Braxin 25/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/TBT/N/BRA/418/Add.5 Braxin 25/08/2022 - Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140)
 1.  
 G/TBT/N/NAM/4 Namibia 25/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/TBT/N/BRA/1440 Braxin 25/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/TBT/N/IDN/103/Rev.1/Add.1 Indonesia 25/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/TBT/N/SVN/119 Slovenia 25/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/TBT/N/NAM/3 Namibia 25/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/SPS/N/EGY/92/Add.5 Ai Cập 25/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/TBT/N/NAM/5 Namibia 25/08/2022 - Trái cây. Rau quả (ICS 67.080)
 1.  
 G/TBT/N/KOR/1093 Hàn Quốc 25/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/TBT/N/USA/1911 Hoa Kỳ 24/08/2022 - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)
 1.  
 G/SPS/N/EU/594 Liên minh Châu Âu 24/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/SPS/N/THA/565 Thái Lan 24/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/SPS/N/THA/566 Thái Lan 24/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/SPS/N/KOR/760 Hàn Quốc 24/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/SPS/N/BRA/2067 Braxin 24/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/SPS/N/JPN/1086 Nhật Bản 24/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/SPS/N/THA/563 Thái Lan 24/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/SPS/N/THA/567 Thái Lan 24/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/SPS/N/JPN/1085 Nhật Bản 24/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/SPS/N/KOR/759 Hàn Quốc 24/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/SPS/N/EU/546/Add.1 Liên minh Châu Âu 24/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/SPS/N/EU/595 Liên minh Châu Âu 24/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/SPS/N/BRA/2045/Add.1 Braxin 24/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/SPS/N/EU/593 Liên minh Châu Âu 24/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/SPS/N/JPN/1082 Nhật Bản 24/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/SPS/N/JPN/1084 Nhật Bản 24/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/SPS/N/EU/548/Add.1 Liên minh Châu Âu 24/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/SPS/N/EU/596 Liên minh Châu Âu 24/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/SPS/N/JPN/1081 Nhật Bản 24/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/SPS/N/MEX/409 Mexico 24/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/SPS/N/SAU/474 Vương quốc Ả Rập Xê Út 24/08/2022 - Thức ăn chăn nuôi (ICS 65.120)
 1.  
 G/SPS/N/EU/547/Add.1 Liên minh Châu Âu 24/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/SPS/N/EU/464/Add.1 Liên minh Châu Âu 24/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/SPS/N/EU/554/Add.1 Liên minh Châu Âu 24/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/SPS/N/THA/564 Thái Lan 24/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/SPS/N/THA/562 Thái Lan 24/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/SPS/N/THA/569 Thái Lan 24/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/SPS/N/EU/592 Liên minh Châu Âu 24/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/SPS/N/THA/568 Thái Lan 24/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/SPS/N/EU/525/Add.1 Liên minh Châu Âu 24/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/TBT/N/MEX/502/Add.1 Mexico 24/08/2022 - Hệ thống phương tiện giao thông đường bộ (ICS 43.040)
 1.  
 G/SPS/N/THA/561 Thái Lan 24/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/SPS/N/JPN/1083 Nhật Bản 24/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/SPS/N/EU/557/Add.1 Liên minh Châu Âu 24/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/TBT/N/USA/1519/Add.10 Hoa Kỳ 23/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/TBT/N/USA/915/Add.4 Hoa Kỳ 23/08/2022 - Thiết bị cho trẻ em (ICS 97.190)
 1.  
 G/SPS/N/ARE/257 các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất 23/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/TBT/N/CHN/1692 Trung Quốc 23/08/2022 - Hệ thống phương tiện giao thông đường bộ (ICS 43.040)
 1.  
 G/TBT/N/CHN/1690 Trung Quốc 23/08/2022 - Hệ thống phương tiện giao thông đường bộ (ICS 43.040)
 1.  
 G/TBT/N/USA/1799/Add.3 Hoa Kỳ 23/08/2022 - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)
 1.  
 G/SPS/N/TPKM/593 Đài Loan 23/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/TBT/N/USA/1791/Add.1 Hoa Kỳ 23/08/2022 - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)
 1.  
 G/TBT/N/CHN/1693 Trung Quốc 23/08/2022 - Hệ thống phương tiện giao thông đường bộ (ICS 43.040)
 1.  
 G/TBT/N/CHN/1698 Trung Quốc 23/08/2022 - Hệ thống phương tiện giao thông đường bộ (ICS 43.040)
 1.  
 G/TBT/N/CAN/648/Add.2/Corr.1 Canada 23/08/2022 - Dược phẩm (ICS 11.120)
 1.  
 G/TBT/N/USA/1733/Add.1/Corr.1 Hoa Kỳ 23/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
 1.  
 G/TBT/N/CHN/1696 Trung Quốc 23/08/2022 - Phương tiện giao thông đường bộ nói chung (ICS 43.020)
 1.  
 G/TBT/N/USA/929/Rev.1/Add.4 Hoa Kỳ 23/08/2022 - Bảo vệ môi trường (ICS 13.020)
 1.  
 G/TBT/N/USA/1479/Add.1 Hoa Kỳ 23/08/2022 - Máy móc đóng gói (ICS 55.200)
 1.  
 G/TBT/N/CHN/1694 Trung Quốc 23/08/2022 - Hệ thống phương tiện giao thông đường bộ (ICS 43.040)
 1.  
 G/TBT/N/CHN/1697 Trung Quốc 23/08/2022 - Phương tiện giao thông đường bộ nói chung (ICS 43.020)
 1.  
 G/TBT/N/CHN/1691 Trung Quốc 23/08/2022 - Hệ thống phương tiện giao thông đường bộ (ICS 43.040)
 1.  
 G/TBT/N/BRN/3 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm 23/08/2022 - Dự thảo tiêu chuẩn sản phầm
Chi cục TĐC-BRVT

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Châu Âu quy định I ốt là hoạt chất sử dụng trong các sản phẩm diệt khuẩn (03/10/2013)
Hàn Quốc soát xét quy định ghi nhãn thực phẩm bổ sung dành cho trẻ em (03/10/2013)
Danh mục một số tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 9 (từ ngày 15/9 đến 30/9/2013) (04/10/2013)
Danh mục tin cảnh báo của một số nước thành viên tháng 5/2013 (15/08/2013)
Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO tháng 8/2013 (Từ ngày 15/8 đến 31/8/2013) (09/09/2013)
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với dầu động cơ diesel (05/09/2013)
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với Dầu động cơ (05/09/2013)
Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO tháng 7/2013 (15/08/2013)
Brazil quy định hàm lượng Phtalate trong đồ chơi của trẻ em  (15/08/2013)
Cảnh báo: Lô hàng hàng triết xuất protein từ đậu tương bị FDA Hoa Kỳ thu hồi có thể đã được nhập khẩu vào Việt Nam (10/07/2013)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
Đăng ngày:01/04/2023 | 
Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
    Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site