TIN CẢNH BÁO

Danh mục tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 11/2023

Đăng ngày:15/11/2023 | thuanvn
Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB
Từ ngày 01/11 đến 31/11/2023
 G/TBT/N/GBR/57/Add.1 01/11/2023 Vương quốc Anh Quy định về bảo vệ môi trường (Tấm nhựa, v.v. và thùng chứa Polystyrene, v.v.)
 G/TBT/N/BRA/1485/Add.1 01/11/2023 Brazil Dự thảo liên quan đến các yêu cầu tối thiểu về nhận dạng và chất lượng đối với găng tay phẫu thuật và găng tay dùng cho các thủ tục không phẫu thuật làm bằng cao su tự nhiên, cao su tổng hợp, hỗn hợp cao su tự nhiên và tổng hợp và polyvinyl clorid.
 G/TBT/N/NZL/124/Add.1 01/11/2023 New Zealand Quy tắc vận tải đường bộ: Sửa đổi khí thải phương tiện giao thông năm 2023
 G/TBT/N/USA/1276/Rev.1 01/11/2023 nước Mỹ Quy trình đánh giá rủi ro hóa chất theo Đạo luật kiểm soát chất độc hại sửa đổi (35 trang, bằng tiếng Anh).
 G/TBT/N/ARE/594 01/11/2023 các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất Giới hạn dư lượng tối đa (MRL) đối với thuốc trừ sâu trong nông sản và thực phẩm Phụ lục 1: Phương pháp xác định giới hạn dư lượng thuốc trừ sâu trong sản phẩm gạo
 G/TBT/N/UKR/256/Rev.1 01/11/2023 Ukraina dự thảo Luật Ukraine "Về an toàn sinh học và bảo vệ sinh học"
 G/TBT/N/UGA/1859 01/11/2023 Uganda DUS 998:2021, Plantain (gonja) — Đặc điểm kỹ thuật, Phiên bản thứ hai
 G/TBT/N/UGA/1857 01/11/2023 Uganda DUS DARS 1110-1, Cá mòi nhỏ khô và cá nổi loại cá mòi - Phần 1: Nước ngọt
 G/TBT/N/BRA/1455/Add.1 01/11/2023 Brazil Thuốc (các mã ICS: 11.120.10)
 G/TBT/N/UGA/1860 01/11/2023 Uganda DUS 983:2021, Bột chuối (matooke)— Đặc tính, Phiên bản thứ hai
 G/TBT/N/TPKM/532 01/11/2023 Đài Loan Dự thảo sửa đổi Thông số kỹ thuật để kiểm định, kiểm tra đồng hồ nước
 G/TBT/N/BRA/1507 01/11/2023 Brazil Dự thảo Nghị quyết quy định về tiếp cận mở rộng, sử dụng nhân ái và các chương trình cung cấp thuốc sau nghiên cứu.
 G/TBT/N/BRA/1420/Add.2 01/11/2023 Brazil Cà phê, chè, chè và gia vị (mã HS: 09)
 G/TBT/N/USA/1871/Add.3 01/11/2023 nước Mỹ Quy định về Đạo luật An toàn Thùng chứa Nhiên liệu Di động
 G/TBT/N/UGA/1858 01/11/2023 Uganda DUS 997:2021, Nấu chuối (matooke) — Đặc tính kỹ thuật, Phiên bản thứ hai
 G/TBT/N/USA/1950/Add.1 01/11/2023 nước Mỹ Những thay đổi về Yêu cầu Báo cáo đối với các Chất Per- và Polyfluoroalkyl cũng như đối với Thông báo của Nhà cung cấp đối với các Hóa chất được Quan tâm Đặc biệt; Báo cáo phát hành hóa chất độc hại có quyền được biết của cộng đồng
 G/TBT/N/IDN/159 02/11/2023 Indonesia Dự thảo Quy định của Cơ quan Tổ chức Đảm bảo Sản phẩm Halal về Hướng dẫn Công nhận và/hoặc Đánh giá Sự phù hợp của Cơ quan Chứng nhận Halal Nước ngoài
 G/TBT/N/USA/1289/Add.2 02/11/2023 nước Mỹ Tiêu chuẩn an toàn giải quyết các chấn thương do tiếp xúc với lưỡi trên máy cưa bàn
 G/TBT/N/IDN/164 02/11/2023 Indonesia Hướng dẫn Chứng nhận Halal đối với Thực phẩm và Đồ uống có chế biến
 G/TBT/N/FIN/85/Rev.1 02/11/2023 Phần Lan Dự thảo Đề xuất của Chính phủ về sửa đổi Luật Thuốc lá
 G/TBT/N/USA/2062 02/11/2023 nước Mỹ Tricloetylen (TCE); Quy định theo Đạo luật kiểm soát chất độc hại (TSCA)
 G/TBT/N/IDN/160 02/11/2023 Indonesia Dự thảo Nghị định của Bộ trưởng Bộ Tôn giáo về xây dựng hệ thống hài hòa Hệ thống hóa các loại sản phẩm bắt buộc phải chứng nhận Halal trong thực phẩm và đồ uống
 G/TBT/N/IDN/163 02/11/2023 Indonesia Hướng dẫn triển khai hệ thống đảm bảo sản phẩm Halal trong giết mổ gia súc nhai lại và gia cầm
 G/TBT/N/IDN/161 02/11/2023 Indonesia Dự thảo về việc xác định mức giá dịch vụ chung của BPJPH
 G/TBT/N/IDN/162 02/11/2023 Indonesia Tiêu chí Hệ thống Đảm bảo Sản phẩm Halal
 G/TBT/N/USA/1910/Add.2 03/11/2023 nước Mỹ Chương trình Hữu cơ Quốc gia (NOP); Tiêu chuẩn chăn nuôi và gia cầm hữu cơ
 G/TBT/N/USA/1818/Add.1 03/11/2023 nước Mỹ An toàn cháy nổ của tàu khách nhỏ
 G/TBT/N/USA/1272/Rev.1/Add.1 03/11/2023 nước Mỹ Tiêu chuẩn an toàn bắt buộc ASTM F963 cho đồ chơi; Thông báo về sự sẵn có của tiêu chuẩn ASTM cập nhật
 G/TBT/N/PER/155 03/11/2023 Peru ICS: 17.220.20 Thiết bị y tế, năng lượng điện, trung bình
 G/TBT/N/UKR/274 03/11/2023 Ukraina hóa chất và các chất có nguồn gốc sinh học, cũng như những chất là một phần của sản phẩm hỗn hợp
 G/TBT/N/SAU/1315 06/11/2023 Ả Rập Saudi Pin và pin thứ cấp chứa chất điện phân kiềm hoặc không axit khác - Yêu cầu an toàn đối với pin lithium thứ cấp sử dụng cho phương tiện giao thông đường bộ không dùng động cơ đẩy
 G/TBT/N/ARE/596, G/TBT/N/BHR/682, G/TBT/N/KWT/657, G/TBT/N/OMN/510, G/TBT/N/QAT/660, G/TBT/N/SAU/1313, G/TBT/N/YEM/267 06/11/2023 Nhà nước Cô-oét Quy định kỹ thuật của GCC về ghi nhãn hộp đựng thực phẩm không bán lẻ
 G/TBT/N/USA/2065 06/11/2023 nước Mỹ Hướng dẫn về Mô hình Chất lượng Không khí; Những cải tiến đối với Hệ thống mô hình phân tán AERMOD
 G/TBT/N/ARE/596, G/TBT/N/BHR/682, G/TBT/N/KWT/657, G/TBT/N/OMN/510, G/TBT/N/QAT/660, G/TBT/N/SAU/1313, G/TBT/N/YEM/267 06/11/2023 các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất Quy định kỹ thuật của GCC về ghi nhãn hộp đựng thực phẩm không bán lẻ
 G/TBT/N/ARE/596, G/TBT/N/BHR/682, G/TBT/N/KWT/657, G/TBT/N/OMN/510, G/TBT/N/QAT/660, G/TBT/N/SAU/1313, G/TBT/N/YEM/267 06/11/2023 Yêmen Quy định kỹ thuật của GCC về ghi nhãn hộp đựng thực phẩm không bán lẻ
 G/TBT/N/ARE/596, G/TBT/N/BHR/682, G/TBT/N/KWT/657, G/TBT/N/OMN/510, G/TBT/N/QAT/660, G/TBT/N/SAU/1313, G/TBT/N/YEM/267 06/11/2023 Ả Rập Saudi Quy định kỹ thuật của GCC về ghi nhãn hộp đựng thực phẩm không bán lẻ
 G/TBT/N/ARE/595, G/TBT/N/BHR/681, G/TBT/N/KWT/656, G/TBT/N/OMN/509, G/TBT/N/QAT/659, G/TBT/N/SAU/1312, G/TBT/N/YEM/266 06/11/2023 Vương quốc Bahrain Cập nhật dự thảo quy định của GCC về Hệ thống hài hòa toàn cầu (GHS) tại các quốc gia thuộc Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC)
 G/TBT/N/ARE/595, G/TBT/N/BHR/681, G/TBT/N/KWT/656, G/TBT/N/OMN/509, G/TBT/N/QAT/659, G/TBT/N/SAU/1312, G/TBT/N/YEM/266 06/11/2023 Ô-man Cập nhật dự thảo quy định của GCC về Hệ thống hài hòa toàn cầu (GHS) tại các quốc gia thuộc Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC)
 G/TBT/N/ARE/595, G/TBT/N/BHR/681, G/TBT/N/KWT/656, G/TBT/N/OMN/509, G/TBT/N/QAT/659, G/TBT/N/SAU/1312, G/TBT/N/YEM/266 06/11/2023 Ả Rập Saudi Cập nhật dự thảo quy định của GCC về Hệ thống hài hòa toàn cầu (GHS) tại các quốc gia thuộc Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC)
 G/TBT/N/USA/2063 06/11/2023 nước Mỹ Giảm chất độc trong bao bì; Cấm sử dụng phthalate và cố ý thêm các chất per- và polyfluoroalkyl (PFAS) vào bao bì thực phẩm
 G/TBT/N/ARE/596, G/TBT/N/BHR/682, G/TBT/N/KWT/657, G/TBT/N/OMN/510, G/TBT/N/QAT/660, G/TBT/N/SAU/1313, G/TBT/N/YEM/267 06/11/2023 Ô-man Quy định kỹ thuật của GCC về ghi nhãn hộp đựng thực phẩm không bán lẻ
 G/TBT/N/ARE/595, G/TBT/N/BHR/681, G/TBT/N/KWT/656, G/TBT/N/OMN/509, G/TBT/N/QAT/659, G/TBT/N/SAU/1312, G/TBT/N/YEM/266 06/11/2023 Qatar Cập nhật dự thảo quy định của GCC về Hệ thống hài hòa toàn cầu (GHS) tại các quốc gia thuộc Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC)
 G/TBT/N/ARE/595, G/TBT/N/BHR/681, G/TBT/N/KWT/656, G/TBT/N/OMN/509, G/TBT/N/QAT/659, G/TBT/N/SAU/1312, G/TBT/N/YEM/266 06/11/2023 Yêmen Cập nhật dự thảo quy định của GCC về Hệ thống hài hòa toàn cầu (GHS) tại các quốc gia thuộc Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC)
 G/TBT/N/ARE/596, G/TBT/N/BHR/682, G/TBT/N/KWT/657, G/TBT/N/OMN/510, G/TBT/N/QAT/660, G/TBT/N/SAU/1313, G/TBT/N/YEM/267 06/11/2023 Qatar Quy định kỹ thuật của GCC về ghi nhãn hộp đựng thực phẩm không bán lẻ
 G/TBT/N/SAU/1314 06/11/2023 Ả Rập Saudi Phân loại và phân loại hệ thống máy bay không người lái dân dụng
 G/TBT/N/USA/2064 06/11/2023 nước Mỹ Thông báo về việc xây dựng quy tắc được đề xuất và thông báo về phiên điều trần công khai: Sửa đổi Điều 6, Cảnh báo rõ ràng và hợp lý Phương pháp và nội dung che giấu an toàn
 G/TBT/N/ARE/596, G/TBT/N/BHR/682, G/TBT/N/KWT/657, G/TBT/N/OMN/510, G/TBT/N/QAT/660, G/TBT/N/SAU/1313, G/TBT/N/YEM/267 06/11/2023 Vương quốc Bahrain Quy định kỹ thuật của GCC về ghi nhãn hộp đựng thực phẩm không bán lẻ
 G/TBT/N/ARE/595, G/TBT/N/BHR/681, G/TBT/N/KWT/656, G/TBT/N/OMN/509, G/TBT/N/QAT/659, G/TBT/N/SAU/1312, G/TBT/N/YEM/266 06/11/2023 Nhà nước Cô-oét Cập nhật dự thảo quy định của GCC về Hệ thống hài hòa toàn cầu (GHS) tại các quốc gia thuộc Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC)
 G/TBT/N/ARE/595, G/TBT/N/BHR/681, G/TBT/N/KWT/656, G/TBT/N/OMN/509, G/TBT/N/QAT/659, G/TBT/N/SAU/1312, G/TBT/N/YEM/266 06/11/2023 các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất Cập nhật dự thảo quy định của GCC về Hệ thống hài hòa toàn cầu (GHS) tại các quốc gia thuộc Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC)
 G/TBT/N/USA/2004/Add.2 07/11/2023 nước Mỹ Chiến lược tiêu chuẩn quốc gia cho công nghệ quan trọng và mới nổi
 G/TBT/N/GBR/60/Add.1 07/11/2023 Vương quốc Anh Đề xuất phân loại và ghi nhãn bắt buộc của Vương quốc Anh (GB) đối với 98 chất hóa học độc hại
 G/TBT/N/USA/996/Rev.1 07/11/2023 nước Mỹ Chương trình tiết kiệm năng lượng: Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng cho máy hút ẩm
 G/TBT/N/EU/1029 07/11/2023 Liên minh Châu Âu Dự thảo Quy định liên quan đến không gian biển đăng ký thứ hai phía sau cho xe moóc và khối lượng hệ thống lưu trữ năng lượng và sửa đổi Quy định đó
 G/TBT/N/EU/1028 07/11/2023 Liên minh Châu Âu Đề xuất Quy định của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về chất tẩy rửa và chất hoạt động bề mặt, sửa đổi Quy định (EU) 2019/1020 và bãi bỏ Quy định (EC) số 648/2004 (COM(2023) 217 cuối cùng)
 G/TBT/N/USA/2045/Add.1 07/11/2023 nước Mỹ Tăng cường các thiết kế nhiên liệu thông thường và chịu được tai nạn cho lò phản ứng nước nhẹ
 G/TBT/N/CAN/696/Add.2 07/11/2023 Canada Các thiết bị trên tàu (OBU) của Hệ thống Giao thông Thông minh (ITS) ở Băng tần 5895 – 5925 MHz
 G/TBT/N/RWA/938 07/11/2023 Rwanda DRS 81:2023, Sản phẩm thịt chế biến – Quy tắc thực hành vệ sinh
 G/TBT/N/RWA/937 07/11/2023 Rwanda DRS 76: 2023, Sản phẩm thay thế sữa mẹ - Quy tắc thực hành tiếp thị
 G/TBT/N/RWA/936 07/11/2023 Rwanda DRS 50-11: 2023, Phô mai — Đặc điểm kỹ thuật Phần 11: Phô mai Feta
 G/TBT/N/CAN/707 07/11/2023 Canada Đèn hiệu vô tuyến chỉ báo vị trí khẩn cấp (EPIRB), Máy phát định vị khẩn cấp (ELT), Đèn hiệu định vị cá nhân (PLB) và Thiết bị định vị người sống sót trên biển (MSLD),  các yêu cầu để chứng nhận
 G/TBT/N/USA/1629/Add.1 07/11/2023 nước Mỹ Hóa chất độc hại trong sản phẩm dành cho trẻ em
 G/TBT/N/CAN/708 08/11/2023 Canada Quy định sửa đổi một số quy định liên quan đến phụ gia thực phẩm và tiêu chuẩn thành phần, tiêu chí vi sinh và phương pháp phân tích thực phẩm (107 trang, có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Pháp)
 G/TBT/N/CHN/1767 08/11/2023 Trung Quốc Quy định về kiểm định mỹ phẩm (Dự thảo)
 G/TBT/N/EU/1030 08/11/2023 Liên minh Châu Âu Dự thảo Quy định được ủy quyền của Ủy ban sửa đổi Quy định (EU) 2015/758 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu liên quan đến các tiêu chuẩn liên quan đến Cuộc gọi điện tử
 G/TBT/N/USA/1520/Add.2/Corr.1 08/11/2023 nước Mỹ Yêu cầu về hiệu suất đối với lò gas và nồi hơi dân dụng
 G/TBT/N/CHL/625/Add.4 08/11/2023 Chilê Reglamento thu thập thông tin về người tiêu dùng và công khai về người nghiện rượu
 G/TBT/N/RWA/940 09/11/2023 Rwanda DRS 566: 2023, Kho bãi để bảo quản hạt giống đóng gói khô và hạt giống khoai tây Ireland —Yêu cầu
 G/TBT/N/EU/1031 09/11/2023 Liên minh Châu Âu Đề xuất Quy định của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về khí nhà kính florua, sửa đổi Chỉ thị (EU) 2019/1937 và bãi bỏ Quy định (EU) số 517/2014 (COM(2022) 150 cuối cùng)
 G/TBT/N/RWA/939 09/11/2023 Rwanda DRS 567: 2023, Xử lý hạt giống - Quy tắc thực hành
 G/TBT/N/EGY/373 14/11/2023 Ai Cập Dự thảo Tiêu chuẩn ES của Ai Cập về “Ứng dụng đường sắt - Đường ray - Tà vẹt và gối đỡ bê tông - Phần 3: Tà vẹt gia cố khối đôi ”
 G/TBT/N/EGY/68/Add.7 14/11/2023 Ai Cập Dự thảo Tiêu chuẩn Ai Cập ES 3795 “Yêu cầu về nhãn tiết kiệm năng lượng đối với máy điều hòa không khí - máy điều hòa không khí trong phòng (cửa sổ - chia đôi)”
 G/TBT/N/RUS/154 14/11/2023 Liên Bang Nga Dự thảo sửa đổi Quy tắc cấp phép tiếp thị và đánh giá sản phẩm thuốc dùng cho ngườihttps://docs.eaeunion.org/ria/ru-ru/0106296/ria_01112023
 G/TBT/N/EU/1032 14/11/2023 Liên minh Châu Âu Đề xuất về Quy định của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về thực vật thu được bằng một số kỹ thuật gen mới cũng như thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của chúng, đồng thời sửa đổi Quy định (EU) 2017/625 (COM(2023) 411 cuối cùng)
 G/TBT/N/USA/918/Add.2 14/11/2023 nước Mỹ Tiêu chuẩn An toàn Phương tiện Cơ giới Liên bang; Tính toàn vẹn của kết cấu xe buýt, Kế hoạch an toàn xe khách
 G/TBT/N/KOR/1182 14/11/2023 Hàn Quốc Dự thảo Sửa đổi một phần Tiêu chuẩn Kích thước và Chất lượng Sản phẩm Gỗ
 G/TBT/N/EGY/371 14/11/2023 Ai Cập Dự thảo Tiêu chuẩn ES của Ai Cập về “Ứng dụng đường sắt - Đường ray - Tà vẹt và gối đỡ bê tông - Phần 1: Yêu cầu chung”
 G/TBT/N/RUS/153 14/11/2023 Liên Bang Nga Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật của Liên minh Hải quan "Về an toàn thực phẩm" ( CU TR 021/2011) về việc thiết lập các biểu mẫu, đề án và thủ tục đánh giá sự phù hợp dựa trên các đề án đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn đã được phê duyệt bởi Quyết định của Hội đồng Ủy ban ngày 18/04/2018 số 44
 G/TBT/N/EGY/375 14/11/2023 Ai Cập Dự thảo Tiêu chuẩn ES của Ai Cập về “Ứng dụng đường sắt - Đường ray - Tà vẹt và gối đỡ bê tông – Phần 6: Thiết kế”
 G/TBT/N/EGY/372 14/11/2023 Ai Cập Dự thảo Tiêu chuẩn ES của Ai Cập về “Ứng dụng đường sắt - Đường ray - Tà vẹt và gối đỡ bê tông - Phần 2: Tà vẹt đơn khối dự ứng lực”
 G/TBT/N/KWT/658 14/11/2023 Nhà nước Cô-oét "Phích cắm, ổ cắm cố định hoặc di động và ổ cắm thiết bị dùng cho mục đích công nghiệp - Phần 2: Yêu cầu tương thích về kích thước đối với các phụ kiện chân cắm và ống tiếp xúc.";
 G/TBT/N/EGY/374 14/11/2023 Ai Cập Dự thảo Tiêu chuẩn ES của Ai Cập về “Ứng dụng đường sắt - Đường ray - Tà vẹt và gối đỡ bê tông - Phần 5: Các bộ phận đặc biệt”
 G/TBT/N/JAM/120 14/11/2023 Jamaica Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn lốp hơi ô tô khách
 G/TBT/N/RWA/941 14/11/2023 Rwanda DRS 185:2023, Quy phạm thực hành vệ sinh đối với thịt sống, thịt chế biến và thịt chế biến từ khi sản xuất động vật sống cho đến điểm bán lẻ.
 G/TBT/N/USA/1842/Add.6 14/11/2023 nước Mỹ Quạt và Máy thổi thương mại và công nghiệp
 G/TBT/N/RUS/152 14/11/2023 Liên Bang Nga Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật của Liên minh kinh tế Á-Âu "Về an toàn cá và sản phẩm cá" (EAEU TR 040/2016)
 G/TBT/N/TON/1 15/11/2023 Tonga Quy định đưa ra các điều khoản để bảo vệ người tiêu dùng và thiết lập các tiêu chuẩn về ghi nhãn và an toàn sản phẩm cho tất cả hàng hóa được nhập khẩu, sản xuất hoặc giao dịch tại Tonga.
 G/TBT/N/ARE/597, G/TBT/N/BHR/683, G/TBT/N/KWT/659, G/TBT/N/OMN/511, G/TBT/N/QAT/661, G/TBT/N/SAU/1316, G/TBT/N/YEM/268 15/11/2023 Nhà nước Cô-oét Tiêu chuẩn liên quan đến các loại can thép tròn ba mảnh đơn giản và đôi (thép tráng thiếc hoặc không có thiếc) dùng để đóng hộp thực phẩm.
 G/TBT/N/DOM/227/Rev.1 15/11/2023 Cộng hòa Dominica RTM-003-2012 Quy định về kiểm soát đô thị thiết bị được sử dụng trong thương mại hóa khí đốt của giấy phép xăng dầu (GLP)
 G/TBT/N/ISR/1294 15/11/2023 Israel SI 5433 Phần 3 - Hệ thống đường ống nhựa để lắp đặt nước nóng và lạnh bên trong tòa nhà - Polyetylen liên kết ngang (PE-X): Phụ kiện
 G/TBT/N/NIC/178 15/11/2023 Nicaragua NTON 24001:2023 Thiết lập các yêu cầu và vị trí để đăng ký điều trị y tế cho người sử dụng y tế.
 G/TBT/N/ARE/597, G/TBT/N/BHR/683, G/TBT/N/KWT/659, G/TBT/N/OMN/511, G/TBT/N/QAT/661, G/TBT/N/SAU/1316, G/TBT/N/YEM/268 15/11/2023 Vương quốc Bahrain Tiêu chuẩn liên quan đến các loại can thép tròn ba mảnh đơn giản và đôi (thép tráng thiếc hoặc không có thiếc) dùng để đóng hộp thực phẩm.
 G/TBT/N/ARE/597, G/TBT/N/BHR/683, G/TBT/N/KWT/659, G/TBT/N/OMN/511, G/TBT/N/QAT/661, G/TBT/N/SAU/1316, G/TBT/N/YEM/268 15/11/2023 Yêmen Tiêu chuẩn liên quan đến các loại can thép tròn ba mảnh đơn giản và đôi (thép tráng thiếc hoặc không có thiếc) dùng để đóng hộp thực phẩm.

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Châu Âu quy định I ốt là hoạt chất sử dụng trong các sản phẩm diệt khuẩn (03/10/2013)
Hàn Quốc soát xét quy định ghi nhãn thực phẩm bổ sung dành cho trẻ em (03/10/2013)
Danh mục một số tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 9 (từ ngày 15/9 đến 30/9/2013) (04/10/2013)
Danh mục tin cảnh báo của một số nước thành viên tháng 5/2013 (15/08/2013)
Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO tháng 8/2013 (Từ ngày 15/8 đến 31/8/2013) (09/09/2013)
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với dầu động cơ diesel (05/09/2013)
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với Dầu động cơ (05/09/2013)
Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO tháng 7/2013 (15/08/2013)
Brazil quy định hàm lượng Phtalate trong đồ chơi của trẻ em  (15/08/2013)
Cảnh báo: Lô hàng hàng triết xuất protein từ đậu tương bị FDA Hoa Kỳ thu hồi có thể đã được nhập khẩu vào Việt Nam (10/07/2013)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Xử lý hồ sơ nhập khẩu hàng nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN
Ngày 26/3/2024, Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có Công văn số 94/QLCL-CL2 về việc xử lý hồ sơ nhập khẩu hàng nhóm 2 thuộc trách nhiệm...
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
   Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...
Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo...
Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
Xem file đính kèm./.
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 66/QĐ-TĐC ngày 12/12/2017 của Chi...
Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
   Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
Thông báo về bố trí thời gian tổ chức hội họp
   Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
   Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
Liên kết site