TIN CẢNH BÁO

Danh mục thông báo về TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 02/2016 (từ ngày 01/02 đến 29/02/2016)

Đăng ngày:04/03/2016 | admin
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB
Từ ngày 01/02 đến 29/02/2016
1 G/TBT/N/ARE/303#
G/TBT/N/BHR/431#
G/TBT/N/KWT/313#
G/TBT/N/OMN/245#
G/TBT/N/QAT/427#
G/TBT/N/SAU/918#
G/TBT/N/YEM/33
19/02/2016 Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất Bột biến tính
Bahrain
Kuwait
Oman
Qatar
Vương quốc Ả Rập Saudi
Yemen
2 G/TBT/N/ARE/304#
G/TBT/N/BHR/432#
G/TBT/N/KWT/314#
G/TBT/N/OMN/246#
G/TBT/N/QAT/428#
G/TBT/N/SAU/919#
G/TBT/N/YEM/34
19/02/2016 Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất Hạt bỏng ngô
Bahrain
Kuwait
Oman
Qatar
Vương quốc Ả Rập Saudi
Yemen
3 G/TBT/N/ARE/305 23/02/2016 Vương quốc Ả Rập Saudi Hệ thống bảo vệ và hạn chế tai nạn
4 G/TBT/N/ARG/301 26/02/2016 Argentina Đồ uống có cồn
5 G/TBT/N/BHR/430 02/02/2016 Bahrain Xi măng Portland trắng (ISC 91.100.10)
6 G/TBT/N/BRA/666 24/02/2016 Brazil Thẩm định phương pháp phân tích
7 G/TBT/N/CAN/475 05/02/2016 Canada Hạt giống cỏ
8 G/TBT/N/CAN/476 05/02/2016 Canada Thông tin liên lạc (ICS: 33.060)
9 G/TBT/N/CAN/477 05/02/2016 Canada Thông tin liên lạc (ICS: 33.060)
10 G/TBT/N/CAN/478 05/02/2016 Canada Thông tin liên lạc (ICS: 33.060)
11 G/TBT/N/CAN/479 05/02/2016 Canada Thông tin liên lạc (ICS: 33.060)
12 G/TBT/N/CAN/480 05/02/2016 Canada Thông tin liên lạc (ICS: 33.060)
13 G/TBT/N/CAN/481 22/02/2016 Canada ICS: 11.120
14 G/TBT/N/CAN/482 25/02/2016 Canada Thông tin liên lạc (ICS: 33.060)
15 G/TBT/N/CHL/343 05/02/2016 Chile Tiêu chuẩn thực phẩm nông nghiệp hữu cơ
16 G/TBT/N/CHL/344 05/02/2016 Chile Tiêu chuẩn thực phẩm nông nghiệp hữu cơ
17 G/TBT/N/CHL/345 22/02/2016 Chile Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thiết bị điện
18 G/TBT/N/CHN/1167 18/02/2016 Trung Quốc Công nghệ thực phẩm (ICS 67)
19 G/TBT/N/CHN/1168 18/02/2016 Trung Quốc Công nghệ thực phẩm (ICS 67)
20 G/TBT/N/CHN/1169 26/02/2016 Trung Quốc Thuốc chữa bệnh (ICS: 11.120.10)
21 G/TBT/N/CRI/155 09/02/2016 Costa Rica Bao bì nhựa có khả năng tiếp xúc với thực phẩm (ICS 83.080)
22 G/TBT/N/DEU/14 19/02/2016 Đức Thuốc lá
23 G/TBT/N/EGY/114 01/02/2016 Ai Cập Sữa và sản phẩm sữa, hoa quả khô, nước trái cây, nước khoáng, nước có gas, mỹ phẩm, xà phòng, …
24 G/TBT/N/EGY/115 01/02/2016 Ai Cập Sữa và sản phẩm sữa, hoa quả khô, nước trái cây, nước khoáng, nước có gas, mỹ phẩm, xà phòng, …
25 G/TBT/N/EGY/116 12/02/2016 Ai Cập Phương tiện đường bộ
26 G/TBT/N/EGY/117 15/02/2016 Ai Cập Đèn Led
27 G/TBT/N/EGY/118 15/02/2016 Ai Cập Đèn Led
28 G/TBT/N/EGY/119 15/02/2016 Ai Cập Phương tiện đường bộ
29 G/TBT/N/EGY/120 15/02/2016 Ai Cập Phương tiện đường bộ
30 G/TBT/N/EGY/121 15/02/2016 Ai Cập Phương tiện đường bộ
31 G/TBT/N/EGY/122 15/02/2016 Ai Cập Phương tiện đường bộ (ICS: 01.040.13)
32 G/TBT/N/EGY/123 15/02/2016 Ai Cập Phương tiện đường bộ
33 G/TBT/N/EGY/124 15/02/2016 Ai Cập Phương tiện đường bộ
34 G/TBT/N/EGY/125 15/02/2016 Ai Cập Phương tiện đường bộ
35 G/TBT/N/EGY/126 15/02/2016 Ai Cập Phương tiện đường bộ (ICS: 01.040.13)
36 G/TBT/N/EGY/127 15/02/2016 Ai Cập Phương tiện đường bộ
37 G/TBT/N/EGY/128 15/02/2016 Ai Cập Phương tiện đường bộ
38 G/TBT/N/EGY/129 15/02/2016 Ai Cập Phương tiện đường bộ
39 G/TBT/N/EGY/130 15/02/2016 Ai Cập Phương tiện đường bộ (ICS: 01.040.13)
40 G/TBT/N/EU/346 01/02/2016 EU Amitrole (Thuốc trừ sâu hoạt chất)
41 G/TBT/N/EU/347 04/02/2016 EU Sản phẩm năng lượng
42 G/TBT/N/EU/348 05/02/2016 EU Sản phẩm năng lượng
43 G/TBT/N/EU/349 11/02/2016 EU Thực phẩm
44 G/TBT/N/EU/350 11/02/2016 EU Hỗn hợp các chất nguy hiểm
45 G/TBT/N/EU/351 12/02/2016 EU Thực phẩm
46 G/TBT/N/EU/352 12/02/2016 EU Thực phẩm
47 G/TBT/N/EU/353 12/02/2016 EU Mỹ phẩm
48 G/TBT/N/EU/354 15/02/2016 EU Triasulfuron (Thuốc trừ sâu hoạt chất)
49 G/TBT/N/EU/355 17/02/2016 EU Sản phẩm bioxit
50 G/TBT/N/EU/356 17/02/2016 EU Sản phẩm bioxit
51 G/TBT/N/EU/357 26/02/2016 EU Phương tiện giao thông đường bộ nói chung  (ICS: 43.020)
52 G/TBT/N/EU/358 26/02/2016 EU Sản phẩm bioxit
53 G/TBT/N/EU/359 29/02/2016 EU Sản phẩm bioxit
54 G/TBT/N/EU/360 29/02/2016 EU Sản phẩm bioxit
55 G/TBT/N/EU/361 29/02/2016 EU Sản phẩm bioxit
56 G/TBT/N/EU/362 29/02/2016 EU Sản phẩm bioxit
57 G/TBT/N/EU/363 29/02/2016 EU Sản phẩm bioxit
58 G/TBT/N/EU/364 29/02/2016 EU Sản phẩm bioxit
59 G/TBT/N/EU/365 29/02/2016 EU Sản phẩm bioxit
60 G/TBT/N/EU/366 29/02/2016 EU Sản phẩm bioxit
61 G/TBT/N/EU/367 29/02/2016 EU Sản phẩm bioxit
62 G/TBT/N/EU/368 29/02/2016 EU Sản phẩm bioxit
63 G/TBT/N/GEO/93 22/02/2016 Georgia ICS: 91.120
64 G/TBT/N/GTM/87 08/02/2016 Guatemala Sản phẩm của ngành công nghiệp hóa
65 G/TBT/N/GTM/88 08/02/2016 Guatemala Sản phẩm của ngành công nghiệp hóa
66 G/TBT/N/GTM/89 08/02/2016 Guatemala Sản phẩm của ngành công nghiệp hóa
67 G/TBT/N/GTM/90 08/02/2016 Guatemala Sản phẩm của ngành công nghiệp hóa
68 G/TBT/N/IDN/103 10/02/2016 Indonesia Các sản phẩm công nghệ thông tin
69 G/TBT/N/IND/53 15/02/2016 Ấn Độ Sản phẩm thực phẩm
70 G/TBT/N/ISR/854 09/02/2016 Israel Thiết bị an toàn cho trẻ của xe có động cơ
71 G/TBT/N/ISR/855 09/02/2016 Israel Điện thoại di động
72 G/TBT/N/ISR/856 09/02/2016 Israel Kim hoàn
73 G/TBT/N/ISR/857 09/02/2016 Israel Thảm dệt
74 G/TBT/N/ISR/858 09/02/2016 Israel Điện cực dùng để hàn
75 G/TBT/N/ISR/859 09/02/2016 Israel Dụng cụ động cơ điện cầm tay
76 G/TBT/N/ISR/860 09/02/2016 Israel Các thiết bị kết nối mạch điện áp thấp
77 G/TBT/N/ISR/861 10/02/2016 Israel Ghế gật gù cho trẻ
78 G/TBT/N/ISR/862 10/02/2016 Israel Hệ thống xử lý nước uống
79 G/TBT/N/ISR/863 18/02/2016 Israel Kẹo
80 G/TBT/N/ISR/864 23/02/2016 Israel Thiết bị dùng cho trẻ em
81 G/TBT/N/ISR/865 23/02/2016 Israel Thiết bị dùng cho trẻ em
82 G/TBT/N/ISR/866 23/02/2016 Israel Núm vú giả
83 G/TBT/N/ISR/867 25/02/2016 Israel Ghế cao cho trẻ em
84 G/TBT/N/ISR/868 26/02/2016 Israel Bộ truyền động điều khiển và chuyển mạch áp thấp
85 G/TBT/N/ISR/869 26/02/2016 Israel Quần áo bảo hộ
86 G/TBT/N/ISR/870 26/02/2016 Israel Lifting platforms for person with impaired mobility
87 G/TBT/N/ISR/871 26/02/2016 Israel Thang
88 G/TBT/N/JPN/515 04/02/2016 Nhật Bản Đồ dùng thực phẩm, bao bì, đóng gói
89 G/TBT/N/JPN/516 17/02/2016 Nhật Bản Các chất có khả năng ảnh hưởng lên hệ thần kinh trung ương
90 G/TBT/N/JPN/517 18/02/2016 Nhật Bản Xe chở khách
91 G/TBT/N/JPN/518 19/02/2016 Nhật Bản Mỹ phẩm và các chế phẩm vệ sinh
92 G/TBT/N/KGZ/34 24/02/2016 Cộng hòa Kyrgyz Thiết bị kỹ thuật với thuộc tính tạo ra nhiễu điện từ
93 G/TBT/N/KGZ/35 25/02/2016 Cộng hòa Kyrgyz Ngũ cốc
94 G/TBT/N/KGZ/36 25/02/2016 Cộng hòa Kyrgyz Thiết bị điện áp thấp phù hợp cho điện áp danh định từ 50 đến 1000 V
95 G/TBT/N/KGZ/37 25/02/2016 Cộng hòa Kyrgyz Chất bôi trơn, dầu
96 G/TBT/N/KGZ/38 25/02/2016 Cộng hòa Kyrgyz Nước hoa và mỹ phẩm
97 G/TBT/N/KGZ/39 25/02/2016 Cộng hòa Kyrgyz Dụng cụ bảo vệ cá nhân
98 G/TBT/N/KGZ/40 25/02/2016 Cộng hòa Kyrgyz Thiết bị hoạt động dưới áp lực lớn
99 G/TBT/N/KGZ/41 25/02/2016 Cộng hòa Kyrgyz Thiết bị sử dụng nhiên liệu khí
100 G/TBT/N/KGZ/42 25/02/2016 Cộng hòa Kyrgyz Đường bộ
101 G/TBT/N/KGZ/43 25/02/2016 Cộng hòa Kyrgyz Thành phần xe có ảnh hưởng đến an toàn xe
02 G/TBT/N/KGZ/44 25/02/2016 Cộng hòa Kyrgyz Thiết bị cho các tàu cỡ nhỏ
103 G/TBT/N/KOR/625 02/02/2016 Hàn Quốc Thiết bị đường sắt hoạt động tại Hàn Quốc
104 G/TBT/N/KOR/626 08/02/2016 Hàn Quốc Thực phẩm, thực phẩm chức năng, sản phẩm chăn nuôi trừ thịt bò nhập khẩu
105 G/TBT/N/KOR/627 15/02/2016 Hàn Quốc Dược phẩm
106 G/TBT/N/KOR/628 18/02/2016 Hàn Quốc Thực phẩm chức năng sức khỏe
107 G/TBT/N/MYS/66 23/02/2016 Malaysia Sản phẩm chung được đăng ký cho phép tiếp thị tại Malaysia
108 G/TBT/N/MYS/67 23/02/2016 Malaysia Sản phẩm dược phẩm có xuất xứ nước ngoài
109 G/TBT/N/OMN/242 17/02/2016 Oman Thép cốt bê tông
110 G/TBT/N/OMN/243 17/02/2016 Oman Thép cốt bê tông
111 G/TBT/N/OMN/244 17/02/2016 Oman Thép cốt bê tông
112 G/TBT/N/OMN/247 24/02/2016 Oman Xoài đóng hộp (ICS: 67.080)
113 G/TBT/N/OMN/248 24/02/2016 Oman Đậu bắp khô (ICS: 67.080)
114 G/TBT/N/OMN/249 24/02/2016 Oman Thịt bò, trâu, cừu, dê  và lạc đà tươi (ICS: 67.120)
115 G/TBT/N/OMN/250 24/02/2016 Oman Tiêu chuẩn chung cho các loại nước ép trái cây
116 G/TBT/N/OMN/251 24/02/2016 Oman Mật ong
117 G/TBT/N/OMN/252 24/02/2016 Oman Bơ đậu phộng (ICS: 67.040)
118 G/TBT/N/PRY/86 04/02/2016 Paraguay Dầu mỡ bôi trơn
119 G/TBT/N/PRY/87 15/02/2016 Paraguay Đường
120 G/TBT/N/SAU/915 08/02/2016 Vương quốc Ả Rập Saudi Quy trình trong công nghiệp thực phẩm và an toàn thực phẩm
121 G/TBT/N/SAU/916 08/02/2016 Vương quốc Ả Rập Saudi Mỹ phẩm. Đồ dùng trong phòng tắm (ICS: 71.100.70)
122 G/TBT/N/SAU/917 18/02/2016 Vương quốc Ả Rập Saudi ICS 23.060.40
123 G/TBT/N/THA/474 01/02/2016 Thái Lan Novel food (ICS: 67.020, 67.040)
124 G/TBT/N/TPKM/227 04/02/2016 Đài Loan Sản phẩm Sôcôla
125 G/TBT/N/TPKM/228 19/02/2016 Đài Loan Vòi nước uống
126 G/TBT/N/UGA/531 08/02/2016 Uganda Đồ chơi điện, sản phẩm ô tô điện, …
127 G/TBT/N/UKR/106 08/02/2016 Ukraine Các thiết bị điện và điện tử
128 G/TBT/N/USA/1068 12/02/2016 Hoa Kỳ ICS: 33.040.20, ICS: 33.170
129 G/TBT/N/USA/1069 12/02/2016 Hoa Kỳ Xe giải trí
130 G/TBT/N/USA/1070 12/02/2016 Hoa Kỳ Hóa chất và khí nén
131 G/TBT/N/USA/1071 18/02/2016 Hoa Kỳ Tiêu chuẩn hạt ngũ cốc
132 G/TBT/N/USA/1072 18/02/2016 Hoa Kỳ Thiết bị Cranial electrotherapy stimulator (CES)
133 G/TBT/N/USA/1073 19/02/2016 Hoa Kỳ Thức ăn vật nuôi
134 G/TBT/N/USA/1074 19/02/2016 Hoa Kỳ Thức ăn công nghiệp
134 G/TBT/N/USA/1075 19/02/2016 Hoa Kỳ Đầu phun tại các cơ sở pha chế xăng dầu không bán lẻ (GDFS)
136 G/TBT/N/USA/1076 19/02/2016 Hoa Kỳ Thùng chứa nhiên liệu di động

 
Phòng TBT

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Châu Âu quy định I ốt là hoạt chất sử dụng trong các sản phẩm diệt khuẩn (03/10/2013)
Hàn Quốc soát xét quy định ghi nhãn thực phẩm bổ sung dành cho trẻ em (03/10/2013)
Danh mục một số tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 9 (từ ngày 15/9 đến 30/9/2013) (04/10/2013)
Danh mục tin cảnh báo của một số nước thành viên tháng 5/2013 (15/08/2013)
Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO tháng 8/2013 (Từ ngày 15/8 đến 31/8/2013) (09/09/2013)
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với dầu động cơ diesel (05/09/2013)
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với Dầu động cơ (05/09/2013)
Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO tháng 7/2013 (15/08/2013)
Brazil quy định hàm lượng Phtalate trong đồ chơi của trẻ em  (15/08/2013)
Cảnh báo: Lô hàng hàng triết xuất protein từ đậu tương bị FDA Hoa Kỳ thu hồi có thể đã được nhập khẩu vào Việt Nam (10/07/2013)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
   Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...
Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo...
Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
Xem file đính kèm./.
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 66/QĐ-TĐC ngày 12/12/2017 của Chi...
Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
   Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
Thông báo về bố trí thời gian tổ chức hội họp
   Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
   Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
Thông báo lịch kiểm tra ISO HCC quý III/2015
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 11/6/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ  v/v lịch kiểm tra hoạt động, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo...
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014 Xem thông tin chi tiết tại đây
Liên kết site