TIN CẢNH BÁO

Danh mục tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên WTO trong tháng 6 (từ ngày 16/6/2016 đến 30/6/2016)

Đăng ngày:11/07/2016 | admin
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB
Từ ngày 16/06 đến 30/06/2016
1 G/TBT/N/ARE/310#
G/TBT/N/BHR/434#
G/TBT/N/KWT/316#
G/TBT/N/OMN/254#
G/TBT/N/QAT/430#
G/TBT/N/SAU/930#
G/TBT/N/YEM/36
24/06/2016 Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất ICS: 67.060
Bahrain
Kuwait
Oman
Qatar
Vương quốc Ả Rập Saudi
Yemen
2 G/TBT/N/ARE/311#
G/TBT/N/BHR/435#
G/TBT/N/KWT/317#
G/TBT/N/OMN/255#
G/TBT/N/QAT/431#
G/TBT/N/SAU/931#
G/TBT/N/YEM/37
24/06/2016 Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất ICS: 67.120.10
Bahrain
Kuwait
Oman
Qatar
Vương quốc Ả Rập Saudi
Yemen
3 G/TBT/N/ARE/312#
G/TBT/N/BHR/436#
G/TBT/N/KWT/318#
G/TBT/N/OMN/256#
G/TBT/N/QAT/432#
G/TBT/N/SAU/932#
G/TBT/N/YEM/38
24/06/2016 Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất ICS: 67.120.20
Bahrain
Kuwait
Oman
Qatar
Vương quốc Ả Rập Saudi
Yemen
4 G/TBT/N/ARE/313#
G/TBT/N/BHR/437#
G/TBT/N/KWT/319#
G/TBT/N/OMN/257#
G/TBT/N/QAT/433#
G/TBT/N/SAU/933#
G/TBT/N/YEM/39
24/06/2016 Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất ICS: 67.100.00
Bahrain
Kuwait
Oman
Qatar
Vương quốc Ả Rập Saudi
Yemen
5 G/TBT/N/ARE/314#
G/TBT/N/BHR/438#
G/TBT/N/KWT/320#
G/TBT/N/OMN/258#
G/TBT/N/QAT/434#
G/TBT/N/SAU/934#
G/TBT/N/YEM/40
24/06/2016 Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất ICS: 67.080
Bahrain
Kuwait
Oman
Qatar
Vương quốc Ả Rập Saudi
Yemen
6 G/TBT/N/ARE/315#
G/TBT/N/BHR/439#
G/TBT/N/KWT/321#
G/TBT/N/OMN/259#
G/TBT/N/QAT/435#
G/TBT/N/SAU/935#
G/TBT/N/YEM/41
 
27/06/2016 Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất ICS: 67.220
Bahrain
Kuwait
Oman
Qatar
Vương quốc Ả Rập Saudi
Yemen
7 G/TBT/N/ARE/316#
G/TBT/N/BHR/440#
G/TBT/N/KWT/322#
G/TBT/N/OMN/260#
G/TBT/N/QAT/436#
G/TBT/N/SAU/936#
G/TBT/N/YEM/42
27/06/2016 Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất ICS: 67.220.20
Bahrain
Kuwait
Oman
Qatar
Vương quốc Ả Rập Saudi
Yemen
8 G/TBT/N/ARE/317#
G/TBT/N/BHR/441#
G/TBT/N/KWT/323#
G/TBT/N/OMN/261#
G/TBT/N/QAT/437#
G/TBT/N/SAU/937#
G/TBT/N/YEM/43
27/06/2016 Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất ICS: 67.100
Bahrain
Kuwait
Oman
Qatar
Vương quốc Ả Rập Saudi
Yemen
9 G/TBT/N/ARE/318#
G/TBT/N/BHR/442#
G/TBT/N/KWT/324#
G/TBT/N/OMN/262#
G/TBT/N/QAT/438#
G/TBT/N/SAU/938#
G/TBT/N/YEM/44
27/06/2016 Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất ICS: 67.080.10
Bahrain
Kuwait
Oman
Qatar
Vương quốc Ả Rập Saudi
Yemen
10 G/TBT/N/ARE/319#
G/TBT/N/BHR/443#
G/TBT/N/KWT/325#
G/TBT/N/OMN/263#
G/TBT/N/QAT/439#
G/TBT/N/SAU/939#
G/TBT/N/YEM/45
27/06/2016 Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất             ICS: 67.080.10
Bahrain
Kuwait
Oman
Qatar
Vương quốc Ả Rập Saudi
Yemen
11 G/TBT/N/ARE/320#
G/TBT/N/BHR/444#
G/TBT/N/KWT/326#
G/TBT/N/OMN/264#
G/TBT/N/QAT/440#
G/TBT/N/SAU/940#
G/TBT/N/YEM/46
27/06/2016 Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất ICS: 67.080
Bahrain
Kuwait
Oman
Qatar
Vương quốc Ả Rập Saudi
Yemen
12 G/TBT/N/ARE/321#
G/TBT/N/BHR/445#
G/TBT/N/KWT/327#
G/TBT/N/OMN/265#
G/TBT/N/QAT/441#
G/TBT/N/SAU/941#
G/TBT/N/YEM/47
29/06/2016 Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất Đường (ICS: 67.080)
Bahrain
Kuwait
Oman
Qatar
Vương quốc Ả Rập Saudi
Yemen
13 G/TBT/N/ARE/322#
G/TBT/N/BHR/446#
G/TBT/N/KWT/328#
G/TBT/N/OMN/266#
G/TBT/N/QAT/442#
G/TBT/N/SAU/942#
G/TBT/N/YEM/48
29/06/2016 Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất Đậu phộng halawa (ICS: 67.080.10, 67.180)
Bahrain
Kuwait
Oman
Qatar
Vương quốc Ả Rập Saudi
Yemen
14 G/TBT/N/ARE/323 30/06/2016 Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất Thông số kỹ thuật máy thu radio
15 G/TBT/N/BRA/680 29/06/2016 Brazil Nhiệt kế thủy ngân và huyết áp kế
16 G/TBT/N/BRA/681 29/06/2016 Brazil Giới hạn tối đa của các chất gây ô nhiễm như asen, cadmium, thiếc vô cơ trong thức ăn trẻ em
17 G/TBT/N/CAN/490 24/06/2016 Canada Sản phẩm thuốc lá (ICS: 65.160)
18 G/TBT/N/CHN/1175 29/06/2016 Trung Quốc Thiết bị y tế
19 G/TBT/N/CHN/1176 29/06/2016 Trung Quốc Thiết bị y tế
20 G/TBT/N/CRI/159 16/06/2016 Costa Rica ICS 65.080
21 G/TBT/N/DEU/15 17/06/2016 Đức Thuốc lá
22 G/TBT/N/EU/383 23/06/2016 EU Hoạt chất thuốc trừ sâu
23 G/TBT/N/EU/384 23/06/2016 EU Hoạt chất bioxit
24 G/TBT/N/EU/385 28/06/2016 EU Nghề giải trí và tàu thuyền cá nhân
25 G/TBT/N/IDN/108 22/06/2016 Indonesia HS: 8539.31.90.20
26 G/TBT/N/IDN/109 22/06/2016 Indonesia Bộ đèn chùm, đèn điện trần, …
27 G/TBT/N/JPN/528 28/06/2016 Nhật Bản Các chất có thể ảnh hưởng lên hệ thần kinh trung ương
28 G/TBT/N/KOR/652 23/06/2016 Hàn Quốc Thực phẩm
29 G/TBT/N/KOR/653 28/06/2016 Hàn Quốc Quasi-drugs
30 G/TBT/N/KOR/654 29/06/2016 Hàn Quốc Mỹ phẩm
31 G/TBT/N/KOR/655 29/06/2016 Hàn Quốc Thuốc thảo dược và các chế phẩm thảo dược
32 G/TBT/N/KOR/656 29/06/2016 Hàn Quốc Phòng thí nghiệm
33 G/TBT/N/MEX/313 24/06/2016 Mexico Xe tập đi
34 G/TBT/N/MEX/314 24/06/2016 Mexico Xe nôi
35 G/TBT/N/SVN/98 20/06/2016 Slovenia ICS: 67.220
36 G/TBT/N/USA/1148 16/06/2016 Hoa Kỳ Điều hòa không khí di động
37 G/TBT/N/USA/1149 16/06/2016 Hoa Kỳ Thiết bị nhiệt năng lượng mặt trời
38 G/TBT/N/USA/1150 16/06/2016 Hoa Kỳ Bể bơi công cộng
39 G/TBT/N/USA/1151 22/06/2016 Hoa Kỳ Khí thải VOC
40 G/TBT/N/USA/1152 22/06/2016 Hoa Kỳ Rau quả đóng hộp
41 G/TBT/N/USA/1153 23/06/2016 Hoa Kỳ Khí thải, chất lượng không khí
42 G/TBT/N/USA/1154 23/06/2016 Hoa Kỳ Khí phát thải hợp chất hữu cơ từ sợi thủy tinh
43 G/TBT/N/USA/1155 23/06/2016 Hoa Kỳ Súng và chất nổ
44 G/TBT/N/USA/1156 23/06/2016 Hoa Kỳ Rượu, bia
45 G/TBT/N/USA/1157 27/06/2016 Hoa Kỳ Rượu vang
46 G/TBT/N/USA/1158 27/06/2016 Hoa Kỳ Khí thải
47 G/TBT/N/USA/1159 27/06/2016 Hoa Kỳ Thiết bị nông nghiệp
48 G/TBT/N/USA/1160 30/06/2016 Hoa Kỳ Động cơ điện
49 G/TBT/N/VNM/84 28/06/2016 Việt Nam Sản phẩm bảo mật thông tin  
Phòng TBT

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Châu Âu quy định I ốt là hoạt chất sử dụng trong các sản phẩm diệt khuẩn (03/10/2013)
Hàn Quốc soát xét quy định ghi nhãn thực phẩm bổ sung dành cho trẻ em (03/10/2013)
Danh mục một số tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 9 (từ ngày 15/9 đến 30/9/2013) (04/10/2013)
Danh mục tin cảnh báo của một số nước thành viên tháng 5/2013 (15/08/2013)
Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO tháng 8/2013 (Từ ngày 15/8 đến 31/8/2013) (09/09/2013)
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với dầu động cơ diesel (05/09/2013)
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với Dầu động cơ (05/09/2013)
Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO tháng 7/2013 (15/08/2013)
Brazil quy định hàm lượng Phtalate trong đồ chơi của trẻ em  (15/08/2013)
Cảnh báo: Lô hàng hàng triết xuất protein từ đậu tương bị FDA Hoa Kỳ thu hồi có thể đã được nhập khẩu vào Việt Nam (10/07/2013)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
Đăng ngày:01/04/2023 | 
Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
    Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site