Ngày 25/10/2017, Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn Hoa Kỳ đối với các loại thịt lợn.

   Cụ thể, Cục Tiếp thị Nông nghiệp (AMS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho rằng lần sửa đổi cuối cùng đối với tiêu chuẩn này vào năm 1985 và do đó đã không còn phản ánh chính xác các giá trị khác biệt trong sản phẩm thịt lợn ngày nay. Sản xuất thịt lợn hiện đại được đặc trưng bởi các sản phẩm có màu sắc được cải tiến và hàm lượng đá cẩm thạch cao hơn, hai yếu tố đã được các nhà nghiên cứu xác định là yếu tố chính ảnh hưởng đến chất lượng thịt lợn.Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người.Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực vào 02/10/201. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/USA/17_4939_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1311