HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI ISO HÀNH CHÍNH CÔNG

Hội nghị “Triển khai kế hoạch kiểm tra ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2016 và khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 năm 2015”

Đăng ngày:14/04/2016 | admin
     Ngày 14/4/2016 Sở khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị “Triển khai kế hoạch kiểm tra ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2016 và khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 năm 2015” tại hội trường Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, với hơn 80 khách mời là đại diện các Sở Ban ngành, UBND huyện, xã, thành phố trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Ông Vương Quang Cần – Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị.
 
    Tại Hội nghị, Ông Trần Duy Tâm Thanh – Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã báo cáo tình hình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2015 và thông qua Quyết định số 688/QĐ-UBND cùa UBND tỉnh ngày 30/3/2016 về việc ban hành kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2016.
      Sau khi thông qua kế hoạch kiểm tra ISO HCC năm 2016, ông Từ Văn Hoàng – Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình bày nội dung kiểm tra quy định tại Điều 36, Thông tư 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2016 của Bộ KHCN về việc quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
 
Ông Vương Quang Cần – Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ tặng bằng khen cho các tập thể được khen thưởng.
     Cũng tại Hội nghị, 04 tập thể đã có thành tích thực hiện tốt việc áp dụng duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 năm 2015 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 26/01/2016. Bên cạnh đó 04 tập thể và 10 cá nhân cũng được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tặng Giấy khen, khen thưởng chuyên đề thi đua “Áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động các cơ quan trên địa bàn tỉnh” năm 2015 tại Quyết định số 02/QĐ-SKHCN ngày 08/01/2016
P.QLCL: Ng.Thuân

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Các văn bản Quy phạm pháp luật liên quan (17/09/2013)
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (10/10/2013)
Kết quả triển khai công tác xây dựng, áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2013 (06/01/2014)
Hướng dẫn hoạt động đánh giá, cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 (13/05/2014)
Kết luận tại Hội nghị tổng kết hoạt động xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước năm 2013 và phương hướng triển khai theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg (02/07/2014)
Hội nghị triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 (29/09/2014)
Tập huấn hướng dẫn thực hiện công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước (09/10/2014)
Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh BRVT (30/10/2014)
Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg về việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước (12/11/2014)
Sở khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị “Triển khai Thông tư 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ KH&CN và Quyết định 2636/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” (09/02/2015)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Thông báo chiêu sinh lớp CEO quản trị doanh nghiệp toàn diện chuyên nghiệp tại thành phố Vũng Tàu
Nhằm mục tiêu nâng tầm đội ngũ doanh nhân của tỉnh lớn mạnh, có đủ năng lực, trình...
Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
   Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...
Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo...
Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
Xem file đính kèm./.
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 66/QĐ-TĐC ngày 12/12/2017 của Chi...
Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
   Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
Thông báo về bố trí thời gian tổ chức hội họp
   Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
   Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
Thông báo lịch kiểm tra ISO HCC quý III/2015
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 11/6/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ  v/v lịch kiểm tra hoạt động, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo...
Liên kết site