CHƯƠNG TRÌNH KHCN HỖ TRỢ DN NÂNG CAO NSCL SPHH TỈNH BR-VT GIAI ĐOẠN 2014-2020

Hướng dẫn hồ sơ thủ tục tham gia Chương trình KHCN hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020

Đăng ngày:05/01/2017 | admin
 
            HƯỚNG DẪN
Hồ sơ thủ tục tham gia Chương trình Khoa học và Công nghệ
 hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020
 
*  Căn cứ pháp lý:
- Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND Ngày 10 tháng 7 năm 2014, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về Chương trình Khoa học và Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020 (gọi tắt là Chương trình)
I. Hồ sơ đăng ký tham gia và phương thức hỗ trợ
1. Hồ sơ đăng ký tham gia
a) Đơn đăng ký tham gia (01 bản theo mẫu tại Phụ lục I);
b) Giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư (01 bản phô tô);
c) Thuyết minh đề án (01 bản theo mẫu tại Phụ lục II)
- Đối với nội dung đăng ký hỗ trợ nhãn hiệu hàng hóa: thay thế thuyết minh đề án bằng mẫu nhãn hiệu hàng hóa cùng danh mục các nhóm hàng hóa, dịch vụ xin bảo hộ gắn liền với nhãn hiệu hàng hóa.
- Đối với các nội dung đăng ký hỗ trợ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp: thay thế thuyết minh đề án bằng bản mô tả tóm tắt.
- Đối với nội dung tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia: không xây dựng thuyết minh đề án.
2. Phương thức hỗ trợ
a) Doanh nghiệp nhận kinh phí hỗ trợ một lần sau khi được cơ quan chức năng nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đạt yêu cầu.
b) Đối với doanh nghiệp tham gia nhiều nội dung của Chương trình thì việc nghiệm thu và nhận kinh phí hỗ trợ được thực hiện theo từng nội dung hoàn thành của doanh nghiệp.
c) Đối với doanh nghiệp tham gia nội dung “xây dựng, áp dụng và duy trì các hệ thống quản lý tiến tiến và các công cụ cải tiến năng suất chất lượng; hỗ trợ đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn hóa và hỗ trợ tôn vinh các doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và nhãn Bông sen xanh”: Doanh nghiệp nhận kinh phí hỗ trợ sau khi hoàn thành công tác đào tạo, được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý, giấy chứng nhận sản xuất có chứng nhận và truy nguyên nguồn gốc sản phẩm, quyết định đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, giấy chứng nhận đạt nhãn Bông sen xanh.     
d) Đối với doanh nghiệp tham gia nội dung “đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong nước”: Hỗ trợ sau khi có thông báo chấp nhận đơn hợp lệ (đối với nhãn hiệu hàng  hóa) hoặc đã được cấp văn bằng bảo hộ (đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp) của các cơ quan quản lý Nhà nước về Sở hữu trí tuệ của Việt Nam.
đ) Đối với doanh nghiệp tham gia nội dung “đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ngoài nước”: Hỗ trợ sau khi được cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ nước ngoài.
e) Đối với doanh nghiệp tham gia nội dung “xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường”: Ngoài quy định trên còn phải được xác nhận xử lý đạt quy chuẩn môi trường cho phép của cơ quan quản lý môi trường.
II. Nơi tiếp nhận hồ sơ và thời hạn gửi hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình
1. Nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 379 Hà Huy Tập, phường Phước trung, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại: 0254 3702256, Fax: 0254.3850226.
2. Thời gian nộp hồ sơ: vào các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút (thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ nghỉ).
III. Thủ tục thanh quyết toán kinh phí
1. Trong quá trình thực hiện đề án, tổ chức, doanh nghiệp báo cáo tình hình triển khai thực hiện đề án theo tiến độ được quy định trong hợp đồng hỗ trợ gửi Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) theo mẫu quy định tại Phụ lục III.
2. Chậm nhất 15 ngày sau khi đề án được hoàn thành và nghiệm thu, tổ chức, doanh nghiệp được hỗ trợ phải quyết toán kinh phí với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Hồ sơ quyết toán theo mẫu tại Phụ lục IV.
        Trên đây là hướng dẫn về hồ sơ thủ tục tham gia Chương trình, Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu, đăng ký tham gia Chương trình. Mọi chi tiết xin liên hệ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Địa chỉ số 379, đường Hà Huy Tập, phường Phước Trung, Tp. Bà Rịa, tỉnh BR-VT, điện thoại: 0254.3702256, fax: 0254.3850226.
Các biểu mẫu đính kèm:

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Hướng dẫn hồ sơ thủ tục tham gia Chương trình KHCN hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020 (05/01/2017)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Thông báo chiêu sinh lớp CEO quản trị doanh nghiệp toàn diện chuyên nghiệp tại thành phố Vũng Tàu
Nhằm mục tiêu nâng tầm đội ngũ doanh nhân của tỉnh lớn mạnh, có đủ năng lực, trình...
Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
   Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
Liên kết site