QUY CHUẨN - TIÊU CHUẨN

Danh mục tiêu chuẩn tháng 8/2014

Đăng ngày:12/09/2014 | admin
 
Số hiệu Quy chuẩn /Tiêu chuẩn Nội dung Quy chuẩn/Tiêu chuẩn
ĐLVN 263:2014 Áp kế điện tử - Quy trình kiểm định
ĐLVN 264:2014 Phương tiện đo độ rung động - Quy trình kiểm định
ĐLVN 258:2014 Phương tiện đo tiêu cự kính mắt - Quy trình kiểm định
ĐLVN 257:2014 Phương tiện đo độ rọi - Quy trình kiểm định
QCVN 72:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa
QCVN 71:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm trong khai thác tàu biển
QCVN 68:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện
QCVN 67:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo, kiểm tra chứng nhận thiết bị áp lực trong giao thông vận tải
QCVN 65:2013/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz
QCVN 65:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển
QCVN 64:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển
QCVN 63:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đo dung tích tàu biển
QCVN 62:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống lầu lái
QCVN 61:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống kiểm soát và duy trì trạng thái kỹ thuật máy tàu
QCVN 56:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tái chế dầu thải
QCVN 55:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị hấp chất thải y tế lây nhiễm
QCVN 54:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng xử lý hóa chất bảo vệ thực vật hữu cư khó phân hủy tồn lưu theo mục đích sử dụng đất
QCVN 54:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu thủy cao tốc
QCVN 53:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn chông cháy của vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất xe cơ giới
QCVN 52:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép
QCVN 52:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép
QCVN 48:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sử dụng mẫu chuẩn được chứng nhận trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn
QCVN 47:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quan trắc thủy văn
QCVN 46:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quan trắc khí tượng
QCVN 45:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giới hạn cho phép của dioxin trong một số loại đất
QCVN 18:2013/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với ống thang máy thủy lực
QCVN 17:2014/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối ăn dự trữ quốc gia
QCVN 17:2013/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với công việc hàn hơi
QCVN 16:2013/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy vận thăng
QCVN 15:2013/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với giày hoặc ủng cách điện
QCVN 14:2014/BTC - Thay thế:QCVN 14:2011/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia
QCVN 14:2013/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện
QCVN 13:2013/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Pa Lăng điện
QCVN 13:2011/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với ô tô, xe và máy chuyên dùng
QCVN 12:2013/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với sàn thao tác treo
QCVN 10:2013/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia
QCVN 06:2011/BTC - Thay thế:QCVN 06:2009/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước với gạo bảo quản kín
QCVN 01-169:2014/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Phương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây rau họ hoa thập tự
QCVN 01-168:2014/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Phương pháp điều tra phát hiện dịch hại trên cây lạc, đậu tương
QCVN 01-167:2014/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Phương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây ngô
QCVN 01-166:2014/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Phương pháp điều tra phát hiện dịch hại lúa
QCVN 01-165:2014/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy trình giám định cỏ ma ký sinh thuộc chi Striga là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
QCVN 01-119:2012/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương pháp điều tra phát hiện sinh vật hại trên cây ăn quả có múi
QCVN 01-118:2012/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương pháp điều tra phát hiện sinh vật chính gây hại cây chè
QCVN 01-117:2012/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật bằng biện pháp chiếu xạ
QCVN 01-116:2012/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình xử lý nhện nhỏ hại trên giống cây trồng nhập khẩu trồng trong khu cách ly kiểm dịch thực vật
QCVN 01-115:2012/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình xử lý quả tươi bằng hơi nước nóng trừ ruồi đục quả
QCVN 01-114:2012/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình xử lý cây xanh, cành ghép, mắt ghép trong kiểm dịch thực vật
QCVN 01-113:2012/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình kiểm dịch cây quả hạnh nhập khẩu trong khu cách ly kiểm dịch thực vật
QCVN 01-112:2012/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp xử lý nhà kính, nhà lưới sử dụng trong công tác kiểm dịch thực vật
QCVN 01-111:2012/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình điều tra giám sát rệp sáp hại giống cây trồng nhập khẩu và biện pháp xử lý
QCVN 01-110:2012/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình giám định nhóm ruồi đục quả thuộc giống Ceratitis là dịch hại kiểm dịch thực vật Việt Nam
QCVN 01-109:2012/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình giám định nhóm ruồi đục quả thuộc giống Bactrocera là dịch hại kiểm dịch thực vật Việt Nam
QCVN 01-108:2012/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình giám định nhóm ruồi đục quả thuộc giống Anastrepha là dịch hại kiểm dịch thực vật Việt Nam
QCVN 01-107:2012/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình giám định mọt thóc (Sitophilus granarius Linnaeus)
QCVN 01-106:2012/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình giám định mọt to vòi [Caulophilus oryzae (Gyllenhal)]
QCVN 01-105:2012/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình giám định mọt cứng đốt (Trogoderma granarium everts) và mọt da vệt thận (Trogoderma inclusum LeConte)
QCVN 01:2014/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp bằng thiết bị di động
TCVN 8248:2013 - Thay thế:TCVN 8248:2009 Ba lát điện từ dùng cho bóng đèn huỳnh quang. Hiệu suất năng lượng
TCVN 7897:2013 - Thay thế:TCVN 7897:2008 Balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang. Hiệu suất năng lượng
TCVN 10303:2014 Bê tông - Kiểm tra và đánh giá cường độ chịu nén
TCVN 4601:2012 - Thay thế:TCVN 4601:1988 Công sở cơ quan hành chính nhà nước - Yêu cầu thiết kế
TCVN 4603:2012 - Thay thế:TCVN 4603:1988 Công trình thể thao - Yêu cầu sử dụng và bảo quản
TCVN 4529-2012 - Thay thế:TCVN 4529:1988 Công trình thể thao - Nhà thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 4260-2012 - Thay thế:TCVN 4260:1986 Công trình thể thao - Bể bơi - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 4205-2012 - Thay thế:TCVN 4605:1986 Công trình thể thao - Sân thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 7540-2:2013 - Thay thế:TCVN 7540-2:2005 Động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc . Phần 2: Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng
TCVN 7540-1:2013 - Thay thế:TCVN 7540-1:2005 Động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc. Phần 1: Hiệu suất năng lượng
TCVN 7203:2009 - Thay thế:TCVN 7203:2002 Mã số mã vạch vật phẩm. Yêu cầu kiểm tra xác nhận chất lượng mã vạch
TCVN 6756:2009 - Thay thế:TCVN 6756:2000 Mã số mã vạch vật phẩm - Mã số mã vạch GS1 cho sách và nhà xuất bản phẩm nhiều kỳ. Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 6384:2009 - Thay thế:TCVN 6384:1998 Mã số vật phẩm - Mã số thương phẩm toàn cầu 12 chữ số (GTIN-12) nhiều kỳ - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 10304:2014 Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 4319:2012 - Thay thế:TCVN 4319:1986 Nhà và công trình công cộNhà văn hóa thể thao - Nguyên tắc cơ bản để thiết kếng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
TCVN 9365-2012 Nhà văn hóa thể thao - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
TCVN 9409-5:2014 Vật liệu chống thấm - Tấm CPE - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định độ bền trong môi trường hóa chất
TCVN 9409-4:2014 Vật liệu chống thấm - Tấm CPE - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ bền trong môi trường vi sinh
TCVN 9409-3:2014 Vật liệu chống thấm - Tấm CPE - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định tỷ lệ thay đổi khối lượng ở 70 độ C
TCVN 9409-2:2014 Vật liệu chống thấm - Tấm CPE - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định độ bền bóc tách của mối dán
TCVN 9409-1:2014 Vật liệu chống thấm - Tấm CPE - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định độ dày
TCVN 9408:2014 Vật liệu chống thấm - Tấm CPE - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 9407:2014 Vật liệu chống thấm. Băng chặn nước PVC
 
Theo Cesti

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Danh mục tiêu chuẩn tháng 01-2014 (24/07/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 02-2014 (24/07/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 03-2014 (24/07/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 04-2014 (24/07/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 05-2014  (24/07/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 06-2014  (28/07/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 07-2014 (11/08/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 8/2014 (12/09/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 9/2014 (10/11/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 10/2014 (11/11/2014)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Thông báo chiêu sinh lớp CEO quản trị doanh nghiệp toàn diện chuyên nghiệp tại thành phố Vũng Tàu
Nhằm mục tiêu nâng tầm đội ngũ doanh nhân của tỉnh lớn mạnh, có đủ năng lực, trình...
Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
   Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...
Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo...
Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
Xem file đính kèm./.
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 66/QĐ-TĐC ngày 12/12/2017 của Chi...
Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
   Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
Thông báo về bố trí thời gian tổ chức hội họp
   Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
   Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
Thông báo lịch kiểm tra ISO HCC quý III/2015
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 11/6/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ  v/v lịch kiểm tra hoạt động, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo...
Liên kết site