QUY CHUẨN - TIÊU CHUẨN

Danh mục tiêu chuẩn tháng 9/2014

Đăng ngày:10/11/2014 | admin
Số hiệu Quy chuẩn /Tiêu chuẩn Nội dung Quy chuẩn/Tiêu chuẩn
QCVN 01-153:2014/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống mướp đắng
QCVN 01-154:2014/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống bí ngô
QCVN 01-155:2014/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống hoa cẩm chướng
QCVN 01-156:2014/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống rau dền
QCVN 01-157:2014/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống thu hải đường
QCVN 01-158:2014/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều kiện bảo quản giống lúa, ngô, rau
QCVN 01-172:2014/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Phương pháp điều tra phát hiện sinh vật chính hại cây hồ tiêu
QCVN 01-173:2014/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy trình giám định bệnh khô cành cam quýt (Phoma tracheiphila (Pertri) Kantachveli & Gikachvili) là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
QCVN 01-174:2014/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ loét (Xanthomonas campestris pv.citri (Hasse) Dowson) hại cây có múi của các thuốc phòng trừ bệnh
QCVN 01-175:2014/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy trình lưu trữ, bảo quản và vận chuyển mẫu trong kiểm dịch thực vật
QCVN 01-176:2014/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy trình giám định mọt lạc (Pachymerus pallidus Olivier) là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
QCVN 01-177:2014/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Phương pháp điều tra phát hiện sinh vật chính hại cây nhãn, vải
QCVN 01-178:2014/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh nứt thân chảy nhựa (Mycosphaerella melonis (Passerini) Chui & Walker) hại cây dưa hấu của các thuốc phòng trừ bệnh
QCVN 01-179:2014/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy trình giám định bệnh rụng lá cao su Nam Mỹ (Microcyclus ulei (Henn.)Arx) là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
QCVN 01-180:2014/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy trình giám định tuyến trùng thối thân, rễ cọ dầu, dừa Rhadinaphelenchus cocophilus (Cobb) Goodey là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
QCVN 01-181:2014/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy trình giám định bệnh ung thư khoai tây (Synchytrium endobioticum (Schilb) Percival) là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
QCVN 26:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu
QCVN 69:2014/BGTVT - Thay thế: QCVN 26:2010/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển
QCVN 70:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi
QCVN 72:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp chế tạo phao neo, phao tín hiệu
QCVN 73:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hoạt động kéo trên biển
QCVN 74:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống chống hà tàu biển
QCVN 78:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vành hợp kim nhẹ dùng cho xe ô tô
QCVN 78:2014/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các đài phát thanh, truyền hình
QCVN 79:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sơn tín hiệu trên đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay
QCVN 79:2014/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tín hiệu truyền hình số vệ tinh DVB-S và DVB-S2 tại điểm thu
QCVN 80:2014/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu tín hiệu truyền hình số vệ tinh DVB-S và DVB-S2
QCVN 81:2014/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000
QCVN 82:2014/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất
QCVN 83:2014/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại điểm thu
QCVN 84:2014/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định
TCVN 9260:2012 Bản vẽ xây dựng - cách thể hiện độ sai lệch giới hạn
TCVN 9891:2013 Bóng đèn natri áp suất cao - Quy định về tính năng
TCVN 9258:2012 Chống nóng cho nhà ở - Hướng dẫn thiết kế
TCVN 9366-1:2012 Cửa đi, cửa sổ - Phần 1: Cửa gỗ
TCVN 9366-2:2012 Cửa đi, cửa sổ - Phần 2: Cửa kim loại
TCVN 9256:2012 Lập hồ sơ kỹ thuật - Từ vựng - Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật: Thuật ngữ chung và các loại bản vẽ
TCVN 8526:2013 - Thay thế: TCVN 8526:2010 Máy giặt gia dụng - Hiệu suất năng lượng và phương pháp xác định hiệu suất năng lượng
TCVN 4473-2012 - Thay thế: TCVN 4473:1985 Máy xây dựng - Máy làm đất - Thuật ngữ, định nghĩa
TCVN 9412:2012 Mộ và bia mộ - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 9369:2012 Nhà hát - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 9254-1:2012 Nhà và công trình dân dụng - Từ vựng - Phần 1: Thuật ngữ chung
TCVN 9365:2012 Nhà văn hóa - Thể thao - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
TCVN 9310-3:2012 Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Phần 3: Phát hiện cháy và báo cháy
TCVN 9310-4:2012 Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Phần 4: Thiết bị chữa cháy
TCVN 9310-8:2012 Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Phần 8: Thuật ngữ chuyên dùng cho chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm
TCVN 9214-2012 Phòng khám đa khoa khu vực - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 10153:2013 Phương pháp đo công suất tiêu thụ của thiết bị audio, video và các thiết bị liên quan
TCVN 9257:2012 Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 9259-1:2012 Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 10152:2013 Thiết bị điện gia dụng - Đo công suất ở chế độ chờ
TCVN 9311-1:2012 Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 1: Yêu cầu chung
TCVN 9311-3:2012 Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm
TCVN 9311-4:2012 Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 4: Yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải
TCVN 9311-5:2012 Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 1: Yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải
TCVN 9311-7:2012 Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 7: Các yêu cầu riêng đối với cột
TCVN 9311-8:2012 Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 8: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải
TCVN 9210-2012 Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 4602-2012 - Thay thế: TCVN 4602:1988 Trường trung cấp chuyên nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 9261:2012 Xây dựng công trình - Dung sai - Cách thể hiện độ chính xác kích thước - Nguyên tắc và thuật ngữ
 
Theo Cesti

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Danh mục tiêu chuẩn tháng 01-2014 (24/07/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 02-2014 (24/07/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 03-2014 (24/07/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 04-2014 (24/07/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 05-2014  (24/07/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 06-2014  (28/07/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 07-2014 (11/08/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 8/2014 (12/09/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 9/2014 (10/11/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 10/2014 (11/11/2014)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Thông báo chiêu sinh lớp CEO quản trị doanh nghiệp toàn diện chuyên nghiệp tại thành phố Vũng Tàu
Nhằm mục tiêu nâng tầm đội ngũ doanh nhân của tỉnh lớn mạnh, có đủ năng lực, trình...
Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
   Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...
Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo...
Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
Xem file đính kèm./.
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 66/QĐ-TĐC ngày 12/12/2017 của Chi...
Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
   Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
Thông báo về bố trí thời gian tổ chức hội họp
   Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
   Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
Thông báo lịch kiểm tra ISO HCC quý III/2015
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 11/6/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ  v/v lịch kiểm tra hoạt động, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo...
Liên kết site