Ngày 3/8, tại nhà khách Quốc hội – 192 Võ Nguyên Giáp - Đà Nẵng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã tổ chức Hội thảo công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố năm 2018.

   Hội thảo có sự tham dự của Ông Trần Văn Tùng - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Ông Trần Văn Vinh - Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ KH&CN; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Tổng cục và các Sở KH&CN, Chi cục TCĐLCL địa phương.

   Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Trần Văn Vinh khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong hệ thống khoa học công nghệ Việt Nam.

   Theo Ông Trần Văn Vinh - Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL, hoạt động TCĐLCL hiện nay có 3  Quyết định quan trọng: Quyết định 46 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về Mã số mã vạch; Quyết định số 19 về áp dụng ISO 9000 trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành về quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan Thông báo và Hỏi đáp và Ban liên ngành về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại TBT.

   Tổng cục trưởng cũng đề cập đến vai trò của Quyết định 712 về nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa cho doanh nghiệp đến năm 2020. Đây là một Quyết định hết sức quan trọng đề cập tới vai trò của Bộ KH&CN, Tổng cục TCĐLCL trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa.

   Tại Hội thảo, các đại biểu cũng được nghe 19 bài tham luận của đại diện các cơ quan chức năng của Tổng cục và các địa phương trình bày. Điển hình là tham luận của Vụ Kế hoạch Tài chính trình bày “Báo cáo đánh giá hoạt động TCĐLCL địa phương năm 2017, 6 tháng năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tiếp theo”; đại diện Vụ Đánh giá hợp chuẩn hợp quy trình bày tham luận “Xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 đối với các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương – thực trạng và giải pháp”; đại diện Vụ Đo lường trình bày tham luận “Thực thi quản lý đo lường ở địa phương”; đại diện Vụ Tiêu chuẩn trình bày tham luận “Thực trạng và định hướng công tác xây dựng áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại địa phương”; đại diện Cục QLCL SPHH trình bày tham luận “Công tác kiểm tra chất lượng SPHH địa phương cập nhật theo các quy định mới”; đại diện Vụ Pháp chế – Thanh tra trình bày tham luận “Triển khai công tác thanh tra chuyên ngành TCĐLCL” và đại diện Văn phòng TBT Việt Nam trình bày tham luận “Định hướng hoạt động triển khai các nhiệm vụ theo Quyết định 46/2017/QĐ-TTg ngày 24/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan Thông báo và Hỏi đáp và Ban liên ngành về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại TBT”…

   Để đảm bảo việc thực hiện Quyết định 46/2017/QĐ-TTg thống nhất và đồng bộ, Bà Tôn Nữ Thục Uyên – Phó Giám đốc Văn phòng TBT Việt Nam cho rằng về tổ chức hoạt động, các cơ quan địa phương (Chi cục TCĐLCL) có thể tùy thuộc vào tính chất, đặc điểm, yêu cầu quản lý cụ thể, chủ động sắp xếp từ nguồn lực sẵn có để thực hiện nhiệm vụ TBT trên địa bàn tỉnh và việc bố trí, sắp xếp cần phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ về cải cách hành chính đồng thời đảm bảo thực hiện trách nhiệm phối hợp với Điểm TBT quốc gia, các Điểm TBT của Bộ, các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và trên địa bàn tỉnh khi đưa ra một biện pháp, xử lý các vấn đề liên quan đến TBT được đồng bộ từ trung ương đến địa phương nhằm đáp ứng các yêu cầu trong tình hình mới.

   Bà Tôn Nữ Thục Uyên cũng nhấn mạnh rằng: “Các cơ quan có liên quan đến hoạt động TBT sẽ có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng TBT Việt Nam cung cấp đầy đủ thông tin, đảm bảo thực hiện đúng các nghĩa vụ đã cam kết, tăng cường cung cấp thông tin về TBT thông qua việc chủ động thực hiện hoặc tiếp nhận từ Điểm TBT quốc gia (Văn phòng TBT Việt Nam) các tin cảnh báo gửi cho doanh nghiệp nhằm bảo đảm cân bằng giữa nghĩa vụ và lợi ích trong thực thi Hiệp định TBT và chương TBT trong các FTA, qua đó giúp doanh nghiệp chuẩn bị giải pháp trong xử lý các thách thức về hàng rào kỹ thuật ở nước ngoài và trong nước. Do vậy, đề nghị các đơn vị chủ động xây dựng và hoàn thiện các trang tin, các cơ sở dữ liệu về TBT của đơn vị để chủ động cập nhật, cung cấp, xử lý thông tin về TBT khi có yêu cầu nhằm đáp ứng việc vận hành Cổng thông tin TBT Việt Nam. Theo kế hoạch, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ dự thảo Thông tư thay thế Quyết định số 09/2006/QĐ-BKHCN quy định về quy trình thông báo và hỏi đáp của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại và Thông tư thay thế Thông tư 15/2012/TT-BKHCN quy định về hoạt động và tổ chức của Ban liên ngành Hàng rào kỹ thuật trong thương mại. Thời gian dự kiến ban hành vào cuối năm 2018 nên những văn bản của địa phương có căn cứ vào Quyết định số 09/2006/QĐ-BKHCN và Thông tư 15/2012/TT-BKHCN cần thiết phải có kế hoạch rà soát và điều chỉnh. Thời gian và nội dung sửa đổi cần phù hợp với Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg (Điều 6, khoản 3) và các văn bản hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.”

   Phát biểu kết luận tại Hội thảo, Thứ trưởng Trần Văn Tùng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Tổng cục TCĐLCL cần quan tâm đặc biệt đến công tác tổ chức, các cơ quan trong Tổng cục phải có sự liên kết, phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng. Đồng thời, phối kết hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Bộ KH&CN đã đề ra  trong đó cần tăng cường năng lực cho các trung tâm, chi cục địa phương về trang thiết bị, con người đáp ứng yêu cầu của sự phát triển kinh tế xã hội, làm tốt hơn nữa vai trò tiên phong của Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng…

Nguồn: Phòng Thông tin – Văn phòng TBT Việt Nam
http://tbt.gov.vn