THÔNG BÁO

Tổ chức thanh lý với hình thức bán các tài sản hư hỏng, không còn sử dụng của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Đăng ngày:10/07/2022 | admin
Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-TĐC ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc thanh lý tài sản của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng.
Thực hiện thông báo số 87/TB-TĐC ngày 14/7/2022 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việv bán thanh lý tài sản, Chi cục tổ chức thanh lý với hình thức bán các tài sản hư hỏng, không còn sử dụng, cụ thể như sau:
- Tài sản: Theo danh mục đính kèm.
- Giá bán tài sản thanh lý: 1.000.000 đồng. (Số tiền bằng chữ: Một triệu đồng chẵn./.)
​- Hình thức bán tài sản thanh lý: Bán công khai theo hình thức niêm yết giá. Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản thanh lý nêu trên đăng ký mua tài sản trong khoản thời gian từ ngày 14/7/2022 đến ngày 20/7/2022, tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 379 Hà Huy Tập, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Số điện thoại liên hệ: 02543.810.019 (đ/c: Vũ Ngọc Thuân)
Chi tiết danh mục tài sản thanh lý tại đây
Nguồn: Thuanvn
 

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 (01/10/2020)
Quyết định về việc công bố công khai sử dụng dự toán ngân sách Quý 1/2020 của Chi cục Tiêu chẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (11/10/2020)
Quyết định về việc công bố công khai sử dụng dự toán ngân sách Quý 2/2020 của Chi cục Tiêu chẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (11/10/2020)
Quyết định về việc công bố công khai sử dụng dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của Chi cục Tiêu chẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (11/10/2020)
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (04/11/2020)
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020 (13/11/2020)
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 (18/12/2020)
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 (18/12/2020)
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 (12/01/2021)
Quyết định công khai dự toán quý 1/2021 (20/04/2021)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
Đăng ngày:01/04/2023 | 
Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
    Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site