MÔ HÌNH KHUNG HTQLCL TCVN ISO 9001:2015

Tài liệu chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Đăng ngày:12/07/2019 | admin
01. Kế hoạch chuyển đổi áp dụng ISO 9001:2015 (Tải file đính kèm)
02. Chính sách chất lượng (Tải file đính kèm)
03. Mục Tiêu chất lượng (Tải file đính kèm)
04. Kết quả thực hiện Mục tiêu chất lượng (Tải file đính kèm)
05. Quyết định ban hành tài liệu HTQLCL (Tải file đính kèm)
05a. Danh mục tài liệu HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 (Tải file đính kèm)
05b. Mô hình HTQLCL (Sổ tay chất lượng) (Tải file đính kèm)
05b1. Các biểu mẫu theo dõi giải quyết thủ tục hành chính (Tải file đính kèm)
05c. HD01- Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn bản (Tải file đính kèm)
05d. HD02- Hướng dẫn quản lý rủi ro và cơ hội (Tải file đính kèm)
05đ. HD03- Hướng dẫn đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo (Tải file đính kèm)
05e. HD04- Hướng dẫn kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục (Tải file đính kèm)
06.  Quyết định ban hành bảng phân bổ thời gian thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính (Tải file đính kèm)
06a. Bảng phân bổ thời gian thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính (Tải file đính kèm)
07. Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (Tải file đính kèm).

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Tài liệu chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (12/07/2019)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
   Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...
Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo...
Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
Xem file đính kèm./.
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 66/QĐ-TĐC ngày 12/12/2017 của Chi...
Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
   Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
Thông báo về bố trí thời gian tổ chức hội họp
   Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
   Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
Thông báo lịch kiểm tra ISO HCC quý III/2015
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 11/6/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ  v/v lịch kiểm tra hoạt động, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo...
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014 Xem thông tin chi tiết tại đây
Liên kết site