TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Cơ cấu tổ chức
- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng gồm có Chi cục trưởng, giúp việc cho Chi cục trưởng có Phó Chi cục trưởng.
- Chi cục có các phòng ban, bộ phận như sau:
         + Phòng Hành chính - Tổng hợp ; 
         + Phòng Quản lý Đo lường;    
         + Phòng Quản lý Tiêu chuẩn - Chất lượng;          
        Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục:
                        Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 
2. Sơ đồ tổ chức
 
 
3. Tổ chức bộ máy Chi cục:

CHI CỤC TRƯỞNG
Ông Trần Duy Tâm Thanh
ĐT: (0254) 3.810019
Email: thanhtdt@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
Ông Tạ Hồng Lâm
ĐT: (0254)3.510874
Email: lamth@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

P. HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
Phó trưởng phòng: Lê Thị Tuyết Nga
Email: ngaltt@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

VĂN THƯ
Nguyễn Thị Thu Hương
Nguyễn Thị Thùy Trang
ĐT: (0254) 3.853650
Fax: (0254)3.850226

KẾ TOÁN
Kế toán: Nguyễn Thị Minh Trí
Email: trintm@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

P. QUẢN LÝ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
Trưởng phòng: Hứa Minh Châu
Email: chauhm@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn
Phó trưởng phòng: Võ Thị Tuyết Nga
Email: ngavtt@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn
Chuyên viên Trần Thắm Ngọc
Chuyên viên Trịnh Thế Phong
ĐT: (0254) 3.702256 - (0254).6501999

P. QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG
Phụ trách phòng: Trần Chí Trung
Email: trungtc@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn
Chuyên viên Hoàng Văn Ân

Đơn vị trực thuộc: TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Giám đốc Ôn Đăng Khoa
ĐT: (0254)3.717636
Fax: (0254)3.717616
Email:khoaod@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

 Trở về

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo...
Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
Xem file đính kèm./.
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 66/QĐ-TĐC ngày 12/12/2017 của Chi...
Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
   Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
Thông báo về bố trí thời gian tổ chức hội họp
   Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
   Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
Thông báo lịch kiểm tra ISO HCC quý III/2015
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 11/6/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ  v/v lịch kiểm tra hoạt động, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo...
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014 Xem thông tin chi tiết tại đây
Cảnh báo đồ chơi độc hại, bạo lực
      Liên tiếp trong thời gian gần đây, Cục quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa đã có công văn cảnh báo về việc trên thị trường xuất hiện...
Cảnh báo đồ chơi trẻ em có chứa chất độc hại
     Ngày 10/01/2014 Chi cục quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam có công văn số 04/QLCLMN-KT1 về việc cảnh báo đồ chơi trẻ em có chứa...
Liên kết site