CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG

1.  Vị trí và chức năng:
- Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; có chức năng thực hiện các hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá phục vụ quản lý nhà nước và các hoạt động dịch vụ khác theo nhu cầu của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
- Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát của Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tải khoản tại kho bạc,ngân hàng theo quy định pháp luật.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
-  Được tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tiến hành các dịch vụ kỹ thuật tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật.
-  Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo trên phạm vi được công nhận.
-  Tổ chức phân tích, thử nghiệm, kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động giám định, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận.
-  Tổ chức tư vấn, đào tạo và bồi dưỡng về nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm hàng hoá. Đồng thời thực hiện công tác thông tin, phát hành tiêu chuẩn và các tài liệu liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.
-  Tổ chức nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường, mẫu chuẩn và các phương tiện đo và các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và sữa chữa các phương tiện đo lường, thử nghiệm, thiết bị kỹ thuật theo yêu cầu các tổ chức, các nhân theo quy định;
-  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan khác theo quy định của pháp luật.

 Trở về

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
    Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Thông báo chiêu sinh lớp CEO quản trị doanh nghiệp toàn diện chuyên nghiệp tại thành phố Vũng Tàu
Nhằm mục tiêu nâng tầm đội ngũ doanh nhân của tỉnh lớn mạnh, có đủ năng lực, trình...
Liên kết site