HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TIÊU CHUẨN - CHẤT LƯỢNG
Danh sách doanh nghiệp công bố hợp quy trong năm 2021 (cập nhật đến ngày 01/6/2021)
Danh sách doanh nghiệp công bố hợp quy trong năm 2021
(cập nhật đến ngày 01/6/2021)   Stt Tên sản phẩm công bố Tên cơ sở công bố Địa chỉ Phù hợp Số /ngày cấp
Danh sách doanh nghiệp công bố hợp chuẩn trong năm 2021 (cập nhật đến 01/6/2021)
Danh sách doanh nghiệp công bố hợp chuẩn trong năm 2021
(cập nhật đến ngày 01/6/2021)
  Stt Tên sản phẩm công bố Tên cơ sở công bố Địa chỉ Phù hợp Số...
Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả trực tiếp đối với các thủ tục hành chính đã được cung ứng trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh để phòng chống dịch bệnh COVID-19
   Ngày 10/6/2021, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có công văn số 74/TĐC-QLTCCL về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả trực tiếp đối với các thủ tục hành chính đã được cung ứng trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh để phòng chống dịch bệnh...
Thông báo đầu mối tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng mã nước ngoài đối với hàng xuất khẩu
   Ngày 03/9/2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 38/TB-TĐC về việc làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ đăng ký sừ dụng mã nước ngoài đối với hàng xuất khẩu. Cụ thể:
   Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo đến Quý tổ chức,...
Tập huấn nhận thức và hướng dẫn chuyển đổi hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18000 sang ISO 45001:2018
   Từ ngày 25-27/8/2020, thực hiện nhiệm vụ được giao của UBND tỉnh và sự chỉ đạo của Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam tổ chức lớp tập huấn về nhận thức và hướng dẫn chuyển đổi hệ thống quản lý...
Thông báo chiêu sinh lớp CEO quản trị doanh nghiệp toàn diện chuyên nghiệp tại thành phố Vũng Tàu
Nhằm mục tiêu nâng tầm đội ngũ doanh nhân của tỉnh lớn mạnh, có đủ năng lực, trình độ quản lý doanh nghiệp hoạt động có chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trong điều kiện hội...
Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14-10-2019
   Ngày 14-10 hằng năm được ba tổ chức tiêu chuẩn hóa hàng đầu là Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO), Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) và Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) chọn là Ngày Tiêu chuẩn Thế giới, với...
Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và...
Quyết định ban hành Thủ tục hành chính
   Ngày 03/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2758/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.
   Cụ thể: Công bố kèm...
Thông báo thay đổi một số nội dung liên quan đến Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
   Căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
   Thực hiện công văn số 5075/UBND-VP ngày 29/5/2018 của UBND...

 • [Trang đầu] [Trước] 1 2 3 4 5 6 [Trang sau] [Trang cuối]
 • Hiển thị trang 1 trong 6 trang
 •  Trở về

  Untitled Document
  Thông báo
  Simple News Ticker
  Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
      Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
  Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
     Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
  Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
     Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
  Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
     Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
  Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
     Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
  Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
     Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
  Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
     Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
  Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
  Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
  Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
     Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
  Thông báo chiêu sinh lớp CEO quản trị doanh nghiệp toàn diện chuyên nghiệp tại thành phố Vũng Tàu
  Nhằm mục tiêu nâng tầm đội ngũ doanh nhân của tỉnh lớn mạnh, có đủ năng lực, trình...
  Liên kết site