TIN CẢNH BÁO
STT Số TB Ngày TB Nước TB        Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 16/07...
Đường ống dẫn khí
   Ngày 11/06/2020 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy định về an toàn đường ống dẫn khí.
   Hành động này nhằm giảm bớt gánh nặng pháp lý trong việc xây dựng, bảo trì và vận hành hệ thống truyền tải, phân phối và thu...
   Ngày 03/06/2020 EU thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Ủy ban thi hành Quyết định không phê duyệt chlorophene là hoạt chất được sử dụng trong các sản phẩm diệt khuẩn...
STT Số TB Ngày TB Nước TB        Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 01/07 đến...
Bồn tiểu     Ngày 12/06/2020 Đài Loan thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Yêu cầu bắt buộc ghi nhãn hiệu quả đối với thiết bị vệ sinh hoặc thiết...
Thực phẩm     Ngày 08/06/2020 Hàn Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Hàn Quốc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy tắc thực thi quy định của Đạo luật về ghi nhãn...
   Ngày 03/06/2020 Indonesia thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Nghị định Yêu cầu kỹ thuật đối với các thiết bị viễn thông được kết nối với Mạng điện thoại...
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 16/06 đến 30/06/2020
   Ngày 26/05/2020 Đài Loan thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Yêu cầu bắt buộc ghi nhãn hiệu quả đối với thiết bị vệ sinh hoặc thiết bị sử dụng...
Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 1 GHz - 40 GHz    Ngày 04/5/2020, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư Ban hành...

 Trở về

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
Đăng ngày:01/04/2023 | 
Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
    Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site