TIN CẢNH BÁO
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 01/11 đến...
   Ngày 12/10/2016, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc nước này đang xây dựng Dự thảo Quy định đối với các phòng thí nghiệm phi lâm sàng về thuốc.    Mục đích...
   Ngày 03/10/2016, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc xây dựng QCVN 34: 2016/BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dành cho xe ôtô. Quy chuẩn này quy định...
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 15/10 đến...
   Ngày 27/9/2016, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về ghi nhãn hàng hóa. Cụ...
   Ngày 26/9/2016, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc nước này đang xây dựng Dự thảo Quy định căn cứ vào Điều 32 của Đạo luật quản lý an toàn và vệ...
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 01/10 đến...
   Ngày 28/9/2016, Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Hoa Kỳ đang phân loại các thiết bị phát hiện bệnh mắt lác...
   Ngày 22/09/2016, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc nước này đề xuất sửa đổi một phần quy định về các yêu cầu tối thiểu đối với Radiopharmaceuticals (một loại dược phẩm...

 Trở về

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Thông báo chiêu sinh lớp CEO quản trị doanh nghiệp toàn diện chuyên nghiệp tại thành phố Vũng Tàu
Nhằm mục tiêu nâng tầm đội ngũ doanh nhân của tỉnh lớn mạnh, có đủ năng lực, trình...
Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
   Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...
Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo...
Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
Xem file đính kèm./.
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 66/QĐ-TĐC ngày 12/12/2017 của Chi...
Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
   Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
Liên kết site