TIN CẢNH BÁO
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 16/09 đến...
   Ngày 15/9/2016, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc xây dựng Dự thảo  quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón vô cơ: 1.Phân bón Amoniac polyphosphate 2.Phân bón...
   Ngày 14/09/2016, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Châu  Âu đang xây dựng Dự thảo Quy định Ủy ban về việc thực hiện phê duyệt piperonyl butoxide như một hoạt chất có...
   Ngày 07/09/2016, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Châu Âu đang xây dựng Dự thảo Ủy ban sửa đổi Phụ lục III của Quy định (EC) số1223/2009 của Nghị viện và Hội đồng Châu...
   Ngày 05/9/2016, Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành  viên WTO về việc nước này đang  đưa ra một số thay đổi trong Điều khoản cấm chất Phthalates trong đồ chơi và đồ chăm sóc  trẻ...
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 01/09 đến...
   Ngày 02/9/2016, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc nước này đề xuất sửa đổi Pháp lệnh thực thi an toàn công nghiệp và sức khỏe và các pháp lệnh liên quan.
   Ngày 16/8/2016, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc nước này đề xuất sửa đổi “Đạo Luật về Dược phẩm”. Cụ thể: - Xây dựng thử nghiệm nhận dạng đối với 16...
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 16/08 đến...
   Ngày  25/08/2016,  Hàn  Quốc  thông  báo cho  các  nước  thành  viên  WTO  về việc nước này đề xuất sửa đổi "Luật Thi hành về đạo luật Mỹ phẩm". Cụ thể: Mở rộng phạm  vi  chủng  loại  của...

 Trở về

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
   Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...
Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo...
Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
Xem file đính kèm./.
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 66/QĐ-TĐC ngày 12/12/2017 của Chi...
Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
   Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
Thông báo về bố trí thời gian tổ chức hội họp
   Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
   Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
Thông báo lịch kiểm tra ISO HCC quý III/2015
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 11/6/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ  v/v lịch kiểm tra hoạt động, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo...
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014 Xem thông tin chi tiết tại đây
Liên kết site