TIN CẢNH BÁO
   Ngày 7/10/2015, Cơ quan tiêu chuẩn đo lường chất lượng Ả Rập (SASO) có thông báo số G/TBT/N/SAU/862 về Hiệu suất bóng đèn – Phần 2-1 Các yêu cầu cụ thể cho đèn LED.    Dự thảo...
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 01/10...
   Ngày 15/9/2015 Châu Âu thông báo về việc xây dựng Dự thảo Quyết định của Ủy ban về việc không chấp nhận cybutryne như là một hoạt chất sử dụng trong các sản phẩm đioxit nhóm 21.
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 15/09 đến...
   Ngày 2/9/2015, Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Trung Quốc đang xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia Trung Quốc quy định mức...
   Ngày 14/9/2015 Uganda thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc xây dựng dự thảo đối với sản phẩm giấy gói, trong đó đưa ra các yêu cầu...
   Ngày 2/9/2015, Hàn Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc sửa đổi Luật thúc đẩy sản phẩm nông sản và ngư sản thân thiện với...
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 01/09...
   Ngày 10/8/2015 Cơ quan quản lý tiêu chuẩn và an toàn thực phẩm Ấn Độ  thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc cơ quan này đang xây dựng Quy định sửa đổi tiêu chuẩn...
   Ủy ban Châu Âu EU vào ngày 5/8/2015 vừa ra thông báo về Quyết định thực thi của Hội đồng về  việc xây dựng mẫu thông tin về thành phần và các chất trong sản phẩm thuốc...

 Trở về

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Thông báo chiêu sinh lớp CEO quản trị doanh nghiệp toàn diện chuyên nghiệp tại thành phố Vũng Tàu
Nhằm mục tiêu nâng tầm đội ngũ doanh nhân của tỉnh lớn mạnh, có đủ năng lực, trình...
Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
   Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...
Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo...
Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
Xem file đính kèm./.
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 66/QĐ-TĐC ngày 12/12/2017 của Chi...
Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
   Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
Thông báo về bố trí thời gian tổ chức hội họp
   Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
   Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
Thông báo lịch kiểm tra ISO HCC quý III/2015
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 11/6/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ  v/v lịch kiểm tra hoạt động, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo...
Liên kết site