TIN CẢNH BÁO
       Ngày 20/05/2014, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản có thông báo G/TBT/N/ JPN/457 về Sửa đổi một phần các Quy định tối thiểu đối với sản phẩm sinh học (sản phẩm y tế...
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 01/05 đến...
Ngày 06/05/2014, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa và Chất lượng Ai...
Ngày 05/05/2014, Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada (CFIA) có thông báo G/TBT/N/ CAN/413 về Dự thảo sửa đổi các quy định quản lý đối...
Ngày 15/04/2014, Bộ Y tế, Lao động và An sinh xã hội Nhật Bản có thông báo G/TBT/N/ JPN/453 về Sửa đổi Quy định riêng biệt đối với các chất độc...
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 15/04 đến...
Ngày 28/4/2014, Cơ quan thực phẩm và dược phẩm Vương quốc Ả Rập Saudi (SFDA) có thông báo số G/TBT/N/SAU/737 về dự thảo quy chuẩn kỹ thuật đối với rau quả đông lạnh đóng hộp (ICS 67.080)....
     Ngày 08/4/2014, Bộ Tiêu chuẩn và Đo lường Kuwait (KUWSMD) có thông báo G/TBT/N/KWT/213 về Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Kuwait đối với "nước uống đóng chai". Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật này áp...

 Trở về

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Thông báo chiêu sinh lớp CEO quản trị doanh nghiệp toàn diện chuyên nghiệp tại thành phố Vũng Tàu
Nhằm mục tiêu nâng tầm đội ngũ doanh nhân của tỉnh lớn mạnh, có đủ năng lực, trình...
Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
   Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...
Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo...
Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
Xem file đính kèm./.
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 66/QĐ-TĐC ngày 12/12/2017 của Chi...
Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
   Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
Thông báo về bố trí thời gian tổ chức hội họp
   Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
   Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
Thông báo lịch kiểm tra ISO HCC quý III/2015
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 11/6/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ  v/v lịch kiểm tra hoạt động, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo...
Liên kết site