TIN CẢNH BÁO
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 01/12 đến...
Ngày 9/12/2013 WTO ra thông báo số G/TBT/N/CAN/403 về việc Canada ban hành quy định miễn trừ cho các nhà bán lẻ các sản phẩm tiêu dùng không phải lập...
Ngày 12/12/2013 WTO ra thông bảo số G/TBT/N/CAN/404 về việc Canada soạn thảo quy định đối với phương tiện chứa đựng để vận chuyển các chất nguy hiểm. Dự thảo...
Ngày 12/12/2013 WTO ra thông báo số G/TBT/N/BRA/567 về việc Brazil soạn thảo quy định chứng nhận đối với bình sữa và núm vú trẻ em. Theo đó, tổ chức chứng nhận được...
Ngày 9/12/2013 WTO ra thông báo số G/TBT/N/EU/170 về việc EU soạn thảo Quy định về mô hình mẫu sử dụng để công bố về tính năng của các sản phẩm xây dựng...
Ngày 22/11/2013, Viện Cây trồng quốc gia, Chất lượng hạt giống và Dịch vụ y tế Paraquay có thông báo G/TBT/N/ PRY/71 về Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật về việc xây dựng...
Ngày 19/11/2013, Bộ Tiêu chuẩn và Đo lường Kuwait có thông báo G/TBT/N/ KWT/196 về Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến dư lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm. Dự...
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 15/11 đến...
Ngày 4/11/2013, Cục Tiêu chuẩn Quốc gia Uganda có thông báo G/TBT/N/ UGA/391 về Các quy định kỹ thuật đối với thực phẩm chế biến và đóng gói sẵn, cụ thể là thực...
            Ngày 08/11/2013, Cục Chứng nhận và Công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có thông báo G/TBT/N/ CHN/991 về Các quy định thực thi đối với Chứng nhận bắt buộc hệ...

 Trở về

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
   Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...
Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo...
Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
Xem file đính kèm./.
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 66/QĐ-TĐC ngày 12/12/2017 của Chi...
Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
   Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
Thông báo về bố trí thời gian tổ chức hội họp
   Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
   Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
Thông báo lịch kiểm tra ISO HCC quý III/2015
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 11/6/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ  v/v lịch kiểm tra hoạt động, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo...
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014 Xem thông tin chi tiết tại đây
Liên kết site