TIN CẢNH BÁO
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 16/07 đến...
     Ngày 16/07/2014, Bộ Công thương Nam Phi...
Ngày 16/07/2014, Bộ Tiêu chuẩn và Đo lường Kuwait có thông báo G/TBT/N/ KWT/228 về Dự thảo Quy chuẩn Gulf đối với Cà chua tươi. Quy chuẩn này đưa ra các yêu cầu...
    Ngày 11/07/2014, Viện Tiêu chuẩn hóa Ecuador có thông báo G/TBT/N/ ECU/275 về Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật của Viện Tiêu chuẩn hóa Ecuador (PRTEINEN) số 247: Các yêu cầu về an toàn và hiệu...
Ngày 07/07/2014, Viện Tiêu chuẩn hóa Ecuador có thông báo G/TBT/N/ ECU/262 về Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật của Viện Tiêu chuẩn hóa Ecuador (PRTE INEN) số 234: “Các loại bơm công nghiệp”....
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 01/07...
Ngày 02/07/2014, Bộ Năng lượng Chi-lê có thông báo G/TBT/N/ CHL/275 về Dự thảo các quy định thử nghiệm và/hoặc phân tích đối...
Ngày 01/07/2014, Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA) có thông báo G/TBT/N/ USA/910 về Sửa đổi các quy định Sử dụng mới quan trọng (SNURs) đối với một...
        Ngày 04/6/2014, Bộ Kinh tế và Công thương Costa Rica có thông báo Quy chuẩn kỹ thuật Trung Mỹ (RTCA) số 51.01.08:12 đối với dệt may và các sản phẩm dệt may. Quy chuẩn kỹ thuật được...
Ngày 19/06/2014, Cơ quan Tiêu chuẩn hóa và Đo lường các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất có thông báo G/TBT/N/ARE/213 về Dự thảo Quy chuẩn kỹ...

 Trở về

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
Đăng ngày:01/04/2023 | 
Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
    Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site