TIN CẢNH BÁO
Ngày 05/05/2014, Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada (CFIA) có thông báo G/TBT/N/ CAN/413 về Dự thảo sửa đổi các quy định quản lý đối...
Ngày 15/04/2014, Bộ Y tế, Lao động và An sinh xã hội Nhật Bản có thông báo G/TBT/N/ JPN/453 về Sửa đổi Quy định riêng biệt đối với các chất độc...
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 15/04 đến...
Ngày 28/4/2014, Cơ quan thực phẩm và dược phẩm Vương quốc Ả Rập Saudi (SFDA) có thông báo số G/TBT/N/SAU/737 về dự thảo quy chuẩn kỹ thuật đối với rau quả đông lạnh đóng hộp (ICS 67.080)....
     Ngày 08/4/2014, Bộ Tiêu chuẩn và Đo lường Kuwait (KUWSMD) có thông báo G/TBT/N/KWT/213 về Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Kuwait đối với "nước uống đóng chai". Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật này áp...
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 01/04 đến...
Da giày
      Ngày 7/4/2014, Điểm Thông báo và Hỏi đáp về TBT của Israel có thông báo Các yêu cầu Chất lượng chung đối với sản phẩm da giày. Tiêu chuẩn bắt buộc hiện tại mà nước này đang áp dụng - SI 1129 - có đưa ra một số yêu cầu chất lượng chung cho sản phẩm da...
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB Từ ngày 15/03 đến...
Ngày 06/03/2014, Cơ quan Tiêu chuẩn hóa và Đo lường Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất có thông báo
Ngày 12/03/2014, Bộ Thương mại, Hợp tác và Tiêu dùng nội địa Malaysia có thông báo G/TBT/N/ MYS/39 về Dự thảo Quy chuẩn Đo lường và Khối lượng Sản phẩm bao gói...

 Trở về

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
Đăng ngày:01/04/2023 | 
Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
    Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site