HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TIÊU CHUẨN - CHẤT LƯỢNG
Mời tham dự tập huấn “Hướng dẫn tiếp cận những yêu cầu thay đổi cơ bản của Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015
      Theo lộ trình trong năm 2015 phiên bản mới ISO 9001:2015 sẽ chính thức được ban hành. Để kịp thời hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cập nhật yêu cầu của phiên bản mới ISO 9001:2015. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức lớp...
Ban hành kế hoạch tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2015 – 2020
         Căn cứ Kế hoạch hành động số 83-KH/TU ngày 9 tháng 12 năm 2013 của Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp...
     Ngày 08/5/2015 Đoàn kiểm tra liên ngành thành lập theo Quyết định số 45/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa vàng, vàng...
     Ngày 09/4/2015, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành quyết định số 08/QĐ-TĐC về việc kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu tại Công ty TNHH Hwan Tai Việt Nam.    ...
      Ngày 04/5/2014, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định số 45/QĐ-SKHCN về việc thành lập Đoàn kiểm tra về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa vàng, vàng trang sức, mỹ nghệ...
          Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh 08/SL về đo lường (20/01/1950 - 20/01/2015) và đề cao ý nghĩa ngày Đo lường Việt Nam (20/01), được sự đồng ý của...
Quyết định kiểm tra chất lượng, đo lường, nhãn hàng hóa cuối năm 2014 và Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
     Ngày 27/12/2014, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định số 159/QĐ-SKHCN về việc kiểm tra chất lượng, đo lường, nhãn hàng hóa cuối năm 2014 và Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.       Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra về chất lượng, đo lường,...
Quyết định kiểm tra đo lường trong kinh doanh vàng và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
   Ngày 29/9/2014, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định số 113/QĐ-SKHCN về việc kiểm tra đo lường trong kinh doanh vàng và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.
   Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra về đo lường trong kinh doanh...
Thông điệp Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2014
Tiêu chuẩn tạo lập sân chơi bình đẳng
Standards level the playing field
   Chúng ta đang sống trong một thế giới với những biến đổi sâu sắc diễn ra ở mọi cấp độ. Các nền kinh tế ngày càng trở nên phụ thuộc lẫn nhau. Ngày nay, sản phẩm tiêu thụ trên...
Danh sách tổ chức thử nghiệm được chỉ định xác định hàm lượng vàng (tuổi vàng) theo quy định tại Thông tư số 22/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 26/9/2013 (cập nhật đến ngày 01/6/2014)
    Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo Danh sách tổ chức thử nghiệm được chỉ định xác định hàm lượng vàng (tuổi vàng) theo quy định tại Thông tư số 22/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 26/9/2013 (cập nhật đến ngày 01/6/2014).
    Xem chi tiết Danh sách. Nguồn...

 Trở về

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
   Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...
Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo...
Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
Xem file đính kèm./.
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 66/QĐ-TĐC ngày 12/12/2017 của Chi...
Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
   Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
Thông báo về bố trí thời gian tổ chức hội họp
   Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
   Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
Thông báo lịch kiểm tra ISO HCC quý III/2015
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 11/6/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ  v/v lịch kiểm tra hoạt động, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo...
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014 Xem thông tin chi tiết tại đây
Liên kết site