HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG
Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường
   Ngày 26/9/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường.
Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu, xuất khẩu, sản...
ĐLVN 118:2013 - Taximet. Quy trình thử nghiệm (Soát xét lần 2)  ĐLVN 10:2013 Cột đo xăng dầu - Quy trình kiểm định (Soát xét lần 3)   ĐLVN 112:2013 - Cân kiểm tra quá tải xe...
Danh mục các văn bản Quy phạm pháp luật
- Luật Đo lường (số 04/2011/QH11 ngày 11/11/2011)
- Nghị định 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường
- Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Quyết định ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam Vào ngày 15 tháng 6 năm 2011, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định 970/QĐ-TĐC về việc ban hành 15 Văn...
Danh mục phương tiện đo phải kiểm định (Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06/7/2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN) ) Danh mục phương tiện đo phải kiểm định bao gồm 1. Các...
Danh mục các văn bản qui phạm pháp luật về Đo lường đã hết hiệu lực

1. Nghị định 65/2001/NĐ-CP ban hành Hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp (đã thay thế bằng Nghị định số 134/2007/NĐ-CP ngày 15/8/2007)
2. Quyết định số 58/2001/QĐ-BKHCNMT  quy định việc chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên đo lường (đã thay thế bằng Quyết định số 21/2006/QĐ-BKHCN ngày 10/11/2006)

 • [Trang đầu] [Trang trước] 1 2 3 [Trang sau] [Trang cuối]
 • Hiển thị trang 3 trong 3 trang
 •  Trở về

  Untitled Document
  Thông báo
  Simple News Ticker
  Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
  Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...
  Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
     Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo...
  Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
  Xem file đính kèm./.
  Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 66/QĐ-TĐC ngày 12/12/2017 của Chi...
  Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
     Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
  Thông báo về bố trí thời gian tổ chức hội họp
     Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
  Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
     Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
  Thông báo lịch kiểm tra ISO HCC quý III/2015
  Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 11/6/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ  v/v lịch kiểm tra hoạt động, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo...
  Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014
  Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014 Xem thông tin chi tiết tại đây
  Cảnh báo đồ chơi độc hại, bạo lực
        Liên tiếp trong thời gian gần đây, Cục quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa đã có công văn cảnh báo về việc trên thị trường xuất hiện...
  Liên kết site