HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Mời tham dự Hội nghị triển khai về công nghiệp hỗ trợ và các chính sách hỗ trợ kinh phí cho Doanh nghiệp
     Nhằm tăng cường tuyên truyền, giới thiệu các chính sách hỗ trợ kinh phí của tỉnh đến với các doanh nghiệp từ nguồn kinh phí của nhà nước, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trân trọng kính mời Lãnh đạo Quý cơ quan, đơn vị đến tham dự "Hội nghị...
Nghiệm thu 12 đề án của Chương Khoa học và Công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp năm 2015
   Ngày 18/1/2016, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu 13 đề án của các đơn vị tham gia Chương trình Khoa học công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2015. Ông Vương Quang...
Nghiệm thu đề án của Chương KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp năm 2015
   Ngày 25/12/2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu 18 đề án của các đơn vị tham gia Chương trình Khoa học công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2015. Ông Vương Quang Cần...
Nghiệm thu đề án của Chương KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp đợt 4 năm 2015
   Ngày 23/10/2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu 02 đề án của 02 đơn vị tham gia Chương trình Khoa học công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đợt 4 năm 2015. Ông Vương Quang Cần...
Xét duyệt đề án của Chương KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp đợt 7 năm 2015
   Ngày 23/10/2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng xét duyệt các đề án của 10 đơn vị tham gia Chương trình Khoa học công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đợt 7 năm 2015. Ông Vương...
Nghiệm thu đề án của Chương KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp đợt 3 năm 2015
   Ngày 13/10/2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu các đề án của 9 doanh nghiệp tham gia Chương trình Khoa học công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đợt 3 năm 2015. Ông Vương...
Xét duyệt đề án thuộc lĩnh vực Hệ thống quản lý tiên tiến
   Ngày 13/10/2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng xét duyệt các đề án thuộc lĩnh vực Hệ thống quản lý tiên tiến của 12 doanh nghiệp tham gia Chương trình Khoa học công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh Bà Rịa...
Hội đồng xét duyệt đề án tham gia Chương trình KHCN hỗ trợ doanh nghiệp đợt 5 năm 2015
   Ngày 24/9/2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng xét duyệt các đề án thuộc lĩnh vực hệ thống quản l‎ý và cải tiến chất lượng của 06 đơn vị tham gia Chương trình Khoa học công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của...
Xét duyệt đề án “Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 35m3/giờ”
   Ngày 7/8/2015, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội đồng xét duyệt đề án “Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 35 m3/giờ” tại công ty TNHH VNS-DAEWOO, đề án này thuộc “Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hoá tỉnh...
Xét duyệt đề án thuộc lĩnh vực Hệ thống quản lý, chứng nhận sản phẩm, đào tạo
   Ngày 6/8/2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng xét duyệt các đề án thuộc lĩnh vực Hệ thống quản lý, chứng nhận sản phẩm, đào tạo của 08 doanh nghiệp tham gia Chương trình Khoa học công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa...

 • [Trang đầu] [Trang trước] 1 2 3 [Trang sau] [Trang cuối]
 • Hiển thị trang 2 trong 3 trang
 •  Trở về

  Untitled Document
  Thông báo
  Simple News Ticker
  Thông báo chiêu sinh lớp CEO quản trị doanh nghiệp toàn diện chuyên nghiệp tại thành phố Vũng Tàu
  Nhằm mục tiêu nâng tầm đội ngũ doanh nhân của tỉnh lớn mạnh, có đủ năng lực, trình...
  Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
     Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
  Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
  Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...
  Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
     Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo...
  Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
  Xem file đính kèm./.
  Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 66/QĐ-TĐC ngày 12/12/2017 của Chi...
  Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
     Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
  Thông báo về bố trí thời gian tổ chức hội họp
     Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
  Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
     Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
  Thông báo lịch kiểm tra ISO HCC quý III/2015
  Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 11/6/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ  v/v lịch kiểm tra hoạt động, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo...
  Liên kết site