HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Xét duyệt đề án của doanh nghiệp tham gia chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp
   Ngày 23/7, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh BR-VT tổ chức Hội đồng xét duyệt đề án “Chuyển giao áp dụng phần mềm bản quyền MIDAS- FAMILY tại công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng giao thông tỉnh BR-VT” của công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng giao thông tỉnh BR-VT...
Nghiệm thu đề án của các doanh nghiệp tham gia dự án Năng suất chất lượng
   Ngày 29/6/2015, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội đồng nghiệm thu các đề án của 4 doanh nghiệp tham gia dự án Năng suất chất lượng. Ông Vương Quang Cần- Phó giám đốc Sở làm chủ tịch Hội đồng. Bốn doanh nghiệp tham gia buổi nghiệm thu là...
Kết quả thực hiện Chương trình Khoa học và Công nghệ hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2014
          Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh BRVT giai đoạn 2014-2020 đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 10/7/2014. Chương trình là kết quả sáp nhập và triển khai tiếp nối của Dự án...
   Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 10/9/2014, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình Khoa học và Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng...
Các doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí tham gia dự án Năng suất chất lượng đợt 3 năm 2014
     Ngày 16/7/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn số 4995/UBND-VP về việc kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia Dự án Năng suất Chất lượng đợt 3 năm 2014. UBND tỉnh đồng ý phê duyệt hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp tham gia Dự án Năng suất Chất lượng Đợt...
Các doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí tham gia dự án Năng suất chất lượng đợt 2 năm 2014
Ngày 25/4/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn số 2716/UBND-VP về việc kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp tham gia Dự án Năng suất Chất lượng đợt 2 năm 2014. UBND tỉnh đồng ý phê duyệt hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp tham gia Dự án Năng suất Chất lượng...
Một số kết quả ban đầu triển khai dự án Năng suất Chất lượng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2013
Cử nhân: Hứa Minh Châu, PTP. Quản lý TCCL
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.   Với mục tiêu nâng cao nhận thức về năng suất và chất lượng, tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất và chất lượng của các...
Các văn bản Quy phạm pháp luật liên quan
- Quyết định 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 về việc  phê duyệt Chương trình Quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”
- Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 19/11/2012 của UBND tỉnh BR-VT về việc phê duyệt dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản...
Giới thiệu chương trình 712
Năng suất là yếu tố then chốt quyết định khả năng cạnh tranh và sự tồn tại lâu dài của một doanh nghiệp, là cơ sở để nâng cao thu nhập, tạo môi trường và điều kiện làm việc tốt cho người lao động. Đối với quốc gia, năng suất giúp nâng cao chất lượng tăng trưởng nền kinh tế...

 • [Trang đầu] [Trang trước] 1 2 3 [Trang sau] [Trang cuối]
 • Hiển thị trang 3 trong 3 trang
 •  Trở về

  Untitled Document
  Thông báo
  Simple News Ticker
  Thông báo chiêu sinh lớp CEO quản trị doanh nghiệp toàn diện chuyên nghiệp tại thành phố Vũng Tàu
  Nhằm mục tiêu nâng tầm đội ngũ doanh nhân của tỉnh lớn mạnh, có đủ năng lực, trình...
  Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
     Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
  Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
  Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...
  Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
     Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo...
  Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
  Xem file đính kèm./.
  Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 66/QĐ-TĐC ngày 12/12/2017 của Chi...
  Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
     Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
  Thông báo về bố trí thời gian tổ chức hội họp
     Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
  Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
     Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
  Thông báo lịch kiểm tra ISO HCC quý III/2015
  Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 11/6/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ  v/v lịch kiểm tra hoạt động, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo...
  Liên kết site