CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
   Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo vệ người tiêu dùng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xin thông báo cùng các cơ quan, đơn vị cảnh báo của Cục Quản lý Chất lượng Sản phẩm, hàng hóa về đồ chơi trẻ em độc hại như sau:
Hiện nay trên thị trường xuất hiện một số loại đồ chơi trẻ em “thông minh” là dạng đồ chơi biết kể chuyện với nhiều hình dạng khác nhau, trên nhãn ghi “Máy kể chuyện thông minh”/”Chú mèo Tom biết kể chuyện”/“Máy kể chuyện tiếng Doraemon”..., “made in China”.

Loại đồ chơi trẻ em độc hại theo Cục Quản lý Chất lượng Sản phẩm cảnh báo tại Công văn số 240/QLCL-CL1 ngày 10/9/2015.
 
            Loại đồ chơi trẻ em này không được chứng nhận hợp quy hoặc giả mạo chứng nhận hợp quy (có gắn dấu “CR-ABC” nhưng thực chất là giả mạo chứng nhận hợp quy). Loại đồ chơi trẻ em này khi bật chức năng kể chuyện phát ra ngôn ngữ không phù hợp với giáo dục trẻ em (nói bậy, ngôn ngữ kích động bạo lực,...)
Do vậy, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kính đề nghị:
- Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thành phố phối hợp cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên truyền, cảnh báo người tiêu dùng không mua và sử dụng loại đồ chơi trẻ em này.
Chi cục TĐC