CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. Cụ thể:
   Để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thuận tiện thực hiện các
thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến, Sở Khoa học và Công nghệ công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:
Địa chỉ truy cập: http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/dichvucong/tiepnhanonline
   Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 gồm 60 thủ tục (đính kèm danh mục) thuộc các lĩnh vực: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (17 thủ tục), An toàn bức xạ (07 thủ tục), Sở hữu trí tuệ (02 thủ tục), Hoạt động khoa học và công nghệ (34 thủ tục).
   Trong quá trình thực hiện các tổ chức, cá nhân gặp khó khăn, vướng mắc hoặc đóng góp ý kiến, đề nghị liên hệ Bộ phận Kiểm soát TTHC của Sở Khoa học và Công nghệ: Ông Phạm Ngọc Thắng – Phó Chánh Thanh tra, phụ trách Kiểm soát TTHC (Số điện thoại: 0937.200.068) để được giải quyết.
   Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo, giới thiệu dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở đến các cơ quan, đơn vị và cá nhân để biết và thực hiện.
   Thông tin chi tiết Thông báo 39/TB-SKHCN./.

Nguồn Sở KH&CN