CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Xe đạp dành cho trẻ nhỏ
   Ngày 05/12/2018, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi quy định về kiểm tra pháp lý đối với xe đạp dành cho trẻ nhỏ.
   Cụ thể, Cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Kiểm tra sẽ áp dụng phiên bản tiêu chuẩn mới nhất, CNS 15503 "Yêu cầu chung về an toàn sản phẩm của trẻ em", được công bố vào ngày 18 tháng 10 năm 2018, làm tiêu chuẩn kiểm tra đối với xe đạp dành cho trẻ nhỏ. Trong bản sửa đổi này, DMP và DEP sẽ được xoá khỏi phạm vi của các phthalate bị hạn chế, làm giảm số lượng phthalate bị hạn chế từ 8 xuống 6 (DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP và DNOP) và giá trị tối đa trong tổng số hỗn hợp của chúng không thể vượt quá 0,1% (wt / wt). Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực là ngày 01/3/2019. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến là ngày 05/2/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_6311_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/TPKM/342
Nguồn Bản tin TBT Việt Nam
Ảnh minh họa: Internet