CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Trứng
   Ngày 04/6/2019, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo quy định quản lý việc ghi nhãn sản phẩm trứng lỏng. Cụ thể, dựa trên các quy định của Đoạn 10, Đoạn 1, Điều 22 và Đoạn 2, Điều 25 của "Đạo luật quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm", Bộ Y tế và Phúc lợi đề xuất áp dụng các yêu cầu ghi nhãn cho các sản phẩm trứng lỏng để cung cấp thông tin cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 01/01/2020. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 03/8/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/TPKM/19_3254_00_e.pdf
 Mã thông báo: G/TBT/N/EU/652
Nguồn Bản tin TBT Việt Nam