CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Sản phẩm bảo vệ mắt hoặc mặt
   Ngày 16/11/2020 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Đặc điểm kỹ thuật chung đối với sản phẩm bảo vệ mắt và mặt.
    Cụ thể, Tiêu chuẩn này quy định việc phân loại, yêu cầu chung, yêu cầu về tính năng quang học vật lý, yêu cầu về tính năng cơ lý và phân loại các sản phẩm bảo vệ mắt và mặt. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm bảo vệ mắt hoặc mặt trong sản xuất và sinh hoạt. Tiêu chuẩn không áp dụng cho các sản phẩm bảo hộ đối với thợ hàn. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 15/01/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_7054_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1520
Nguồn Bản tin TBT Việt Nam