CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Phương tiện giao thông đường bộ
   Ngày 05/03/2021 Nhật Bản thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi một phần Các quy định an toàn đối với phương tiện giao thông đường bộ.
   Cụ thể, các phương tiện giao thông đường bộ phải bắt buộc lắp đặt OBFCM (Thiết bị giám sát mức tiêu thụ nhiên liệu và/hoặc năng lượng), dựa trên Quy định của Liên minh Châu Âu (EU) 2017/1151). Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 04/05/2021. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 06/2021. Chưa xác định thời gian dự kiến có hiệu lực. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/JPN/21_1663_00_e.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/JPN/692
Nguồn Bản tin TBT (T3/2021)
Ảnh minh họa Internet