CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Philippines: Dự thảo hướng dẫn dán nhãn năng lượng cho thiết bị chiếu sáng
   Ngày 31/05/2021 Philippines thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Hướng dẫn dán nhãn năng lượng cho thiết bị chiếu sáng. 
   Các hướng dẫn này đưa ra các quy định cụ thể đối với Đèn huỳnh quang compact (CFL), Đèn huỳnh quang tuyến tính (LFL), Đèn huỳnh quang một đầu đèn (SCFL), Chấn lưu đèn (BAL), Đèn điốt phát quang (LED),  và các hướng dẫn để các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà phân phối, đại lý và các bên liên quan khác bắt buộc phải tuân thủ. Mục đích của dự thảo nhằm cung cấp thông tin, ngăn chặn các hành vì lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng. Thời gian dự kiến thông qua sau 15 ngày kể từ ngày quy định này được đăng trên ít nhất 02 tờ công báo của Philippines. Các khuyến nghị về việc thực hiện quy định này sẽ được đăng tải trên trang web của DOE. Các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà phân phối phải đăng ký và yêu cầu cấp nhãn trong vòng ba (3) tháng sau khi công bố thông tin. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 25/06/2021.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/PHL/21_3738_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/PHL/21_3738_01_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/PHL/250/Rev.1

Nguồn tbt.gov.vn