CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Đèn LED
13359   Ngày 08/10/2014, Viện Đo lường, Chất lượng và Kỹ thuật quốc gia Brazil (INMETRO) có thông báo G/TBT/N/ BRA/609 về Nghị định INMETRO số 448, ngày 3 tháng 10 năm 2014 – Chương trình đánh giá sự phù hợp thông qua chứng nhận đối với đèn LED có tích hợp thân đèn.
   Nghị định này xây dựng các tiêu chí cho Chương trình Đánh giá sự phù hợp đối với đèn LED gia dụng có tích hợp thân đèn, thông qua chứng nhận được Cơ quan chứng nhận sản phẩm OCP thực hiện, được INMETRO công nhận, tập trung vào tính năng và an đoàn điện, có ghi nhãn Bảo toàn năng lượng quốc gia ENCE. Mục đích của quy định này là bảo vệ người tiêu dùng, đưa ra các yêu cầu chất lượng và chống hàng giả. Thời gian dự kiến để thông qua quy định mới này phụ thuộc vào ngày công bố trên Công báo chính thức và sau khi xem xét các ý kiến góp ý. Để xem nội dung đầy đủ của dự thảo này, có thể xem theo địa chỉ sau:
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002172.pdf
Nguồn TBT Việt Nam