CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Bình chịu áp
   Ngày 22/04/2016, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc nước này dự định sửa đổi bộ luật đối với bình chịu áp loại 1 và loại 2.
   Hành động này nhằm mục đích:  (1) Xóa bỏ mức cho phép ăn mòn (chiều bổ sung độ dày cần thiết cho sự ăn mòn và sự chống ăn mòn cơ học) khỏi quy định về độ dày tối thiểu của bình áp lực loại 1 và loại 2 và  (2) Hài hòa với tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản mới.  Các nước thành viên có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia góp ý kiến. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 7 năm 2016. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào tháng 10 năm 2016 . Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/JPN/16_1598_00_e.pdf 
Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/526
Nguồn VP TBTVN