CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Đèn chiếu sáng

   Ngày 12/12/2016, Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo thông qua tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng cho đèn có đường kính nhỏ hoặc đèn điốt phát quang (LED).
   Mục đích của dự thảo này là nhằm bảo vệ môi trường. Thời gian dự kiến thông qua vào ngày 01/11/2016. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 17/1/2017. Thông tin chi tiết của dự thảo xem tại: https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/USA/16_5063_00_e.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1244
Nguồn Bản tin TBT Việt Nam