CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Thực phẩm
   Ngày 12/4/2017, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo về các điều khoản được xây dựng theo Luật An toàn thực phẩm của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa để điều tra và xử phạt gian lận an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. Cụ thể, Dự thảo Quy định này sẽ làm rõ hơn khái niệm về gian lận an toàn thực phẩm và liệt kê 10 loại hành vi gian lận an toàn thực phẩm, cụ thể như gian lận sản phẩm, sản xuất thực phẩm, gian lận hành vi tiếp thị, gian lận nhãn hiệu, gian lận tuyên truyền thông tin lương thực, gian lận chứng nhận, gian lận đơn xin phép, gian lận thông tin hồ sơ, gian lận thông tin báo cáo và trình thông tin giám sát giả mạo. Hơn nữa, các quy định này cũng làm rõ trách nhiệm pháp lý của bên liên quan. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khỏe con người. Hiện tại chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực của Dự thảo. Các nước thành viên có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia góp ý kiến. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/CHN/17_1809_00_x.pdf
   Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1199
Nguồn Bản tin TBT Việt Nam