CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Sản phẩm Bi ô xít
   Ngày 04/9/2017, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định Ủy ban phê duyệt 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3 (2H) -on như là một chất hoạt tính để sử dụng trong các sản phẩm bi ô xít nhóm 6.
   Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và môi trường và hài hòa hoá thị trường EU đối với sản phẩm bi ô xít. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 12 năm 2017. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố chính thức trên công báo của EU. Các nước thành viên có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia góp ý kiến. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/EEC/17_3895_00_e.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/EU/502
Nguồn Bản tin TBT Việt Nam
Ảnh Internet