CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Xét duyệt đề án của Chương KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp đợt 1 năm 2017
   Ngày 17-2-2017, Sở KH&CN đã tổ chức Hội đồng tư vấn thẩm định nội dung và kinh phí các đề án của các doanh nghiệp tham gia Chương trình “Khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tỉnh BR-VT giai đoạn 2014-2020” đợt 1 năm 2017 với nội dung: các hệ thống quản lý, chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy. Ông Vương Quang Cần – PGĐ Sở chủ trì Hội đồng xét duyệt.
   Sau khi xem xét, đánh giá mục tiêu, nội dung các bản thuyết minh đề án của các đơn vị tham gia, Hội đồng đã nhất trí hỗ trợ các đề án của 6 đơn vị (trong tổng số 8 đơn vị) tham gia xét duyệt, với tổng mức hỗ trợ dự kiến là 173 triệu đồng, cụ thể như sau:
   1. Công ty Cổ phần Thép Pomina 2 với lĩnh vực hoạt động chính là: Luyện phôi thép, sản xuất thép thanh vằn… Nội dung được hỗ trợ là Chi phí đánh giá chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy;
   2. Công ty TNHH Xay Lúa mì Việt Nam với lĩnh vực hoạt động chính là Xay xát và sản xuất bột mì… Nội dung được hỗ trợ là Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn AIB;
   3. Công ty Cổ phần Xây lắp Thiên Nam với lĩnh vực hoạt động chính là: Sản xuất máy móc, thiết bị ngành dầu khí… Nội dung được hỗ trợ là Chi phí đánh giá giám sát lần 1 hệ thống ISO 9001:2008;
   4. Công ty Cổ phần Hùng Vinh với lĩnh vực hoạt động chính là Sản xuất các loại kính, cửa nhôm kính… Nội dung được hỗ trợ là Chi phí chứng nhận ISO 9001:2015, 5S và chứng nhận hợp quy cho 02 sản phẩm;
   5. Công ty TNHH Thương mại Vận tải Thiên Thiên Lộc với lĩnh vực hoạt động chính là Buôn bán thực phẩm (SX nước mắm truyền thống)… Nội dung được hỗ trợ là Chi phí xây dựng Website;
   6. DNTN Rau An toàn Đồng Việt với lĩnh vực hoạt động chính là Trồng trọt. Nội dung được hỗ trợ là Chi phí tái đánh giá chứng nhận VietGAP cho trồng trọt.
(Sở KH&CN)